Освітні програми

Освітньо-професійна програма “Міське будівництво та господарство” першого (бакалаврського) рівня
Освітньо-професійна програма “Міське будівництво та господарство” другого (магістерського) рівня
Освітньо-наукова програма “Міське будівництво та господарство” другого (магістерського) рівня
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD)
Якісній склад груп забезпечення освітніх компонент
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram