Досягнення у професійній діяльності

Бондар Світлана Андріївна

  • 1.  Актуальність узгодження нормативних  вимог під час побудови полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладів / збірник  Інженерна геодезія № 67, 2019 рік
  • 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геодезії» за напрямом підготовки 0601 Будівництво та архітектура, спеціальністю 6.060102 Архітектура на 2018-2019 навчальний рік , НАОМА
  • 3. Наскрізна програма геодезичної практики  навчальної дисципліни  ОК9 «Основи геодезії» ,  НАОМА, 2020
  • 4. Посібник для дистанційного навчання з геодезичної практики для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»  НАОМА, 2022 р. (електронна)
  • 5. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геодезії» за напрямом підготовки 0601 Будівництво та архітектура, спеціальністю 6.060102 Архітектура на 2021-2022 навчальний рік , НАОМА
  • 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геодезії» за напрямом підготовки 0601 Будівництво та архітектура, спеціальністю 6.060102 Архітектура на 2022-2023 навчальний рік , НАОМА
  • 7. Сучасний стан проблеми геодезичного моніторингу будівель та споруд із застосуванням ГНСС-технологій./  II Международная научно-практическая конференция «MODERN TRENDS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT» Ванкувер, Канада 18-21 января 2022. с.447-450
  • 8. Конспект лекцій з предмету «Основи геодезії» для студентів 1 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» НАОМА 2023р. (електронний репозитарій НАОМА)
  • 9. Перспективи застосування БІМ у геодезії / VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 3-5.04.2023 Мюнхен, Німеччина .с.163-167
  • 10. Методика проектування спостереження за деформаціями будівель та споруд засобами безпілотних літальних апаратів /   IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 10-12.04.2023 Стокгольм, Швеція. с.195-198
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram