Міжнародна наукова активність студентів​

Участь студентів на конференції у Краківській політехніці – ІХ МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ (КНУБА – КРАКІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА) З ПИТАНЬ МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ – червень 2021

IX Міжнародна наукова онлайн-конференція “ARCHECO 2021: TOURTO THE FUTURE“. Наукову колаборацію створили представники Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна), Краківської політехніки (Польща), Караденізського технічного університету (Туреччина) і Ташкентського інженерного інституту іригації та механізації сільського господарства, (Узбекистан). Конференцію о 9:45 за Київським часом розпочала професор Пані Юстина Кобиларчик із Краківської політехніки, захід тривав 11 годин, робочою мовою стала англійська.

Модератором ІІІ сесії від КНУБА виступив декан ФУПП Алірза Мамедов, а IVпрофесор Юлія Івашко. Київський національний університет будівництва і архітектури представили студенти й аспіранти ФУПП: аспірантка Вікторія Прокопенко з презентацією на тему “Sustainable mobility in modern cities“, аспірант Михайло Тацій із доповіддю на тему “Types of city development and impact on citizen`s“, студентка Марина Литвинчук розкрила проблеми регулювання містобудування та землевпорядкування в українському законодавстві у промові “Urban planning and landmanagement problems regulation in Ukrainian legislation“, Рада Пушкаш і Павло Дунаєв звітували на тему “The Wall of Remembrance in Kyiv: Destroyed Symbol of Individual Freedom“, Ганна Горбаченко підготувала доповідь і презентацію на тему “Problems of unification of national andinternational soft law. FIDIC contracts“, від факультету ФІСЕ виступила студентка 2 курсу Юлія Тарабанова, розкривши проблеми екоревіталізації промислових зон із темою “Ecorevitalization of industrial zones as a way to balanced urban development“.

Незабаром вийде друкований збірник статей наукових здобутків студентів й аспірантів як результат міжнародної співдружності університетів і країн.

Асистентка кафедри міського господарства ФУПП 

Осипенко Катерина Валеріївна

11 червня відбулася IX Міжнародна студентська конференція, організована Краківським технологічним універсистетом (Краківською політехнікою) та Київським національним університетом будівництва і архітектури. Відкрив роботу конференції проректор Краківського універсистету, проф. Томаш Капецький.

У цьому році ключовим словом заходу стало «майбутнє»: виступи студентів та аспірантів були присвячені, насамперед, таким проблемам як майбутні технології, майбутній простір, майбутні міста, майбутній дизайн та майбутня архітектура.

У роботі секції «Future city» взяли участь студенти ОПП «Політичний менеджмент» Рада Пушкаш та Павло Дунаєв (наук. кер. доц. Гербут Н.А.). Їх доповідь була присвячена шедевру українського монументального мистецтва, що був зруйнований у Києві за радянських часів з політичних мотивів – Стіні Пам’яті – та сучасному процесу його відновлення, результати якого вплинуть на імідж столиці в майбутньому.

 

Picture of Анна Горбаченко та її участь у конференції

Анна Горбаченко та її участь у конференції

Анна, яка минулого року на університетському рівні була визнана найкращою студенткою-науковицею, виступила на Міжнародній студентській конференції, організованій Краківською політехнікою та КНУБА. Ключовим словом наукового заходу стало «майбутнє»: виступи були присвячені, насамперед, таким проблемам як майбутні технології, майбутній простір, майбутні міста, майбутній дизайн та майбутня архітектура. Студенти та аспіранти з ФУПП презентували результати досліджень, що стосувалися, насамперед, розвитку міст.

Анна Горбаченко (наук. кер. – к.ю.н., доц. О.А. Халабуденко) здійснила виступ на тему «Фактори впливу на впровадження єдиних правових форм в структурі будівництва України: кейс контрактів FIDIC як триггер для гармонізації будівельного законодавства»

«М’яке право» сукупність норм і посібників, юридична сила яких знаходиться на стадії «обговорення». Він з’явився в міжнародному праві з 1970-х років як одна з альтернатив міжнародним договорам, і застосовується у випадках, коли з різних причин сторони не можуть досягти єдиного рішення чи підписати міжнародний договір. У сучасних умовах «м’яке право» стає ефективним інструментом регулювання корпоративних та економічних відносин загалом та на національному рівні.

М’яке міжнародне право (lex mercatory) присутнє переважно у формі актів міжнародних організацій. Одним із головних прикладів неурядових організацій, що застосовують акти м’якого права, є Міжнародна Федерація Інженерів-Консультантів (FIDIC). Вона розробляє низку стандартних контрактних умов. На даний момент у сфері будівельних контрактів проформи FIDIC займають дуже важливе місце, надзвичайно затребувані і продовжують набирати популярність. Договори FIDIC є однією з форм застосування «м’якого права» в Україні. Загалом, проблеми гармонізації будівельного законодавства можна звести до формули досягнення рівноваги в інтересах інвесторів, споживачів та національного регулятора в будівельному секторі.

Євген Перегуда

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram