АБІТУРІЄНТАМ. КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

 Галузь знань 19- Архітектура та будівництво.

Спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія.

Освітня програма- Водопостачання та водовідведення (ВВ).

Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Освітньо-науковий ступінь –  бакалавр, магістр, доктор філософії.

Профіль фахівця: системна підготовка для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатація систем водопостачання і водовідведення населених пунктів і промислових об’єктів, а також систем холодного і гарячого водопостачання, господарсько-побутового і дощового водовідведення будівель різного призначення , підготовки вод, які призначені для питного і виробничого використання, очистки міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси. Випускники обіймають наукові, інженерні та управлінські посади у наукових, проектних і будівельних організаціях, підрозділах міністерства житлово-комунального господарств, водоканалах, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити.

Спеціальність 194- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Освітня програма- Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами (ГБ).

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців – бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: системна підготовка для роботи в будівельній та суміжних галузях і можуть здійснювати наукові дослідження, проектування, будівництво та експлуатацію гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, дамби обвалування, водосховища, обвідні канали, підпірні, водоскидні споруди). Фахівці аналізують стан гідротехнічних об’єктів та ГЕС, розробляють проекти будівництва, відновлення, реконструкції експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, організовують будівництво споруд, що контактують з водою (водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо) організують ремонтні, підводні роботи, забезпечують адміністративно-господарське забезпечення будівельних робіт. Випускники обіймають керівні посади в організаціях з проектування, будівництва, експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, в басейнових, обласних управліннях водних ресурсів та управліннях каналів.

Студенти отримують ґрунтовні знання з інженерної гідравліки, гідроенергетичних розрахунків, будівництва ґрунтових та залізобетонних гідротехнічних споруд, протипаводкових споруд, екологічної оцінки гідротехнічного будівництва, очистки стічних вод та водопідготовки. Особлива увага приділяється вивченню методів розрахунку на сучасних програмних комплексах: Midas GTS NX, Seep/W, Slope/W, Sigma/W, “EPANET”, “ZuluHydro”, що надає значну перевагу на ринку праці.
Запрошуємо до навчання у КНУБА!

Наші студенти - наша гордість!

     Свої запитання мажна  відправити на електронну адресу кафедри: knuba_stf@ukr.net

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОДОТУ З АБІТУРІЄНТАМИ:

доцент кафедри к.т.н. Нечипор О.М. 

nechypor.om@knuba.edu.ua

Приймальна комісія:

Прокласти маршрут до університету:

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ КАФЕДРИ - ПРИБУДОВА, КАБІНЕТИ 275 - 279

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram