Спеціальності

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ Галузь знань – 05 ««Соціальні та поведінкові науки»» Спеціальність – 052 «Політологія» Спеціалізація: Політичний менеджмент (ПМ) Профіль фахівця – виконання професійних видів робіт у державних органах та міжнародних організаціях, партіях та громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, розробка, прийняття та реалізація рішень з управління організаціями, установами та підприємствами, реалізація проектів у сфері паблік-рілейшнз. Освітній рівень - бакалавр. Форми та терміни навчання:
 • денна - 3 роки 10 місяців;
 • заочна - 4 роки 10 місяців.
Освітньо-професійна програма  "Політичний менеджмент" (бакалавр) Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» Спеціалізація: будівельне та містобудівне право (БМП) Профіль фахівця – аналіз регуляторного впливу нормативно-правових актів у будівельному комплексі та сфері містобудування; юридичний супровід договірно-правових відносин, претензійно-позовна діяльність у будівництві та містобудуванні; юридичний супровід інвестиційної діяльності; оптимізація застосування нормативно-правових актів в управлінні будівництвом, юридична експертиза дотримання законності. Освітній рівень - бакалавр. Форми та терміни навчання:
 • денна - 3 роки 10 місяців;
 • денна скорочена - 2 роки 10 місяців;
 • заочна - 4 роки 10 місяців;
 • заочна скорочена - 3 роки 6 місяців.
Освітньо-професійна програма  "Будівельне та містобудівне право" (бакалавр) Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво» Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Спеціалізація: міське будівництво та господарство (МБГ) Профіль фахівця: планування, забудова та реконструкція міських територій; проектування та експлуатація вуличної мережі та транспортних споруд; інженерна підготовка міських територій; проектування споруд захисту міських територій; інженерне обладнання та благоустрій міських території; проектування ландшафту міста; оцінка екологічного стану міського середовища; проектування та будівництво будівель та споруд; створення та ведення містобудівних інформаційних систем; управління розвитком міст. Спеціалізація: автомобільні дороги та аеродроми (АДА) Профіль фахівця: наукові дослідження, вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об'єктів. Освітні рівні - бакалавр, магістр. Форми та терміни навчання:
 • денна (бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
 • денна скорочена (бакалавр) - 2 роки 10 місяців;
 • денна (магістр) - 1 рік 4 місяці;
 • денна (магістр-наук.) - 1 рік 9 місяців;
 • заочна (бакалавр) - 4 роки 9 місяців;
 • заочна скорочена (бакалавр) - 3 роки 6 місяців;
 • заочна (магістр) - 1 рік 4 місяці.
Освітньо-професійна програма  "Міське будівництво та господарство" (бакалавр) Освітньо-професійна програма  "Міське будівництво та господарство" (магістр) Освітньо-наукова програма  "Міське будівництво та господарство" (магістр) Освітньо-професійна програма  "Автомобільні дороги та аеродроми" (бакалавр) Освітньо-професійна програма  "Автомобільні дороги та аеродроми" (магістр) Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування» Профіль фахівця: державне управління та місцеве самоврядування, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері містобудівної діяльності на всіх рівнях управління. Випускниками спеціальності є кваліфіковані управлінські кадри, призначені для роботи на керівних та інших адміністративних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, уповноважених здійснювати управлінські функції в галузі містобудівної діяльності, структурах громадянського суспільства, інших юридичних особах публічного та приватного права. Освітні рівні - бакалавр, магістр. Форми та терміни навчання:
 • денна (бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
 • денна скорочена (бакалавр) - 2 роки 10 місяців;
 • денна (магістр) - 1 рік 4 місяці;
 • заочна (бакалавр) - 4 роки 9 місяців;
 • заочна скорочена (бакалавр) - 3 роки 6 місяців;
 • заочна (магістр) - 1 рік 4 місяці.
Освітньо-професійна програма  "Державне управління у сфері містобудівної діяльності" (бакалавр) Освітньо-професійна програма  "Державне управління у сфері містобудівної діяльності" (магістр)  

ПІДГОТОВКА НАУКОВЦІВ

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація "Містобудування та територіальне планування".

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки» Спеціальність – 032 «Історія та археологія»,спеціалізація "Історія України".

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність – 052 «Політололгія», спеціалізації: "Теорія та історія політичної науки",  "Етнополітологія та етнодержавництво".

Освітньо-науковий рівень– доктор філософії, науковий рівень– доктор наук. Форми навчання: денна, заочна.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram