НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Киселевська С.М. Олімпійський і професійний спорт. Методичні вказівки для  студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”освітнього рівня бакалавр. – К.: КНУБА, 2022. – 44 с.
 2. Озерова О.А. Фізичне виховання для студентів СМГ.Навчальний посібник з  реалізації  оздоровчої програми для  студентів СМГ //О.А. Озерова, С.М. Киселевська,  А.М. Головко, Н.Т. Кучик. – Київ: КНУБА, 2021. – 172 с.
 3. Шамич О.М. Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної медичної групи. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей //О.М. Шамич, О.А. Озерова. – Київ: КНУБА, 2021. -120 с.
 4. Шамич О.М. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Київ: КНУБА, 2021. – 28 с.
 5. Озерова О.А. Гігієна фізичного виховання і спорту. Методичні вказівки для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня бакалавр. Київ: КНУБА, 2021. – 28 с.
 6. Киселевська С.М. Історія фізичної культури. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Київ: КНУБА, 2021. – 40 с.
 7. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Програми силового тренування з гумовою стрічкою. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.   – К.:КНУБА, 2019. – 50 с.
 8. Киселевська С.М. Сколіоз. Лікування та корекція. Методичні вказівки для       студентів спеціальної медичної групи. – Київ: КНУБА, 2019. – 40 с.   

http://10.17.77.1/books/28_3_19.pdf

 • Киселевська С.М., Геря О.В., Чернявська О.В. Аквааеробіка. Оздоровчі програми. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2018. – 40 с.
 • Киселевська С.М. Постава. Види порушення і корекція. Методичні вказівки для студентів спеціальної медичної групи.   – К.:КНУБА, 2018. – 49 с.http://10.17.77.1/books/№ 90-Ш-18.pdf
 • Човнюк Ю.В., Озерова О.А., Россипчук І.О. Дисципліна «Плавання» у навчально-виховному процесі студентів ВНЗ технічного профілю. Книга 1. Медико-біологічні основи циклічних видів спорту та їх роль у фізичній активності та самовдосконаленні студентів ВНЗ технічного профілю. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018. – 705 с.
 • Киселевська С.М., Евсюкова Т.В. Здоров’я та біологічний вік.  Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2017. – 28 с. http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_17.pdf
 • Осипенко Т.В., Россипчук І.О, Фуркало М.І., Геря О.В./ Навчальний посібник з ППФП студентів ВНЗ технічного профілю. – К.: КНУБА, 2017. – 105 с.
 • Киселевська С.М., Войтенко О.А. Вдосконалення пластичності рухів на заняттях з ритмічної гімнастики. Методичні вказівки для студентів І-ІІ курсів навчання усіх напрямів підготовки. – К.: КНУБА, 2016. – 32 с. http://library.knuba.edu.ua/books/16_3_16.pdf
 • Киселевська С.М., Чернявська О.В. Аквааеробіка. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей. – К.: КНУБА, 2016. – 39 с. http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_16.pdf
 • Плани-конспекти занять з плавання для студентів ІІ курсу навчання.  Автори:    Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. (2016) – 60 с.
 • Канішевський С.М., Озерова О.А., Андріянова В.А., Киселевська С.М. Основні поняття та порядок проведення функціональних проб у процесі фізичного виховання студентів. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015. – 20 с.

 http://library.knuba.edu.ua/books/55_3_15.rar

 1. Плани-конспекти занять з плавання для студентів 1 курсу навчання. Автори:Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. (2015) – 58 с.
 2. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Вправи на розслаблення.  Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015. – 30 с.  http://10.17.77.1/books/2_3_15.rar
 3. Євсюкова Т.В., Дубина Н.Р. Самоконтроль студентів СМГ. Методичні рекомендації, – К.: КНУБА, 2014. – 25 с.
 4. Киселевська С.М., Дубина Н.Р. Легка атлетика. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 5. Пех С.В., Човнюк Ю.В. Самоконтроль студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ. Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2014. – 30 с.
 6. Віровський Л.П., Осипенко Т.В., Фуркало М.І. Формування програми з атлетичної підготовки початківців. Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 7. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Фітбол. Методичні вказівки для студентів 1-2 курсів навчання усіх напрямів підготовки. – К.: КНУБА, 2013. – 27 с.  http://library.knuba.edu.ua/books/34_3_13.rar
 8. Осипенко Т.В., Човнюк Ю.В. Вдосконалення рухової активності студентів ВНЗ технічного профілю у системі професійно-прикладної фізичної підготовки. Монографія. – К.: КНУБА, ЦП “КОМПРИНТ”, 2013. – 509 с.
 9. Човнюк Ю.В., Шарапов Д.М. Розвиток рухової активності та фізичне вдосконалення студентської молоді. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – Ч.1. – 475 с.; Ч. 2. – 474 с.
 10. Кучик Н.Т., Киселевська С.М., Бабинець А.А. Серцево-судинна система. Профілактика та реабілітація. Практичний посібник. – К.: КНУБА, 2012. – 100 с. http://library.knuba.edu.ua/books/8_3_12.rar
 11. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Степ-аеробіка. Методичні вказівки до практичних занять з фізичного виховання для студентів усіх напрямів підготовки. – К.: КНУБА, 2012. – 56 с. http://library.knuba.edu.ua/books/42_3_12.rar
 12. Човнюк Ю.В., Головко А.М., Наумець Є.О. Студентський спорт в Україні: медико-біологічні основи фізичної активності та самовдосконалення. Навчальний посібник. – К.: КНУБА. – 2012. – 475 с.
 13. Озерова О.А. Кольоровий чинник в спортивному плаванні. Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.

Кафедра щорічно проводить науково-методичні семінари, де відбуваються слухання науково-практичних, аналітичних та методичних доповідей професорсько-викладацького складу кафедри та студентів з різних курсів та факультетів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram