281 Гарант освітньої програми

Андреєв Сергій Олександрович 

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичних наук і права

andreiev.so@knuba.edu.ua

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво “Англійська мова як іноземна” на рівні В2 (2019 р.)

Додаток до свідоцтва “Англійська мова як іноземна” на рівні В2 (2019 р.)

Підвищення кваліфікації вересень-жовтень 2021 р.

Підвищення кваліфікації грудень 2021 р.

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. № 1241/1 про зарахування, підвищення ківліфікації

Освіта:

2001 р. – закінчив з відзнакою юридичний факультет Східноукраїнського національного університету (спеціальність “Правознавство”).

2006 р. – закінчив з відзнакою Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (спеціальність “Державне управлінняˮ).

2006 – 2010 рр. – заочна підготовка в аспірантурі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра політології та філософії). У квітні 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні”, отримавши науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

2013–2016 рр. – підготовка у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра національної безпеки). У червні 2017 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Інституціональні засади розвитку державних систем цивільного захисту”, здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління за вказаною вище спеціальністю.

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Перелік навчальних дисциплін: теорія державного управління, державне управління та місцеве самоврядування, експертно-аналітична діяльність в публічному управлінні, правове регулювання публічного управління, стратегічне управління державою та суспільством в умовах глобалізації.

Головні напрями наукової діяльності:  державне управління, національна безпека, цивільний захист, професійна підготовка управлінських кадрів.

Наукова робота: є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких більше ніж 30 статей опубліковано у виданнях, віднесених до категорії фахових у галузі науки “Державне управління”.

Відомості про практичний досвід роботи за спеціальністю: стаж роботи в органах державної влади складає близько 10 років (2001–2010 рр.).

Інша діяльність: член редакційної колегії журналу “Науковий вісник: державне управління”, всеукраїнських громадських організацій: “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, “Еліта держави”, громадської організації “Академія національної безпеки”.

Наукові праці Андреєва С. О.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram