Досягнення

Форма 11

СПИСОК

Наукових та навчально-методичних праць

Адаменка Олександра Вікторовича

№ п/пНазваХарактер роботиВихідні даніОбсяг (в сторінках)Співавтори
І. Наукові роботи опубліковані до захисту дисертації
1Визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації опор мостових переходівстаттяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2008. –  Вип. 54. – с 238-247. Фахове видання.  10/8Чибіряков В.К., Старовєров В.С.
2Концептуальний підхід до визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходівстаттяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2008. –  Вип. 54. – с 270-281. Фахове видання.  12/6Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Єгоров О.І.
3Визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації прогонних конструкцій мостових переходівстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2008.  №31. – с 443-452. Фахове видання.10/5Чибіряков В.К., Старовєров В.С.
4Определение точности геодезических работ при монтаже арочных конструкций мостовых переходовстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2009.  №32. – с 480-488. Фахове видання.9/4Чибіряков В.К., Старовєров В.С.
5Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану коснтрукційстаттяВісник геодезії і картографії. – К., 2007. – № 5. – С. 7–12. Фахове видання.6/3Старовєров В.С.
6Визначення точності геодезичних робіт при монтажі мостових переходів на основі теорії розмірних ланцюгівТези доповідіМатеріали II Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009. Л: Видавництво національного університета “Львівська політехніка”, 2009 р. – С. 114-115.  2 
7Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкціїТези доповідіМатеріали II Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009. Л: Видавництво національного університета “Львівська політехніка”, 2009 р. – С. 144-116.3/2Старовєров В.С.
8Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів за допомогою теорії розмірних ланцюгівстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2009.  №34. – с 8-14. Фахове видання.7     
9Визначення точності геодезичних робіт при будівництві аркових опор    статтяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2010. –  Вип. 55. – с 195-203. Фахове видання.9/4Чибіряков В.К., Старовєров В.С.
10Визначення точності геодезичних робіт на основі результатів моделювання мостового переходу за допомогою скінченних елементівстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2010.  №36. – с 92-98. Фахове видання.7/4Гайдайчук В.В., Старовєров В.С.
11Геодезичний моніторинг мостівстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2010.  №39. – с 413-420. Фахове видання.7/3Хиллер Б.О., Старовєров В.С., Шульц Р.В.
12Методика перерахунку результатів геодезичного контролю геометрії мостових конструкцій в систему координат мостустаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2011.  №42. – с 347-355. Фахове видання.9/5Старовєров В.С.
13Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкціїТези доповідіТези доповідей X Міжнародної Науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Політ”. К.: Видавництво “НАУ-друк” , Київ, 2010.- С. 442.1 
14Визначення точності і періоду спостережень за деформацією мостових переходівТези доповідіТези доповідей Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. К.: КНУБА, 2010. – С. 91-92.2 
15Використання автоматизованих систем деформаційного моніторингу при спостереженні за деформаціями мостів    Тези доповідіТези доповідей Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. К.: КНУБА, 2011. – С. 195-196.2 
ІІ. Наукові роботи опубліковані після захисту дисертації
16Задачі геодезичних робіт при будівництві мостівстаттяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2012. –  Вип. 57. – с 5-9. Фахове видання.  5 
17Сучасний стан нормування точності геодезичних робіт при спорудженні висотних спорудстаттяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2013. –  Вип. 60. Фахове видання.  6/3Шульц Р.В.
18Геодезичний моніторинг – з досвіду виконання геодезичних робіт кафедри інженерної геодезії кнубастаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2013.  №47. – с 265-274. Фахове видання.10/1Ісаєв О.П., Шульц Р.В., Білоус М.В.  та інші всього 5 осіб  
19Контроль метрологічних характеристик лазерного сканера FARO FOCUS 3D S120статтяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2015.  №57. – с. 10-15. Фахове видання.6/5Акользін І.В.
20Дослідження метрологічних характеристик компенсаторів оптичних нівелірівстаттяМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов.ред. М.М. Осєтрін. – 2015.  №58. – с 6-11. Фахове видання.6 
21Проблема відтворення еталонної горизонтальної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладівстаттяІнженера геодезія : Науково-технічний збірник. – 2017. –  Вип. 64. – с 18-27 Фахове видання.  9Самойленко О.М.
22Методика та результати прямих звірень пересувних лазерних інтерферометрів Renishaw XL-80статтяМетрологія та прилади: Науково-технічний збірник. – 2018. –  Вип. 4 (72). – с 18-277Самойленко О.М., Кукарєка Б.П.
22Дослідження точності еталонних приладів для вимірювання вертикальних кутів за референсною методикою їх калібруваннястаттяМетрологія та прилади: Науково-технічний збірник. – 2019. –  Вип. 6 (80). – с 3-1512Самойленко О.М., Кукарєка Б.П.
22Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіістаттяМіжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» – 2019. – Вип. 90 – с 15-2813Самойленко О.М.  
23Application of proficiency testing scheme at determining the tank capacity on the results of laser 3D scanningстаттяІнфраструктура вимірювань: Науково-технічний збірник. – 2022. –  Вип. 3 https://doi.org/10.33955/v3(2022)-018 Самойленко О.М. Заєць В.В., Акользін І.В., Глушко Ю.Ю.
24Комплексний підхід до сертифікації та метрологічного оцінювання сучасних цифрових сейсмометричних реєстраторів. Київ. Геофізичний журнал. 2021 43(2). С201-217. С.В. Щербина , А.І. Фещенко , Ю.В. Лісовий , А.П. Іващенко , Ю.П. Сорока.
25Метрологія. Нормативне та технічне забезпечення геодезичних робіт у будівництвіДоповідьНауково-технічна конференція «Геодезичне забезпечення будівництва. Сертифікація. Нормативна база. Визначення вартості геодезичних робіт» – Київ: НДІБВ. –2017 р.   Самойленко А.Н.    
26Шляхи вирішення проблем метрологічного забезпечення геодезичних вимірювань  ДоповідьМіжнародна науково-технічна конференція «Геопростір» – Київ: КНУБА. – 2017 р. Самойленко А.Н.  
27МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМЫХ СЛИЧЕНИЙ ЛАЗЕРНЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ RENISHAW XL-80Матеріали конференціїМеждународная научно-техническая конференция «Метрология — 2019» – Минск -2019 г.5/2Самойленко А.Н.
28ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ СЛИЧЕНИЙ И КАЛИБРОВКИ ДАЛЬНОМЕРОВ НА ПОЛЕВОМ КОМПАРАТОРЕМатеріали конференціїМеждународная научно-техническая конференция «Метрология — 2019» – Минск -2019 г.5/2Самойленко А.Н.
29Обгрунтування геометричних параметрів деяких небезпечних для руху ділянок автомобільних дорігМатеріали конференціїII Международная научно-практическая конференция «MODERN TRENDS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT», 18-21 января 2022 г., Ванкувер, Канада  3/0,5Лапицький І.В. Кузьмич О.Й.  
ІІІ. Основні навчально-методичні роботи
1Інженерна геодезія. Високоточна моніторингова система Leica GeoMos. Методичні вказівки до виконання лабораторних робітдрук.К.: КНУБА, 201128/14Шульц Р.В.
2Кутові та лінійні виміри у полігонометрії:метод. вказ. до виконання лабораторних робіт з інженерної геодезії   друкК.: КНУБА, 201332/12Литвин Г.М., Ісаєв О.П., Чуланов П.О.
3Методичні вказівки до виконання літньої практики з геодезії для 2 курсудрукК.: КНУБА, 201428/14Литвин Г.М., Ісаєв О.П., Бондар С.А. Ковальов М.В.

Здобувач                                                                                                                О.В. Адаменко

Список ЗАВІРЯЄМО

Завідувач кафедри Інженерноїгеодезії                                                              С.П. Войтенко

Секретар вченої ради                                                                                           О.С. Петренко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram