Ісаєв Олександр Павлович

Освіта:
У 1976 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, факультет міського будівництва, кваліфікація інженер-геодезист.

Загальна інформація:
З 1976 року – старший інженер науково-дослідного сектору КІБІ.
З 1977 по 1980 рр. – аспірант КІБІ.
В 1980 р. прийнятий на посаду асистента кафедри АГВ (автоматизації геодезичних вимірювань).
У 1990 році присуджений науковий ступень к.т.н.;
В тому ж році переведений на посаду доцента по кафедрі АГВ.
В 1993 році присвоєне вчене звання доцента.
В 1995 році зарахований на посаду доцента, заступника декана, з виконанням обов’язків завідувача кафедри Київського слов’янського університету.
В тому ж році прийнятий за переводом на посаду доцента кафедри інженерної геодезії КНУБА.
До теперішнього часу – доцент кафедри інженерної геодезії КНУБА.
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія.
Тема: «Принципи розрахунку точності інженерно-геодезичних робіт, засновані на законах механіки (на прикладі вантових покриттів).

Перелік навчальних дисциплін:
1. Інженерна геодезія.
2. Моніторинг та охорона земель.
3. Геодезія.

Наукова робота:
Автором опубліковано близько 80 наукових та методичних праць(з них наукових близько 50)

Основні праці:
Публікації у наукових фахових виданнях; наукових фахових виданнях, визначених МОН України; у наукових фахових виданнях, які входять до наукометричних баз даних.

Напрями наукової діяльності:
Геодезичне забезпечення виконання робіт щодо визначення переміщень, осідань та деформацій будівель та інженерних споруд.

Сертифікати

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram