Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ

Наукова діяльність кафедри спрямована за напрямками:

 • розробка технології побудови інженерно-геодезичних мереж при зведені та експлуатації інженерних споруд;
 • математичного оброблення геодезичних вимірів;
 • інженерно-геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт;
 • дослідження деформацій інженерних споруд;
 • теорія та практика інженерно-геодезичних вишукувань.

Викладачами кафедри виконувались:

 • спостереження за деформаціями магістрального газопроводу «Братство» у зсувних районах Карпат (М.Г. Відуєв, П.Г.Шевердін);
 • розробка методів вхідного контролю геометричних параметрів реакторних відділень АЕС (П.І.Баран, С.П.Войтенко);
 • розроблено і впроваджено на 4-му блоці Рівненської АЕС технологію безприпускового монтажу устаткування реакторного відділення (П.І.Баран, С.П.Войтенко);
 • спостереження за деформаціями Обухівського біохімзаводу (В.С. Старовєров, В.С. Корпас);
 • визначенню геометричних параметрів лінійного прискорювача елементарних частинок інституту фізики АН УРСР (В.С. Старовєров, М.І. Тарасенко);
 • геодезичне забезпечення зведення телевеж у м.Києві, Кіровоградського та Ізмаїльського телецентрів (П.І. Баран, С.П. Войтенко, В.Д. Мінаков);
 • дослідження деформацій покрівлі 4-го блоку Чорнобильської АЕС (С.П. Войтенко, О.М. Самойленко;
 • інженерно-геодезичне забезпечення реконструкції спорткомплексу «Олімпійський» (С.П. Войтенко, Р.В. Шульц) та інш.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри постійно публікуються у престижних геодезичних виданнях: Вісник геодезії і картографії (Україна, Київ); Інженерна геодезія (Україна, Київ); Геодезія, картографія і аерофотознімання (Україна, Львів); Сучасні досягнення геодезичної науки і техніки (Україна, Львів); Землевпорядний вісник (Україна, Київ); Геодезия и картография (Росія, Москва); Известия ВУЗов. Серия: Геодезия и аерофотосъемка (Росія, Москва); Инженерные изыскания (Росія, Москва), Вестник СГГА (Росія, Новосибірськ), Geodesia i kartografija (Литва, Вільнюс).

Публікації та участь в конференціях за роками:

2023 р.

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
 1ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІМ У ГЕОДЕЗІЇБондар С. А., Дем’яненко Р. А., Ісаєв О. П.,
Кузьмич О. Й.
VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 3-5.04.2023 Мюнхен, Німеччина .с.163-167
2 ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬМІВНИХ КРИВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Лапицький І.В., Кузьмич О. Й., Анненков А.О., Шудра Н. С.,
Гуляєв Ю. Ф .
 VII Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 29-31.03.2023 Бостон, США. с.194
3МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА
ДЕФОРМАЦІЯМИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗАСОБАМИ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Чумак О. В.,
Бондар С. А., Циколенко О. В.,
Шудра Н. С
  IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 10-12.04.2023 Стокгольм, Швеція. с.195
5 
 6 
 7
 8  
9  
 10 
11  Measurement, Visualisation and Processing in BIM for Design and Construction Management II, 7–8 February 2022, Prague, Czech Republic
12 Геодезический мониторинг статически неопределимой конструкции (на примере горизонтальной однопролетной балки)
 13 
 14
 15
16

2022 р.

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
 1 Application of proficiency testing scheme at determining the tank capacity on the results of laser 3D scanning Самойленко О.М., Заєць В.В., Адаменко О.В., Акользін І.В., Глушко Ю.Ю. Інфраструктура вимірювань: Науково-технічний збірник. – 2022. –  Вип. 3 https://doi.org/10.33955/v3(2022)-018
2 Certificate Berlin 23-25 January 2022  Кузьмич О.Й. . Berlin 23-25 January 2022.
3 Certificate Vancouver, Canada 18-21 january 2022  Кузьмич О.Й.  Vancouver 18-21 January 2022
4Обгрунтування геометричних параметрів деяких небезпечних для руху ділянок автомобільних доріг Лапицький І.В. Кузьмич О.Й. Адаменко О.В  Ванкувер, 2022 р.
5 Побудова геодезичних мереж на основі теорії теорії надійності Гладілін В.М. Сіроштан Т.М. Чуланов П.О. Шудра Н.С. Tokyo, 1-4 February 2022,
 6 RELIABILITY OF THE GEODETIC NETWORK ON A CONSTRUCTION SITE Гладілін В.М. Сіроштан Т.М. Чуланов П.О. Шудра Н.С. Warsaw, 22-25 March 2022
 7 Проблеми та перспективи застосування БПЛА в Україні Чумак О.В. Горковчук Ю.В Ankara, Turkey February 8 – 11, 2022
 8  Методичні засади моніторингу ОКС засобами БПЛА Чумак О.В. Горковчук Ю.В. «Геофорум-2022», 6–8 квітня 2022 р., Львів–Яворів– Брюховичі. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – Режим доступу: http://zgt.com.ua/wpcontent/uploads/2022/06/ТЕЗИ_ГЕОФОРУМ_2022.pdf вільний
9  Shults, R 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM 2022), Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain June 20-22, 2022
 10  Shults, RThe XXIVth International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress, 6-11 June, 2022, Nice, France
11  Shults, R, Measurement, Visualisation and Processing in BIM for Design and Construction Management II, 7–8 February 2022, Prague, Czech Republic
12 Геодезический мониторинг статически неопределимой конструкции (на примере горизонтальной однопролетной балки) Ісаєв О.П., Чуланов П.О., Гуляєв Ю.Ф., Циколенко О.В.  ІII Международная научно-практическая конференция «SOCIETY AND SCIENCE. PROBLEMS AND PROSPECTS». Лондон, Англия, 25-28 января 2022.
 13 Сучасний стан проблеми геодезичного моніторингу будівель та споруд із застосуванням ГНСС-технологій. Анненков А.О., Дем’яненко Р.А., Ісаєв О.П. ,Бондар С.А..  II Международная научно-практическая конференция «MODERN TRENDS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT» Ванкувер, Канада 18-21 января 2022.
 14 The Capabilities of 3D Geospatial Technologies in the Decision-Support Process for Design, Construction, and Employment of Engineering Structures. Seredovich, V., Vach, K., Shults, R.  Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVI5/W1-2022, 217–223, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-5-W1-2022-217-2022
 15 Geospatial monitoring of engineering structures as a part of BIM. Shults, R.  Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVI-5/W1-2022, 225–230, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-5-W1-2022-225-2022
16Generalization of BIM Model for Purposes of Facility Management,Dlesk, A., Vach, K., Shults, R., Doubrava, P.  Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIII-B4-2022, 309–314, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-2022-309-2022

2021 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
 1 Комплексний підхід до сертифікації та метрологічного оцінювання сучасних цифрових сейсмометричних реєстраторів https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230200 С.В. Щербина , А.І. Фещенко , Ю.В. Лісовий , А.П. Іващенко , О.В. Адаменко , Ю.П. Сорока Геофізичний журнал, 43(2), 201–217.  2021
2 Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 при КНУБА у 2019-2021 роках doi.org/32347/2076-815х.2021.77.208-240 Ісаев О.П.
Чередніченко П.П.
 Збірник Містобудування та територіальне планування Том 77, c.208-240. 2021.
3 Особливості створення геоінформаційного забезпечення для ведення моніторингу Чорнобильського радіовійно-екологічного біосферного заповідника Лазоренко-Гевель Н.
Галіус І,
Зацерковний В.
Денисюк Б.,
Шудра Н.
 Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченко Том. Геологія 2(93)/2021
4Геоінформаційне моделювання розвитку території м.Харкова у ретроспективі Кінь Д.О
Лазоренко-Гевель Н.Ю.
Шудра Н.С.
 Збірник Містобудування та територіальне планування Том 76,  2021
5 The calibration and uncertainty evaluation by elementary measurement models https://doi.org/10.33955/v1(2021)-005 O. Samoilenko Measurements infrastructure, Kyiv: Ukrmetrteststandart, 1, 2021
 6 The measurements results adjustment by the Least Square Method https://doi.org/10.33955/v1(2021)-001 I. Kuzmenko,
O. Samoilenko
 Measurements infrastructure, Kyiv: Ukrmetrteststandart, 1, 2021
 7 Multipurpose measurement models for adjustment by the least squares method   Iu. Kuzmenko,
O. Samoilenko,
S. Tsiporenko
 «Вимірювальна техніка та метрологія», Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,  вип. 82(2), 2021, с. 29-37
 8Дослідження національного еталона одиниці маси в діапазоні від 2 кг до 20 кг Самойленко О.М., Ціпоренко С.В., Тугай В.С. Журнал «Український метрологічний журнал», Харків, Україна,вип. 3 2021
9 Alternative approach to international comparisons O. Samoilenko Measurements infrastructure, Kyiv: Ukrmetrteststandart, 2, 2021
 10 Застосування методу нейронних мереж при геодезичному моніторингу інженерних споруд Анненков А.О. Вісник Криворізького національного університету 2020. Вип. 51. С. 8-16
11 Different Approaches to Coordinate Transformation Parameters Determination of Nonhomogeneous Coordinate Systems R.Shults, Urazaliev, Annenkov, O.Nesterenko, O.Kucherenko,
K. Kim
 11th International Conference “Environmental Engineering Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2020. Р. 1-7
12 Застосування цифрової інклінометрії в системах геодезичного моніторингу інженерних споруд Анненков А.О.  «Розвиток промисловості та суспільства»: збірник тез доповідей Міжнародна науково-технічна конференція. Криворіжський національний університет 2021р. С. 28-28
 13 GEOSPATIAL ARTIFICAL INTELLIGENCE IN EMERGENCY SITUATIONS DECISION SUPPORT DEPLOYING REMOTELY SENSED BIG DATA Levin Е., Shults R., Medvedskyi Y. Интер-экспо  Гео-Сибирь 2021
 14 Numerical and experimental studies of deflections of conventional and strengthened reinforced concrete bendable elements under short-term dynamic loading Анненков А.О. INCAS BULLETIN (SCOPUS, Q3) Volume 13, Special Issue/ 2021, pp. 179 – 192. DOI: 10.13111/2066-8201.2021.13.S.17
 15 UAV Monitoring of Excavation Works Shults R., Kassymkanova, K.-K., Burlibayeva, S., Skopinova, D., Demianenko, R., Medvedskyi, Y 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2020. Р. 1-7. https://doi.org/10.3846/enviro.2020


2020 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Geospatial Virtual Reality for Cyberlearning in the Field of Topographic Surveying: Moving towards a Cost-Effective Mobile Solution Levin E., Shults R., Habibi R.,  Zhongming An., Roland W.ISPRS International Journal of Geo-Information
2Different Approaches to Coordinate Transformation Parameters Determination of Nonhomogeneous Coordinate SystemsShults R., Urazaliev A., Annenkov A., Nesterenko O., Kucherenko O., Kim K.11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7, XX 2020 р.
3Rapid visual presentation to support geospatial big data processing Levin E., Shults R., Habibi R.,  Zhongming An., Roland W.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives
4UAV Monitoring of Excavation WorksShults R., Kassymkanova Khaini-Kamal., Burlibayeva S., Skopinova D., Demianenko R., Medvedskyi Y.11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7, XX 2020 р.
5GEODETIC SUBSTANTIATION OF THE SARYARKA COPPER ORE REGIONM. Nurpeissova, M. Zh. Bitimbayev, К. В. Rysbekov, K. Derbisov, Т. Тurumbetov, R. ShultsNEWS of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Volume 6, Number 444 (2020), 194 – 202
6Методика определения точности результатов обработки данных LOW-COST БПЛААннєнков А.О., Дем’яненко Р.А., Медведський Ю.В.Геодезия и картография DOI 10.22389/0016-7126
7Точность геодезических измерений при мониторинге статически неопределимых системІсаєв О.П., Гуляєв Ю.Ф., Чуланов П.О.Геодезия и картография DOI 10.22389/0016-7126
8Просторове геодезичне розмічування криволінійних
ділянок автомобільних доріг
з нахилом поздовжнього
профілю
Лапицький І.В.Ювілейна ХХV Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум – 2020»  1–3 квітня 2020р., МАТЕРІАЛИ
25-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ГЕОФОРУМ-2020», стор.124-125.
9Комплексный мониторинг инженерных сооруженийІсаєв О.П., Гуляєв Ю.Ф., Чуланов П.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування, вип.74, 2020 р.
10Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереженняСтаровєров В.С., Гайкін Д.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування, вип.74, 2020 р.
11Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержняІсаєв О.П.,Стрілець В.С., Гуляєв Ю.Ф., Чуланов П.О.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2020 р.
12Радиолокационная интерферометрия с синтезированной аппертурой в геодезииМедведский Ю.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2020 р.
13ДСТУ 8955:2019 «Метрологія. Тодоліти й тахеометрии. Метрологічні та технічні вимоги»Самойленко О.М., Адаменко О.В.
14ДСТУ 8955:2019 «Метрологія. Тодоліти й тахеометрии. Метрологічні та технічні вимоги»Самойленко О.М., Адаменко О.В.
15Актуальність узгодження нормативних вимог при побудові полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладівЛитвин Г.М., Бондар С.А.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2020 р.
16Визначення параметрів ЛЕП за допомогою БПЛА з технологією лідарного скануванняСтаровєров В.С., Гайкін Д.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.72, 2020 р

2019 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Monitoring and preservation of the kyiv pechersk lavra caves Shults, R., Bilous, M., Kovtun, V.ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2019
2Capability of matterport 3d camera for industrial archaeology sites inventoryShults, R., Levin, E., Habibi, R., (…), Hart, T., An, Z.ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2019
3Bathymetric surveying in lake superior: 3d modeling and sonar equipments comparing Levin, E., Meadows, G., Shults, R., Karacelebi, U., Kulunk, H.S.ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2019
4Development and implementation of innovative educational modules on architectural photogrammetry for bachelor’s degree curricula in architecture Shults, R.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives 2019
5Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддаленмірів і тахеометрів на польовому компараторіСамойленко А.Н
Адаменко О.В.
Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”, вип. 90, 2019 р.
6Обеспечение прослеживаемости измерений длины через проведение сличений и калибровки дальномеров на полевом компаратореСамойленко А.Н
Адаменко О.В.
Международная научно-техническая конференция «Метрология — 2019» – Минск -2019 г.
7Методика и результаты прямых сличений лазерных интерферометров renishaw xl-80Самойленко А.Н
Адаменко О.В.
Международная научно-техническая конференция «Метрология — 2019» – Минск -2019 г.
8Вдосконалення системи геодезичного моніторингу інженерних спорудАнненков А.О.Вісник ОДАБА, Одеса: ОДАБА, 2019 р.
9Особливості геодезичного моніторингу різних будівельних конструкційІсаєв О.П., Гуляєв Ю.Ф., Чуланов П.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.70, 2019 р.
10Верифікація геологічних та техногенних чинників ризику при експлуатації магістральних трубопроводівМазницький А.С., Старовєров В.С., Нікітенко К.О.Н-техн. Журнал «Нафтова і газова промисловість», вип.№5, 2019р.
11Інтегральна оцінка впливу геологічних чинників, щодо надійності функціонування магістрального газопроводуМазницький А.С., Старовєров В.С., Нікітенко К.ОНауково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.70, 2019 р.
12Розрахунок параметрів аерофотозйомки, при паспортизації магістральних газопроводівСтаровєров В.С., Нікітенко К.О.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р.
13Аналіз впливу зміщень     земної поверхні на стабільність координатних системКучер О.В.
Староєров В.С.
Ковальов М.В.
Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р.
14  Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 у 2015 – 2018 рокахІсаєв О.П., Чередніченко П.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.69, 2019 р.
15  Розрахунок параметрів тепловізорної аерофотозйомки при визначенні просторового положення труби магістрального газопроводуСтаровєров В.С., Нікітенко К.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.69, 2019 р.
16Використання авторегресії в задачі спостереження за осіданнями спорудМедведський Ю. В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р.
17Деформаційні моделі як фізичні процесиГладілін В.М, Дубкова А.О., Чуланов П.О.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р.
18Расчет точности определения положения мостовіх опорКузьмич О.Й.Наука. Образование.: XIII международная научная конференция 4 – 13 января 2019 г. Г. Хайдусоболо (Венгрия) – Хмельницкий
19Розроблення заходів щодо створення системи координатно-чассового забепечення роботи Укрзалізниці геодезичними методамиСамойленко А.Н
Сикал С.А.
Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р.
20Точність визначення подовжного зсуву мостових опорКузьмич О.Й.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування, 2019

2018 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Імовірнісно-статистичний аналіз осідань і деформацій  інженерних спорудС.П. ВойтенкоНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р.
2Оцінка точності дистанційної діагностики трубопроводу із застосуванням БПЛА серії SUPERCAMВ.С. Старовєров, К.О. НікітенкоНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р.
3Застосування методу групового врахування  аргументів для прогнозування вертикальних переміщень точок на зсувахР.В. Шульц, А.М. ХайлакНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р.
4Решение задачи геодезического мониторинга высотных  сооружений с применением неметрических цифровых камерЮ.В. МедведскийНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р.
5Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом)Исаев А.П., Прусов Д.Э.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.67, 2018 р.
6Точність визначення подовженого зсуву мостових опорКузьмич О.Й.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.67, 2018 р.
7Трансформування геодезичних висот з однієї висотної системи в іншуКучер О.В., Старовєров В.С., Ковальов М.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.67, 2018 р.
8 Розвиток висотних референцних систем на сучасному єтапіКучер О.В., Старовєров В.С., Кошелюк Н.І.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.66, 2018 р.
9Сучасні методи моніторингу технічного стану газопровідних системНікітенко К.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.67, 2018 р.
10Про можливість використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для оновлення топографічних планівСтаровєров В.С., Ковальов М.В., Мельник О.В., Кривов’яз Є.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування  вип.68, 2018 р.
11Методика та результати прямих звірень пересувних лазерних інтерферометрів Renishaw XL-80Самойленко О.М.,
Адаменко О.В.
Метрологія та прилади: Науково-технічний збірник. – 2018. –  Вип. 4 (72). – с 18-27

2017 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робітШульц Р.В., Ісаєв О.П., Стрілець В.С.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.63, 2017 р.
2Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводівЧибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.63, 2017 р.
3Сучасна концепція побудови висотної референцної основи УкраїниКучер О.В., Старовєров В.С., Кошелюк Н.І.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.65, 2017 р.
4Обґрунтування точності геодезичних робіт у висотному будівництвіВ. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, З. М. КравченкоНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.64, 2017 р.
5Проблема відтворення еталонної горизонтальної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладівО.М. Самойленко, О. В. Адаменко, Б.П. КукарекаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.64, 2017 р.
6Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000О.В. Кучер, І.С. Куриляк, В.С. Старовєров, Н.К. КошелюкНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.64, 2017 р.
7Основні принципи створення та використання колійної системи координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХО.М. Самойленко, С.А. СикалНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.64, 2017 р.
8Принципы измерения осадки статически неопределимых конструкций (на примере прямолинейного вертикального стержня)А.П. Исаев, Р.В. Шульц, Ю.Ф. Гуляев, В.С. СтрилецНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.64, 2017 р.

2016 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Inyerpretation of geidetic observations of the high-rise buldings displacementsShults R., Anenkov A., Bilous M., Kovtun V.Geodesy and Cartography 2016 Volume 42(1)
Scopus)
2Preliminary determination of spatial geodetic monitoring accuracy for free station methodShults R., Roshyn O.Geodetski list, Vol. 70 (94) №.4 December 2016
(Scopus)
3Preliminary accuracy calculation and analysis of gyro orientation results for underground survey network at the rohtang highway tunnelShults R., Roshyn O.Acta Montanistica Slovaca Volume 21 (2016), Vol.4
(Scopus)
4Concept and practice of teaching technical university students to modern technologies of 3D data acquisition and processing: A case study of close-range photogrammetry and terrastrial laser scanningShults R., Kravchenko J., Luhmann T.The international Archives of the  photogrammetry? Remote Sensing and Spetial Information Sciences, Volume XLI-B6, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B6-65-2016
5Using Different types of initial data for monitoring of the coastline inland seasShults R., Kravchenko J., Kvartych T.ISPRS WG IV/2 Workshop “Global Geospatial Information and High Resolution Global Land Cover/Land Usw Mapping” April 21, 2016, Novosibirsk, RF
6Сучасна інженерна геодезія. Виклики та нові горизонтиВойтенко С.П, Шульц Р.В.Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.32, 2016 р.
7Аналіз дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2012–2015 рокахІсаєв О.П., Чередніченко П.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.59, 2016 р.
8Сучасні напрямки геодезичних досліджень зміщень земної поверхні космічними методамиКучер О.В., Старовєров В.С., Данилюк О.Ю.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.59, 2016 р.

2015 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Аналіз точності визначення довжини вектору в залежності від тривалості статичних ГНСС спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робітДем’яненко Р.А.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.55, 2015 р.
2До питання визначення основних параметрів фотографування при безпілотному аерофотозніманніШульц Р.В., Крельштейн П.Д., Маліна І.А.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.57, 2015 р.
3Контроль метрологічних характеристик лазерного сканера Faro Focus 3D S1210 .Адаменко О.В., Акользін І.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.57, 2015 р.
4Математична обробка геодезичних вимірювань. ПідручникВойтенко С.П., Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. КравченкоКиїв, Знання, 2015 р.
5Вища геодезія. Система координат. Система висот. Навчальний посібникВ.С. Старовєров, М.В. КовальовКиїв, “Comprint”, 2015
6Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі УкраїниО.В. Кучер, В.С. Старовєров, Г.С. АкчурінаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.62, 2015 р.
7Критерій якості, точності і повноти цифрової моделі рельєфуА.В. ОстровськийНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.62, 2015 р.
8Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесахВ.М. Гладілін, П.О. Чуланов, Н.С. ШудраНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.62, 2015 р.
9Визначення кренів історичних споруд за методом наземного лазерного скануванняР.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун, Н.В. Куліченко, О.М. ГончерюкНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.62, 2015 р.
10До питання розрахунку точності визначення координат точок під час аерофотознімання з безпілотних літальних аппаратівР.В. Шульц, П.Д. Крельштейн, І.А. Маліна, С.П. ВойтенкоНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.62, 2015 р.
11Дослідження метрологічних характеристик компенсаторів оптичних нівелірівО.В. АдаменкоНауково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.58, 2015 р.
12Інформаційно – логічна модель наземних об’єктів території аеропортуГладілін В.М., Чукаріна Н.М., Чуланов П.О., Шудра Н.С., Циколенко О.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.58, 2015 р.
13Необхідність врахування впливу геопатогенних зон землі при проектуванні та будівництві цивільних будинків і громадських спорудСтаровєров В.С., Гриценко В.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.58, 2015 р.
14Аналіз дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2012–2015 рокахІсаєв О.П., Чередніченко П.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.59, 2015 р.
15Сучасні напрямки геодезичних досліджень зміщень земної поверхні космічними методами.Кучер О.В., Старовєров В.С., Данилюк О.Ю.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.58, 2015 р.

2014 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництваДем`яненко Р.А., Ковальов М.В.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.51, 2014 р.
2К теории положенияИсаев А.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.51, 2014 р.
3Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної спорудиКравченко З.М.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.51, 2014 р.
4Дослідження точності геодезичних спостережень стану магістрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при пільних деформаціях розтягу-стиснення його осіЧибіряков В.К, Старовєров В.С., Нікитенко К.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.51, 2014 р.
5Statistical research of retaining walls displacement on the results of geodetic measurements by analysis of varianceR., Annenkov A., Khailak A., Strilec V.MOTROL. Poland. – 2014, vol XVIII
6Влияния вибраций на современные цифровые нивелирыКузьмич А.И., Богданов С.С.Науково-технічний збірник “Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка”, вип №1
7Математична модель визначення координат пунктів просторової геодезичної мережі з використанням даних інклінометричних і супутникових спостережень при будівництві висотних будівельДем’яненко Р.А.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
8До стандартизації символів, знаків і позначень в формулахЛитвин Г.М., Голубенко В.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
9Влияние погрешностей внешней среды на точность плановых координат при GNSS-наблюдениях на черниговщинеТерещук А.И., Шульц Р.В., Гисторяк И.А.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
10Геодезичний моніторинг напружено-деформованого стану магістральних газопроводів з урахуванням опору оточуючого їх грунтуЧибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
11Дослідження осідань інженерних споруд з використанням методів аналізу сингулярного спектруШульц Р.В., Білоус М.В., Анненков А.О.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
12Аналіз принципів вибору картографічних проекцій для ведення земельного кадаструКовальов М.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
13Про розрахунок параметрів фотографування при спостереженнях за деформаціями підпірних стінокШульц Р.В., Хайлак А.М.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.61, 2014 р.
14Комплексный подход к определению геодезическими методами напряженно-деформированного состояния магмсткрального газопроводаЧибиряков В.К., Староверов В.С., Никитенко К.А.Науково-технічний збірник “Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка”, вип №5

2013 рік

НазваАвторВидавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік
1Аналіз метрологічних характеристик та принципу роботи лазерних трекерівСамойленко О.М., Монюк Б.Є.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.59, 2013 р.
2Аналіз сучасного стану проблеми врахування впливу температурних деформацій будівельних конструкцій під час виконання геодезичних вимірюваньЧибіряков В.К., Шульц Р.В., Ісаєв О.П., Стрілець В.С.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.59, 2013 р.
3Нормування точності побудови геодезичної мережі на денній поверхні під час будівництва підземних спорудШульц Р.В., Білоус М.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.59, 2013 р.
4ГІС в основних завданнях з експлуатації інженерних комунікаційСтаровєров В.С., Генсецький М.П.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.59, 2013 р.
5Сучасний стан нормування точності геодезичних робіт при спорудженні висотних спорудШульц Р.В., Адаменко О.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
6Загальні положення концепції розрахунку точності геодезичних робіт при монтажі корпусів суденШульц Р.В., Ісаєв О.П., Кучина Н.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
7Оброблення результатів геодезичних спостережень за осіданнями методом фільтрації за КалманомШульц Р.В., Анненков А.О., Мельник О.В., Хайлак А.М.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
8Про розрахунок необхідної точності побудови геодезичної мережі для забезпечення будівництва підземних спорудШульц Р.В., Білоус М.В.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
9Про концепцію створення бази нормативно-технічних документів щодо сфери видобутку корисних копалинВойтенко С.П., Мазницький А.С., Заболотний В.П.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
10Інформаційна модель міської території в системі містобудівного кадаструСтаровєров В.С., Генсецький М.П.Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.60, 2013 р.
11Геодезичний моніторинг – з досвіду виконання геодезичних робіт кафедри інженерної геодезії кнубаІсаєв О.П., Адаменко О.В., Шульц Р.В., Білоус М.В., Кривий О.П., Хайлак А.М.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.47, 2013 р.
12Спрощення фотограметричного наземного зніманняКатушков В.О., Звягінцев І.І,, Шульц Р.В., Сосса Д.Р.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.47, 2013 р.
13Розрахунок точності інженерно-геодезичних робіт при визначенні напружено-деформованого стану магістральних газопроводівЧибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.47, 2013 р.
14Воздействие погрешностей положений на систему двух вертикальных стержнейІсаєв О.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.48, 2013 р.
15Перспективы и проблемы использования GNSS-технологий в задачах геодезического мониторинга инженерных сооруженийШульц Р.В.. Анненков А.А.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.48, 2013 р.
16Результаты погрешностей положения вектора силы в пространственной системе координатІсаєв О.П.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.49, 2013 р.
17Уточнення параметрів гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометріїСтаровєров В.С., Артемчук В.О.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.49, 2013 р.
18Особливості реалізації проекту спостережень за зсувними процесами на прикладі будівництва житлового комплексу у м. КиєвіШульц Р.В., Анненков А.О., Хайлак А.М.Науково-технічний збірник Містобудування та територіальне планування вип.49, 2013 р.
19Розроблення моделі розрахунку точності монтажу корпусів суденКучина Н.В.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей. – К.: КНУБА
20Обчислення невизначеності сучасних тахеометрівГлушко Ю.Ю.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей.. – К.: КНУБА
21Побудова математичної моделі результатів виміряних кутів електронним тахеометром в умовах вібрації на основі експериментальних данихБогданов С.С.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей.. – К.: КНУБА
22Геодезичне забезпечення будівництва об’єкта “Укриття” ЧАЕСРосік Ю.М.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей.. – К.: КНУБА
23Геодезичний моніторинг напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів з урахуванням ґрунтової основиНікітенко К.О.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей.. – К.: КНУБА
24Методика визначення геометричних параметрів поверхні антени радіотелескопів лазерним трекеромМонюк Б.Є.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей.. – К.: КНУБА

Викладачі приймають активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, щорічно приймають участь у наступних конференціях:

 • Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ);
 • Міжнародному науково-технічному симпозіумі «Геоінформаційний моніторинг. GPS і ГІС-технології» (АР Крим, м. Алушта);
 • Міжнародній науково-технічній конференції «Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (м. Київ, 2011 р.);
 • Міжнародних науково-практичних конференціях: «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід» (м. Чернігів);
 • ГЕОФОРУМ (м. Львів);
 • GEOFORM (Росія, м. Москва);
 • «Геодезия, маркшейдерия, аэрофотосъемка» (Росія, м. Москва);
 • «Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение экология, дизайн» (АР Крим, м. Сімферополь).

Монографії, довідники

 1. Специальные нивелирные работы, 1961г.
 2. Геодезические работы при крупнопанельном строительстве, 1963г.
 3. Геодезические измерения при установке машин и оборудования, 1967г.
 4. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений, 1969г.
 5. Геодезические разбивочные работы, 1973г.
 6. Справочник по инженерной геодезии, 1978г.
 7. Высотные разбивочные работы в строительстве, 1980г.
 8. Геодезические засечки, их обобщенные схемы и способы машинного решения, 1986 г.
 9. Расчеты точности геодезических работ в строительстве, 1989г.
 10. Геодезические работы при монтаже и эксплуатации оборудования, 1990г.
 11. Тригонометричне нівелювання в інженерно-геодезичних роботах, 1996р.
 12. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве, 1990г.
 13. Геодинамика. Основы кинематической геодезии, 2007г.
 14. Геодинамика. Основы динамической геодезии, 2009г та інш.

Автори: Відуєв М.Г.,  Ракітов В.П., Гржибовський В.А., Крумеліс В.А. , Подрезан В.В., Кондра Г.С., Сердюков В.М., Чмчян Т.Т., Баран П.І., Поліщук Ю.В., Войтенко С.П. та інш.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram