Литвин Григорій Михайлович

Освіта.
Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут в 1970 році за  спеціальністю інженерна геодезія.

Загальна інформація.
Трудову діяльність розпочав в 1960 році  після закінчення Полтавського технікуму транспортного будівництва.
1962 – 1965 рр. – служба в Радянській Армії
1965 – 1970 рр. – навчання в Київському інженерно-будівельному  інституті
1970 – 1972 рр. робота інженером в науково-дослідному секторі КІБІ
з 1972 р. – асистент, старший викладач, доцент з 1995р. кафедри інженерної геодезії КІБІ (нині Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
з 1980 по 1984 рр. був у відрядженні за кордоном в Афганістані
В 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія. Тема: «Вдосконалення та розробка засобів і методів геодезичного  забезпечення експлуатації підйомно-транспортного заводського устаткування»
1994 – 2014 рр. – заступник декана факультету ГІСУТ.

Перелік навчальних дисциплін: геодезія

Наукова робота
Автором опубліковано біля 90 наукових та методичних праць, з них наукових більше 50.

Основні праці:
Опубліковано 8 книжок у співавторстві, серед яких: Основы геодезии – учебник,  Инженерная геодезия – учебник, Руководство по учебной геодезической практике – учебное пособие.
Основи інженерної геодезії – навчальний посібник.
Справочник по геодезическим роботам в строительно-монтажном производстве, Російсько-український словник геодезичних термінів.

Напрями наукової діяльності:

  • геодезія в будівництві;
  • геодезичне забезпечення експлуатації технологічного устаткування;
  • визначення деформацій інженерних споруд.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram