НРП

НРП дисципліни “Професійна майстерність тренера”

НРП дисципліни “Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО”

НРП “Виробнича практика”

НРП дисципліни “Психологічний супровід у ФВіС”

НРП дисципліни “Ергогенні засоби ФВІС”

НРП дисципліни “Соціально-психологічний тренінг у ФВіС”

НРП “Атестаційний екзамен”

НРП дисципліни “Сучасні спортивно-оздоровчі програми у фітнес-індустрії”

НРП дисципліни “Актуальні проблеми у фізичному вихованні і спорті”

НРП дисципліни “Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності”

НРП “Переддипломна практика”

НРП дисципліни “Професійна іноземна мова”

НРП дисципліни “Методологія та методи науково-педагогічної діяльності”

НРП дисципліни “Спортивна підготовка в екстримальних умовах зовнішнього середовища”

НРП дисципліни “Вікова і гендерна психологія”

НРП дисципліни “Основи психогігієни у ФВіС”

НРП дисципліни “Основи психодіагностики у ФВіС”

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту кваліфікаційної (атестаційної) роботи

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram