НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Фізична культура і спорт як основа здоров’я і благополуччя особистості: навч. посіб. / О. М. Шамич, Г. В. Іваннікова, Л. З. Сердюк. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 129 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11416
 2. Авторські оздоровчі методики: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. В. А. Андріянова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 24 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11432
 3. Адаптивний спорт фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: А. М. Головко. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 18 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11448
 4. Акмеологія фізичної культури: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: Ю.В. Човнюк. – Київ: КНУБА, 2023. – 31 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11445
 5. Актуальні проблеми у ФВіС: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач В. А. Андріянова. – Київ, КНУБА, Талком, 2023. – 25 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11437
 6. Анатомія людини: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. – Київ: КНУБА: Талком, 2021. – 34 с.
 7. Атлетична гімнастика: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. О. А. Антонюк. – Київ: КНУБА: Талком, 2021. – 26 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11439
 8. Біомеханіка: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: Ю. В. Човнюк. – Київ: КНУБА, 2023. – 31 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11442
 9. Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / укладачі: О. І. Колядич, Т. І. Шлапак; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: КНУБА, 2023. – 28 с.
 10. Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: О. А. Озерова. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 28 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11414
 11. Гімнастика з методикою викладання: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. А. Войтенко, С. В. Гребенніков, А. О. Ляшенко. – Київ: КНУБА: Талком, 2022. – 32 с.
 12. Ергогенні засоби в спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач О. А. Озерова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 28 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11425
 13. Інноваційні засоби фізичного виховання: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. В. А. Андріянова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 23 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11430
 14. Легка атлетика з методикою викладання: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 35 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11429
 15. Масаж: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: Р. А. Калениченко, Т. А. Клименко. – Київ: КНУБА: Талком, 2022. – 23 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11438
 16. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 29 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11627
 17. Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену з дисциплін: «Психологічний супровід у ФВіС», «Професійна майстерність тренера», «Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО», «Основи психодіаностики у ФВіС», «Основи психогігієни у ФВіС»: здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: О.М. Шамич, Г.В. Іваннікова. – Київ: КНУБА: Талком, 2022. – 22 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11629
 18. Методичні вказівки щодо організації та проведення практик здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: О. М. Шамич, Г. В. Іваннікова, С. Ф. Гасанова, О. А. Войтенко. – Київ: КНУБА: Талком 2023. – 60 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11628
 19. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: О. А. Озерова. – Київ: КНУБА, 2023. – 33 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11426
 20. Методичні рекомендації до проведення практик: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр: / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач А. О. Ляшенко. – Київ: КНУБА: Талком, 2021. – 43 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11433
 21. Нетрадиційні види спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. В. Баканичев, В. В. Кульбака, О. А. Антонюк. – Київ: КНУБА: Талком, 2024. – 24 с.
 22. Олімпійський і професійний спорт: методичні вказівки до вивчення дисципліни: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА, 2023. – 44 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11446
 23. Організація і управління в сфері фізичного виховання і спорту: методичні вказівки: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: О. А. Антонюк, С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 29 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11434
 24. Організація спортивно-масової роботи: методичні вказівки / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: С. М. Канішевський, Н. Р. Дубина, І. О. Россипчук. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 30 с.
 25. Основи лікувальної фізичної культури: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі В. В. Кульбака, О. В. Баканичев, А. О. Ляшенко. – Київ: КНУБА: Талком, 2024. – 28 с.
 26. Основи математичної статистики: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: Ю. В. Човнюк. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 34 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11441
 27. Основи метрології фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: Ю. В. Човнюк. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 32 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11444
 28. Основи науково-методичної діяльності: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: Ю. В. Човнюк. – Київ: КНУБА, 2023. – 31 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11440
 29. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі С. М. Канішевський, С. М. Киселевська, Н. Р. Дубина. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 28 с.
 30. Підвищення спортивної майстерності: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: С. Ф. Гасанова, Є. О. Наумець, І. О. Россипчук. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 34 с.
 31. Плавання: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: І. О. Россипчук. – Київ: КНУБА, Талком, 2022. – 25 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11449
 32. Професійна майстерність тренера: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», другого освітнього рівня (магістр) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / укладачі: Р. А. Калениченко, Є. О. Наумець; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: КНУБА, 2023. – 23 с.
 33. Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач О. А. Озерова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 40 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11427
 34. Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. Г. В. Іваннікова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 39 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11436
 35. Рекреація у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки до вивчення курсу : для студентів спеціальності 017 «Фізична ультура і спорт», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: Р. А. Калениченко, Т. А. Клименко. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 23 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11431
 36. Спортивні ігри: футбол та футзал: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Р. А. Калениченко, Є. О. Наумець; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: КНУБА, 2022. – 24 с.
 37. Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах: методичні вказівки вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі : В. В. Кульбака, О. В. Баканичев. – Київ: КНУБА: Талком, 2024. – 36 с.
 38. Спортивна морфологія: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. – Київ: КНУБА: Талком, 2021. – 26 с.
 39. Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач Г. В. Іваннікова. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 30 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11435
 40. Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: Ю. В. Човнюк. – Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 41 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11447
 41. Спортивне та оздоровче харчування: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: О. А. Озерова. – Київ: КНУБА, 2023. – 31 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11423
 42. Спортивні споруди та тренажерне обладнання: методичні вказівки: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА: Талком, 2022. – 30 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11626
 43. Спортивні ігри : Волейбол з методикою викладання: методичні вказівки: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: А. М. Головко. – Київ: КНУБА, 2023. – 22 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11424
 44. Теорія спорту: методичні вказівки: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі: С. М. Канішевський, С. М. Киселевська.  – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 29 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11625
 45. Теорія і методика спортивної підготовки: метод. вказів.: для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладач: О. А. Озерова. – Київ: КНУБА, 2023. – 30 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11422
 46. Фізіологія людини: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 29 с.
 47. Фізіологія спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; укладачі О. І. Колядич, Т. І. Шлапак. – Київ: КНУБА, 2023. – 28 с.
 48. Фізичне виховання у спеціальній медичній групі: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. С. М. Киселевська. – Київ: КНУБА: Талком, 2023. – 29 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11428
 49. Фізичне виховання для студентів СМГ. Навчальний посібник з  реалізації  оздоровчої програми для  студентів СМГ //О.А. Озерова, С.М. Киселевська,  А.М. Головко, Н.Т. Кучик. – Київ: КНУБА, 2021. – 172 с.
 50. Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної медичної групи. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей //О.М. Шамич, О.А. Озерова. – Київ: КНУБА, 2021. -120 с.
 51. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; уклад. О.М. Шамич. – Київ: КНУБА, 2021. – 28 с.
 52. Киселевська С.М. Історія фізичної культури. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Київ: КНУБА, 2021. – 40 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11443
 53. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Програми силового тренування з гумовою стрічкою. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.   – К.:КНУБА, 2019. – 50 с. https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11443
 54. Киселевська С.М. Сколіоз. Лікування та корекція. Методичні вказівки для       студентів спеціальної медичної групи. – Київ: КНУБА, 2019. – 40 с.  http://10.17.77.1/books/28_3_19.pdf 
 55. Киселевська С.М., Геря О.В., Чернявська О.В. Аквааеробіка. Оздоровчі програми. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2018. – 40 с.
 56. Киселевська С.М. Постава. Види порушення і корекція. Методичні вказівки для студентів спеціальної медичної групи.   – К.:КНУБА, 2018. – 49 с. http://10.17.77.1/books/№ 90-Ш-18.pdf
 57. Човнюк Ю.В., Озерова О.А., Россипчук І.О. Дисципліна «Плавання» у навчально-виховному процесі студентів ВНЗ технічного профілю. Книга 1. Медико-біологічні основи циклічних видів спорту та їх роль у фізичній активності та самовдосконаленні студентів ВНЗ технічного профілю. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018. – 705 с.
 58. Киселевська С.М., Евсюкова Т.В. Здоров’я та біологічний вік.  Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2017. – 28 с. http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_17.pdf
 59. Осипенко Т.В., Россипчук І.О, Фуркало М.І., Геря О.В./ Навчальний посібник з ППФП студентів ВНЗ технічного профілю. – К.: КНУБА, 2017. – 105 с.
 60. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Вдосконалення пластичності рухів на заняттях з ритмічної гімнастики. Методичні вказівки для студентів І-ІІ курсів навчання усіх напрямів підготовки. – К.: КНУБА, 2016. – 32 с. http://library.knuba.edu.ua/books/16_3_16.pdf
 61. Киселевська С.М., Чернявська О.В. Аквааеробіка. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей. – К.: КНУБА, 2016. – 39 с. http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_16.pdf
 62. Плани-конспекти занять з плавання для студентів ІІ курсу навчання.  Автори:    Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. (2016) – 60 с.
 63. Канішевський С.М., Озерова О.А., Андріянова В.А., Киселевська С.М. Основні поняття та порядок проведення функціональних проб у процесі фізичного виховання студентів. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015. – 20 с. http://library.knuba.edu.ua/books/55_3_15.rar
 64. Плани-конспекти занять з плавання для студентів 1 курсу навчання. Автори:Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. (2015) – 58 с.
 65. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Вправи на розслаблення.  Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015. – 30 с.  http://10.17.77.1/books/2_3_15.rar
 66. Євсюкова Т.В., Дубина Н.Р. Самоконтроль студентів СМГ. Методичні рекомендації, – К.: КНУБА, 2014. – 25 с.
 67. Киселевська С.М., Дубина Н.Р. Легка атлетика. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 68. Пех С.В., Човнюк Ю.В. Самоконтроль студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ. Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2014. – 30 с.
 69. Віровський Л.П., Осипенко Т.В., Фуркало М.І. Формування програми з атлетичної підготовки початківців. Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 70. Киселевська С.М., Войтенко О.А. Фітбол. Методичні вказівки для студентів 1-2 курсів навчання усіх напрямів підготовки. – К.: КНУБА, 2013. – 27 с.  http://library.knuba.edu.ua/books/34_3_13.rar
 71. Осипенко Т.В., Човнюк Ю.В. Вдосконалення рухової активності студентів ВНЗ технічного профілю у системі професійно-прикладної фізичної підготовки. Монографія. – К.: КНУБА, ЦП “КОМПРИНТ”, 2013. – 509 с.
 72. Човнюк Ю.В., Шарапов Д.М. Розвиток рухової активності та фізичне вдосконалення студентської молоді. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – Ч.1. – 475 с.; Ч. 2. – 474 с.
 73. Кучик Н.Т., Киселевська С.М., Бабинець А.А. Серцево-судинна система. Профілактика та реабілітація. Практичний посібник. – К.: КНУБА, 2012. – 100 с. http://library.knuba.edu.ua/books/8_3_12.rar

Кафедра щорічно проводить науково-методичні семінари, де відбуваються слухання науково-практичних, аналітичних та методичних доповідей професорсько-викладацького складу кафедри та студентів з різних курсів та факультетів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram