ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

Макет робочої програми на 24-25 н.р.

Макет силабусу на 24-25 н.р.

Контроль за якістю вивчення освітніх крмпонент на 24-25 н.р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram