ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра планування і геодезії створена у 1930р. Її очолив проф. Хаустов П.П. Завдання кафедри полягало в підготовці кваліфікованих інженерів-будівельників і архітекторів з питань геодезичного забезпечення зведення інженерних споруд, планування та забудови міст.

В 1940р. кафедру очолив проф. Леонтович В.Г., а в 1949р. видатний вчений, доктор технічних наук, проф. Відуєв М.Г.

В 1958р. було відкрито підготовку фахівців за спеціальністю «Інженерна геодезія». Кафедра отримала назву «Інженерної геодезії».

Проф. Відуєв М.Г. відіграв важливу роль в впровадженні в учбовий процес багатьох навчальних дисциплін.

В 1970 р. кафедра налічувала 40 викладачів. Серед них були відомі фахівці з виробництва: доц.. Ракітов Д.І., Крумеліс В.А., Мойсєєв В.Ю., Подрезан В.В., Ланс Є.Г.

В 1979 р. кафедру очолив к.т.н., доц.. Шевердін П.Г., який  приділяв велику увагу розвитку динамічної геодезії.

Протягом 1983 – 1998рр. кафедрою керував д.т.н., проф. Поліщук Ю.В. Він приділяв велику вагу підготовці наукових кадрів, докторів та кандидатів технічних наук.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram