ЗОВНІШНІ СТЕЙКГОЛДЕРИ. КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Грант GRUNDFOS на підтримку громад Угода Мо 1 / 14.04.2023 з ТОВ «ГРУНДФОС УКРАЇНА».

Назва юридичної особи,
з якою укладено Угоду
(переглянути угоду)
Напрямок діяльності,
щодо якого укладено Угоду
Дата укладення Угоди
Термін дії Угоди
Посадова особа, що
підписала Угоду з боку університету
Пропозиції щодо
посадової особи, відповідальної за реєстрацію Угоди
1
2
3
4
5
6
Асоціація «Міжнародні водні іновації»
Розширення наукових контактів між установами та взаємовигідне
співробітництво
15 вересня 2021 р.
 
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
й
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н.
В.П.Хоружий
ТОВ «МЕГАФЛОУ»
Встановити співпрацю по виконанню набутого практичного
досвіду ТОА «МЕГАФЛОУ» для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі
водопідготовки та водоочистки із застосуванням сучасного обладнання.
7 вересня 2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ, д.т.н.
В.П.Хоружий
Начальний відділу моніторингу якості підготовки
фахівців КНУБА доцент
 О.В.Зоря
Керівник «Лабораторії ВОДИ» КНУБА доцент
О.В.Терновцев
ПрАТ «АК Київводоканал»
Використання набутого практичного досвіду для
підвищення рівня охорони навколишнього середовища об’єктів водного
господарства, вдосконалення раціонального їх використання.
Договір № 919/9/16-21
12 травня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Зав.кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»
О.С.Волошкіна
Заступник декана факультету ГІСУТ КНУБіА  О.В.Нестеренко.
 

1

2

3

4

5

6

Бучанська районна державна адміністрація
Встановлення співпраці по використанню набутого
практичного досвіду із застосуванням сучасних інженерних систем в сфері
інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики
та комфорту життєвого простору Бучанського району.
8 квітня
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Радник голови на громадських засадах, доцент
О.М.Ліфанов
 
Приватне акціонерне товариство «Український головний
проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і
водогосподарського будівництва»
Координація діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації,
структурних підрозділів та зацікавлених сторін щодо удосконалення та
покращення якості підготовки майбутніх фахівців, забезпечення якості
освітньої діяльності в Університеті, зокрема поєднання зусиль для підготовки
висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Водопостачання та
водовідведення», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні
технології», «Теплогазопостачання та вентиляція» максимально адаптованих до
вимог сучасного виробництва, а також формування ідеології, конкретних
загальних і спеціальних компетентностей, результатів навчання у здобувачів
вищої освіти на основі еко- енергоресурсоефективності інженерних систем
життєзабезпечення.
5 квітня
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н.  В.П.Хоружий
Державний заклад «Державна екологічна академія
післядипломної освіти та  управління»
Об’єднання зусиль партнерів у напрямку системного,
конструктивного та взаємовигідного співробітництва з метою ефективного
використання потенціалу Сторін для забезпечення їх стабільного розвитку та
обміну досвіду у сфері природокористування, водопостачання та санітарії.
2 квітня 2021р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
Прийняття студентів на практику згідно з календарним
планом КНУБА /ознайомча, виробнича, переддипломна/
3 березня 2020 р.
4 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Директор 
В.А.Кравченко

1

2

3

4

5

6

ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури»
Розширення наукових контактів між установами та взаємовигідного співробітництва.
15 березня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Державне підприємство «Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
Розширення наукових контактів між установами та взаємовигідного співробітництва.
15 березня 2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ІМПЕРАТИВ»
Встановити співпрацю по виконанню набутого практичного досвіду ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ІМПЕРАТИВ» для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики та комфорту життєвого простору.
 
11 лютого 2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
Начальний відділу моніторингу якості підготовки
фахівців КНУБА доцент О.В.Зоря
Керівник «Лабораторії ВОДИ» КНУБА доцент О.В.Терновцев
ТОВ «Стандартпарк Україна»
Встановити взаємовигідну співпрацю по виконанню набутого практичного досвіду ТОВ «Стандартпарк Україна»  для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики та комфорту життєвого простору.
 
 
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри «Водопостачання та водовідведення» ФІСЕ,
д.т.н. В.П.Хоружий
 
Інститут магнетизму Національної академії наук України
та Міністерство освіти і науки України
Піднесення якості їх науково-дослідної роботи до кращих зразків світового рівня та світового наукового визнання, а також поєднання
зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців, науковців, максимально
адаптованих до зростаючих ринкових вимог сучасних виробництв, інновацій та
наукових досліджень.
2021 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
д.т.н., професор Г.М.Кочетов
 
 
 
 
 
 
Організація ТОВ «РОМСТАЛ Україна»
Встановити взаємовигідну співпрацю по виконанню набутого практичного досвіду для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі будівництва із застосуванням сучасних інженерних систем в сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики та комфорту життєвого простору.
2021 р.
3 роки
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
Зам. Декана ФІСЕ
к.т.н. доцент
Наталія Чепурна
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Ознайомлення з результатами наукової діяльності, новітніми досягненнями та сучасними розробками у сфері водного господарства, даними щодо ефективності їх впровадження. Використання набутого практичного досвіду з вирішення водних проблем у різних регіонах України, підвищення рівня охорони об’єктів водного господарства, вдосконалення раціонального їх використання. Забезпечення системами водопостачання та водовідведення різних категорій споживачів, включаючи потреби населення житлових забудов, об’єктів промислового виробництва, підприємств сільськогосподарського призначення тощо. Застосування сучасних водозабірних споруд, удосконалення технологій очищення природних i стічних вод, здійснення контролю над забрудненням поверхневих та підземних джерел водопостачання. Проектування, будівництва та експлуатації зрошувальних і дренажних систем в аграрному секторі та сфері облаштування забудованих територій. Організації екскурсій та практик студентів КНУБА у підрозділах ІВПіМ HAAH.
Удосконалення освітніх програм “Водопостачання та водовідведення”. “Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами” підготовки бакалаврів й магістрів КНУБА, впровадження елементів дуальної освіти за пріоритетними напрямками згідно потреб ІВПіМ НААН.
Спрямування випускників КНУБА до працевлаштуванні на вакантні посади ІВПіМ НААН.
березень 2023 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
д.т.н., ст.н.н.,
професор кафедри Хомутецька Т.П.
Назва юридичної особи,
з якою укладено Угоду
Напрямок діяльності,
щодо якого укладено Угоду
Дата укладення Угоди
Термін дії Угоди
Пропозиції щодо
посадової особи, відповідальної за реєстрацію Угоди
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ВІЛО УКРАЇНА» 
1. Планувати і організовувати проведення заходів (засідань, нарад, конференцій, виставок, семінарів, тощо) із залученням представників Університету за напрямом водопостачання та водовідведення, брати участь у відповідних заходах Університету або сумісних заходах Сторін;
2. Прямо або опосередковано замовляти освітньо-наукові послуги, які може надавати Університет;
3. Проводити роботу для цільової підготовки, перепідготовки Університетом конкретного фахівця з конкретними знаннями, вміннями і практичними навичками і здійснювати зворотній моніторинг рівня підготовки;
4. Сприяти організації читання проблемних лекції, проведення видів практик та надання матеріально-технічної допомоги для підготовки фахівців за напрямом водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
5. Ініціювати залучення Університету до участі у розробленні інвестиційних програм;
6. Запитувати і одержувати необхідні інформацію та матеріали від Університету та надавати Університету нормативно-методичну підтримку для досягнення мети і виконання завдань Договору;
7. Оприлюднювати результати співробітництва Сторін в засобах масової інформації та на офіційних сайтах сторін.
 
 
«17» травня 2023 року
 
 
5 років
-від імені Київського національного університету будівництва і архітектури: завідувач кафедри водопостачання та водовідведення, професор Хоружий Віктор Петрович,, проспект Повітрофлотский, 31, кім. 275. 03037 Київ, Україна тел моб. 38
-від імені Постачальника – керівника напрямку Будівництво: Поберезніченко Геннадій Васильович тел. +380503516021.
 
1
2
3
4
5
6
Асоціація «Укрводоканалекологія».
1. Використанню набутого практичного досвіду для підвищення рівня охорони навколишнього Середовища раціонального їх використання. об’ектів водного господарства. Вдосконалення.
2. Контролю за забрудненням річок, озер та підземних вод, пов’язаних з новим будівництвом, як промислових, сільськогосподарських, так і об’єктів житлового будівництва.
3. Застосуванню сучасних інженерних систем в сфері інженерного облаштування території та споруд для створення безпеки, естетики та комфорту життєвого простору міста Києва.
4. Впровадженню сучасних геоінформаційних систем на об’єктах членів Асоціації «Укрводоканалекологія».
5. Допомога в організації практики студентів КНУБА на об’єктах членів Асоціації «Укрводоканалекологія».
6. Впровадження елементів дуальної освіти за пріоритетними напрямами для членів Асоціації «Укрводоканалекологія».
7. Спрямування випускників КНУБА до участі у конкурсному працевлаштуванні на вакантні посади на підприемствах членів Асоціації «Укрводоканалекологія»
3 квітня 2023 р.
5 років
Ректор КНУБА, д.е.н., професор
П.М.Куліков
 
Зав.кафедри водопостачання та водовідведення
д.т.н. В.П.Хоружий,
доцент кафедри к.т.н. І.В. Уряднікова
Назва юридичної особи,
з якою укладено Угоду
Напрямок діяльності,
щодо якого укладено Угоду
Дата укладення Угоди
Термін дії Угоди
Пропозиції щодо
посадової особи, відповідальної за реєстрацію Угоди

1

2

3

4

5

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГРУНДФОС УКРАЇНА”
 – сумісне генерування ідей, у тому числі, на основі результатів наукових досліджень і постапне їх втілення від протоколу намірів, завдань, до практичної реалізації із
нормативно правового та інженерно технічного забезпечення підвищення
енергоресурсоефективності систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
– сумісне формування вимог, згідно існуючих і перспективних запитів виробництва
до компетентностей випускників Університету, сприяння їх працевлаштуванню та
здійснення зворотного моніторингу рівня підготовки фахівця;
-сприяння цільовій перепідготовці або підвищенню кваліфікації фахівця від
формування навчальних планів, програм, матеріально технічного забезпечення до його
кар’єрного зростання;
– сумісне розроблення та впровадження проектів нормативних, методичних та
інструктивних документів;
– участь у розробленні інвестиційних програм.
 
«1» травня 2023 року
5 років
– від імені Університету: завідувач кафедри водопостачання та водовідведення, професор
Хоружий Віктор Петрович
-від імені Компанії: Начальник відділу «Водопостачання та водовідведення»
Андріященко Олексій Васильович
Товариство з обмеженою відповілальністю «Наукове підприємство РІКОМ»
Метою співробітництва Сторін є взаємовигідне, на безоплатній основі,
партнерське поєднання зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців за освітніми
програмами «Водопостачання та водовідведення», а також формування ідеології,
конкретних тем пошукових та  науково-дослідних  робіт з підвищення їх
енергоресурсоефективності.
 
«13» липня 2023 року
5 років
– від імені Університету: завідувач кафедри водопостачання та водовідведення, професор
Хоружий Віктор Петрович
-від імені Компанії: Технічний директор Рибачук Михайло Олександрович

Корпорація     «Артеріум»

Метою цього Договору є співробітництво з реалізації спільних проектів, науково-
практичних заходів, у т.ч. обмін інформацією 1 досвідом в межах відповідних функцій і
повноважень Сторін, підвищення кваліфікації науково-педагогічним (педагогічним) складом
Сторін, здійснення практичної діяльності у сфері забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти.
«14» грудня 2023 року
2 роки
– від імені Університету:
Наталія ЧЕПУРНА
-від імені Компанії:
Марина ГЕРАСИМЕНКО

Договір на проведення аналізів якості питної води лабораторією "ВОДИ"

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram