Про кафедру

Кафедру було створено у 1938 р. Через 17 років вона була розділена на кафедру історії КПРС та кафедру політекономії. З 1990 р. називалася кафедрою політичних наук. Сучасну назву отримала у червні 2019 р.

Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх факультетів КНУБА з соціальних та поведінкових, а також гуманітарних наук – «Історії української державності та культури», «Політології», «Соціології». На окремих спеціальностях КНУБА викладаються дисципліни «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Договірне право», «Соціальна відповідальність» (будівельний ф-т), «Соціологія архітектури», «Політична символізація в архітектурі», «Історія світової культури», «Історія костюма та вишивки» (архітектурний ф-т), «Етнографія», «Країнознавство», «Географія світового господарства», «Культурологія», «Історія України», «Історія української культури» (ф-т ГІСУТ), «Конфліктологія» (ФАІТ).

Кафедра політичних наук і права функціонує у склад

і Факультету урбаністики та просторового планування, що значною мірою визначає особливості та перспективи її розвитку.

У 2018 р. КНУБА отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Було затверджено освітньо-професійну програму «Будівельне та містобудівне право». Випусковою було визначено кафедру політичних наук. Наразі здійснено три набори студентів на цю спеціальність й нині на факультеті вчаться 60 студентів.

З 2019 р. КНУБА у відповідності до отриманої ліцензії здійснює набори студентів на спеціальність 052 «Політологія». Освітньо-професійна програма, згідно з якою відбувається навчання, спрямована на формування фахівців у сфері політичного менеджменту, регіонального та місцевого самоврядування тощо. Наразі по цій спеціальності навчаються 23 студенти.

У 2021 р. в університеті затверджено освітню програму зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. На даний момент здійснюється набір студентів за даною спеціальністю. 

Підготовка юристів та політологів, фахівців з публічного управління спрямована на задоволення потреб держави, сфери регіонального управління, місцевого самоврядування, будівельного комплексу у фахівцях з правового забезпечення процесів будівництва, містобудування, адміністративного управління у цих сферах, з менеджменту органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій. Навчальні дисципліни на цих спеціальностях викладають як працівники кафедри, так й представники органів влади, провідних наукових інститутів, діючі адвокати, представники аналітичних політологічних центрів тощо. Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов. Навчальний план передбачає обов’язкове вивчення англійської мови в обсязі 30 кредитів, що уп’ятеро більше, ніж на решті спеціальностей КНУБА, а також другої іноземної мови (німецька або французька на вибір студентів).

Кафедра є також випусковою при підготовці фахівців рівня «доктор філософії» (аспірантура) зі спеціальностей 052 «Політологія» та 032 «Історія та археологія». За часи існування на кафедрі аспірантури було захищено 15 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій.

Кафедра має необхідний кадровий потенціал. Її завідувачами у різні роки були І. Т. Сніжко, М. І. Михайлов, член-кор. АН УРСР А. Г. Шевелєв, М.Д. Олійниченко, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної Премії УРСР В. Ф. Панібудьласка. З 2009 р. завідувачем є Перегуда Євген Вікторович – доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), подякою (2015) та грамотою (2018) Міністерства освіти і науки України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2019). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редколегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.». Академік ГО «Академія політичних наук».

Наразі на кафедрі працюють 9 докторів наук (5 – штатних та 4 – за сумісництвом), з них 3 доктори політичних наук, 2 – юридичних наук, 3 – історичних наук, 1 – наук з державного управління. Також працівниками кафедри є 6 кандидатів політичних наук, 7 кандидатів юридичних наук, 8 кандидатів історичних наук, 2 кандидати наук з державного управління, 1 – філософських наук. Серед працівників кафедри – два Заслужених юристи України, один Заслужений діяч науки і техніки України.

Кафедрою випущено понад 30 підручників та навчальних посібників, зокрема за останні роки:

– Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.);

– Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України);

– Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України);

– Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015.;

– Історія світової культури. К. : КНУБА, 2015.

Також члени кафедри брали участь у написанні підручників «Політична думка ХХ – початку ХХІ ст..: методологічний і доктринальний підходи» (2016), «Історія політичної думки: підручник» (2017), «Історія політичної думки України» (2017).

Основні напрями наукової роботи кафедри – історичні, соціальні, політичні та правові засади будівництва та містобудування, будівельне та містобудівне право, політична урбаністика, історія національно-визвольного руху, етнополітологія, символічна політика, гендерна політика.

При кафедрі діє Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Зав. лабораторії – кандидат політичних наук Ю. Є. Баєва, науковий керівник – Є. В. Перегуда. За останні роки в рамках лабораторії виконано низку наукових проєктів, які вигравали фінансування з державного бюджету, зокрема:

  • «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів державної влади України»;
  • «Інституційно-комунікативна модель політики регіонального розвитку та територіальної інтеграції»;
  • «Моделі національної консолідації в Україні (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)».

У 2015 р. кафедрою започатковано проведення міжнародних науково-практичних конференцій, у яких беруть участь провідні вітчизняні та зарубіжні учені у сфері регіональної політики, будівельного та містобудівного права тощо. За цей час відбулося 5 конференцій «Регіональна політика» та 4 конференції «Будівельне право». З 2020 р. спільно з іншими кафедрами факультету проводиться Урбаністичний форум.

 

Детальні результати наукової діяльності кафедри, зокрема монографії викладачів, результати керівництва науково-дослідною роботою студентів, див. рубрику “Наукова діяльність” цієї сторінки кафедри.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з політології, соціології, історії України.

Кафедра здійснює роботу з організації художньої самодіяльності. На кафедрі працюють інженер І кат. І. П. Якубовський – композитор та співак, музичний керівник ансамблю КНУБА «Крила Ангелу», постановник концертів та сценічних вистав в університеті, а також інженер І кат. В. А. Мороз – відомий в Україні бандурист, учасник та організатор музичних концертів. Активну участь у художній самодіяльності беруть студенти – юристи та політологи.

У рамках міжнародної діяльності при здійсненні навчального процесу та наукових досліджень кафедра співпрацює з Представництвом Польської академії наук в Києві, Фондом підтримки будівельної галузі (ФРН), кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Теннессі Chattanooga (США), кафедрою політичних систем та політичних комунікацій Зеленогурського університету (Польща) та іншими організаціями та установами.

Контакті дані

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 425, 431, 432, 432а).
Контактні телефони: 044-241-5566, 044-241-5573.
Е-mail: istoriak@ukr.net ; yevgennn@ukr.net.
E-mail конференції «Регіональна політика»: conference_region@ukr.net
E-mail конференції «Будівельне право»: construction_law@ukr.net
Facebook-сторінка кафедри: https://www.facebook.com/groups/1483530441952611/

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram