Юридична клініка “Правовий захист”

Picture of Керівником Юридичної клініки “Правовий захист” призначено викладача кафедри політичних наук і права, адвоката Вангородську Ганну Ігорівну.

Керівником Юридичної клініки “Правовий захист” призначено викладача кафедри політичних наук і права, адвоката Вангородську Ганну Ігорівну.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про національну програму правової освіти населення» та Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 р. № 592, згідно з яким вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», мають забезпечити створення юридичних клінік та їх функціонування, Ректором КНУБА підписано наказ про створення Юридичної клініки “Правовий захист” як структурного підрозділу факультету урбаністики та просторового планування КНУБА. Мета діяльності клініки – створення умов для набуття громадянами правових знань і навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів, які навчаються за спеціальністю 081 “Право”, практичних навичок юриста.

Тести з вступу до юридичної клініки

Консультації юридичної клініки “Правовий захист”

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram