281 Група забезпечення

Кострубіцька Аліна Володимирівна

кандидат наук з державного управління, доцентка кафедри політичних наук і права

kostrubytska.av@knuba.edu.ua

Тел.: (095)509-07-35

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Отримання диплома кандидата наук з державного управління 2017 р. 

Підвищення кваліфікації версень-жовтень 2021 р. 

Наказ ректора КНУБА від 28.06.2022 р. № 178 про зарахування підвищення кваліфікації 

Освіта:

2013 р. – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр політології, кваліфікація – політолог, експерт із суспільно-політичних питань.

2015 р. – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

2017 р. –  у Національній академії державного управління при Президентові України захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у Європейському Союзі» (спеціальність – механізми державного управління) та здобувала науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Має практичний досвід роботи в органах виконавчої влади та на телебаченні, а також викладацький досвід у вищих навчальних закладах.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Комунікації у публічному управлінні
 2. Сучасні інструменти та технології модернізації державного управління

Напрями наукової діяльності: політичні комунікації, комунікації в органах державної влади, взаємодія органів державної влади та ЗМІ, медіаправо.

Наукова робота: автор 22 одноосібних наукових праць у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях.

Наукові праці Кострубіцької А. В.

Хлапонін Дмитро Юрійович

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політичних наук і права

khlaponin_dy@knuba.edu.ua 

Тел.: (050)334-68-10

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Отримання диплома кандидата наук 2019

Сертифікат Кембриджського освітнього центру B2

Підвищення кваліфікації вересень-жовтень 2021

Закордонне наукове стажування в країні ЄС (Польща) грудень 2021

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. №1241/1 про зарахування підвищення кваліфікації

Освіта:

У 2008 році закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, спеціальність “Правознавсто”, спеціалізація “Міжнародне економічне право”.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем» (25.00.02 – механізми державного управління).

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Управління персоналом в органах публічної влади
 2. Основи антикорупційного законодавства
 3. Політологія та політичні технології
 4. Соціологія

Наукова робота: автор 33 наукових праць, в т.ч. 15 статей та 18 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Наукові праці Хлапоніна Д. Ю.

Ємельянова Олена Миколаївна

професор кафедри організації та управління будівництвом, доцент, кандидат наук з державного управління, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова.

iemelianova.om@knuba.edu.ua, mkelena1@ukr.net

 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-9905-2021

Sсopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58162723400

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Emelianova

Тел.: (044) 245-48-51, кімната 318

Підвищення кваліфікації: 

Сертифікат “Ефективні технології в будівництві”, КНУБА, 2019 р.

Сертифікат “Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки”, Словенія, 2019 р.

Сертифікат “Інтелектуальна економіка, менеджмент та розвиток”, Литва, 2019 р.

Сертифікат “Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук”, Польща, 2020 р.

Рівень володіння англійською мовою – B2

Освіта:

У 1999 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

У 2019 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньою програмою «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник.

У 2020 році дистанційно пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування «Professional development and pedagogical sxcelence of lecturers in technical sciences» за фахом «Технічні науки» у Cuiavian University in Wloclawek (Республика Польща) (03 серпня – 11 вересня 2020 р.)

У 2022 році прийняла участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Nobel Course: New Knowledge, Ideas, Experience,Values, Competences» з 03.12.2021 по 20.01.2022 року (180 hours or 6 ECTS credits)) та отримала кваліфікацію «Internetional Teacher/Lecturer».

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 33 роки. Науково-педагогічний стаж 18 років.

З 2008 року працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.

У 1999 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію – «економіст», диплом АН № 10684951 від 01.03.1999 р.

У 2019 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньою програмою «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію магістр, інженер- будівельник, диплом з відзнакою М19 № 152441 від 31.12.2019р.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». Тема: «Удосконалення механізму державного регулювання регіонального розвитку в період економічної стагнації. Диплом ДК №043022 від 26.06.2017 р.

У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри організації та управління будівництвом, атестат АД №008520 від 27.09.2021 р.

У 2018 р. приймала участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.

Перелік навчальних дисциплін:

1. Управління якістю (073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка»)
2. Контролінг (073 «Менеджмент»)
3. Логістика (073 «Менеджмент», 051 «Економіка»)
Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво
та цивільна інженерія».

Керівник дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 84 наукових та методичних праць, серед яких 3 монографії (у співавторстві), більше 25 наукових статей у фахових виданнях. Розробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому
сайті КНУБА:

 • https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2195
 • https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?
 • id=2229https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php
 • id=3726https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php
 • id=2227https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php
 • id=2226https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2197

Напрями наукової діяльності:

 • Удосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції;
 • Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності;
 • Аналіз та розробка сучасних підходів до вирішення задач з матеріально-технічного забезпечення.

Наукові праці Ємельянової О. М.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram