Про факультет урбаністики та просторового планування

Місія факультету – підняття якості підготовки фахівців до європейського рівня.

Наймолодший в Університеті факультет продовжує багаторічні традиції підготовки фахівців в сфері містобудування і управління розвитком міст, яка здійснюється в університеті з 1948 року. Пріоритетними напрямами роботи є забезпечення міждисциплінарного підходу до планування сучасних населених пунктів і міських громад, управління просторовим розвитком поселень, удосконалення систем міського господарства, правового регулювання будівельної та містобудівної діяльності.

В рамках міжнародного співробітництва та академічної мобільності студентів і викладачів, факультет співпрацює з європейськими університетами, проводить міжнародні наукові і освітні заходи за участю закордонних та вітчизняних фахівців, студентів та викладачів з усієї України.

Студенти здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра за спеціальностями:

  • Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації «Міське будівництво та господарство», «Автомобільні дороги та аеродроми»):

фахівці з питань планування, забудови та реконструкції міських територій, вуличної мережі та транспортних споруд, ландшафту міста, оцінки екологічного стану міського середовища;

  • Право (спеціалізація «Будівельне та містобудівне право»):

фахівці з аналізу впливу нормативно-правових актів у будівельному комплексі та сфері містобудування, юридичного супроводу договірно-правових відносин;

  • Політологія (спеціалізація «Політичний менеджмент):

фахівці з виконання професійних видів робіт у державних органах та міжнародних організаціях, партіях та громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, розробка, прийняття та реалізація рішень з управління організаціями, установами та підприємствами, реалізація проектів у сфері паблік-рілейшнз.

Науковці факультету, на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження, працюють над проектом «Моделі національної консолідації України».

На факультеті діє лабораторія з досліджень регіонального розвитку та соціально-політичних проблем будівельного комплексу, видається фаховий науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», де публікують свої наукові праці науковці з усієї України.

Факультет урбаністики та просторового планування був заснований у 2017 році. Він є послідовником славнозвісного факультету міського будівництва та продовжує багаторічні традиції підготовки високоякісних фахівців-містобудівників, яка здійснюється в університеті з 1948 року.
Факультет стрімко розвивається та має на меті підняття якості підготовки фахівців до європейської. Високому рівню конкурентоспроможності випускників на вітчизняному та світовому ринку праці сприяє впровадження в навчальний процес передових світових методик просторового планування, використання найсучасніших комп’ютерних технологій, застосування міждисциплінарного підходу до вирішення завдань сталого розвитку населених місць.

У складі факультету 3 кафедри:

  • кафедра міського будівництва;
  • кафедра міського господарства;
  • кафедра політичних наук і права.

Декан факультету: к.т.н. доцент 
МАМЕДОВ Алірза Махмуд огли

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram