НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ

Навчальна та методична діяльність

Факультети (групи), що проходять навчання: факультет ГІСУТ  – спеціальність “Геодезія та землеустрій”  ГД- 1к – 5 к.

Будівельний факультет – спеціальність Промислове та цивільне будівництво ПЦБ  –  “Будівництво та цивільна інженерія” БУД  – 1к., спеціальність МО   1к., спеціальність “Міське будівництво і господарство” МБГ –  1к. , факультет архітектурний – “Архітектура та містобудування” АРХ – 1к., факультет інженерних систем та екології –  спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляція” ТВ, “Водопостачання та водовідведення” ВВ, “Гідротехнічне будівництво” ГБ – 1к., “Екологія” ЕК – 1к. , факультет будівельно-технологічний – спеціальність “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” ТБКВМ – 1к.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі інженерної геодезії

 Для спеціальності ГД, ГСТ. ЗіК

 1. Геодезія
 2. Математична обробка геодезичних вимірювань
 3. Метрологія та стандартизація
 4. GPS-технології
 5. Інженерна геодезія
 6. Вища геодезія
 7. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 8. Інженерна фотограмметрія
 9. Гідрогеодезія
 10. Дисципліни вільного вибору
 11. Практикум з інженерної геодезії
 12. Учбовий практикум з геодезії
 13. Учбовий практикум з інженерної геодезії

Для спеціальності БУД, МБГ, ТВ, ВВ, ТБКВМ

 1. Інженерна геодезія
 2. Учбовий практикум з інженерної геодезії

Для спеціальності МО, АРХ

 1. Основи геодезії
 2. Учбовий практикум з основ геодезії

Для спеціальності ЕК (екологія)

 1. Топографія з основами картографії
 2. Топографічний практикум

Методична діяльність 

№ пор..АвторНазваОбсяг стор.Місце і рік видання
Підручники та навчальні посібники
1.Войтенко С.П.Підручник: Інженерна геодезія575К.: Знання,
2015
2.Шульц Р.В.Наземное лазерное сканирование в задачах инженерной геодезии349Palamarium academic publishing
2016
3.Войтенко С.П., Шульц Р.В., Кузьмич О.Й., Кравченко Ю.В.Підручник: Математичне оброблення геодезичних вимірів654К.: Знання,
2012
4.Старовєров В.С., Ковальов М.В.Навчальний посібник: Вища геодезія. Системи координат. Системи висот194К.: НУБіП,
2015
Методичні вказівки
4.Чопенко Є.Ф.Щоденник студента з виробничої практики12К.: КНУБА,2012
5.Чопенко Є.Ф.Створення топографічного плану30К.: КНУБА,2012
6.Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Вища  геодезія
Робоча навчальна програма  з дисципліни
30К.: КНУБА,
2012
7.Войтенко С.П.
Литвин Г.М.
Шульц Р.В.
Могильний С.Г
ШоломицькийА.А.
Проектування та попередній розрахунок точності полігонометричних мереж.
Для всіх спеціальностей
35К.: КНУБА,
2012
8.Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Вища геодезія
Методичні вказівки до лабораторних робіт
80К.: КНУБА,
2013
9.Лапицький І.В.
Циколенко О.В.
Методичні вказівки з інженерної геодезії52К.: КНУБА,
2013
10.Гуляєв Ю.Ф.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу48К.: КНУБА,
2013
11.Ісаєв О.П.
Чуланов П.О.
Єгоров О.І.
Гандерук В.Л
Робота з електронним тахеометром Leicа Geosystems TC(R) 405 при інженерно-геодезичних роботах. Методичні вказівки до лабораторних робіт44К.: КНУБА,
2013
12.Дем’яненко Р.А.Використання програми Auto Cad Civi 3D для вирішення геодезичних задач.32К.: КНУБА, 2013
13.Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Вища геодезія
Система координат.
Методичні вказівки до вивчення дисциплін
60К.: КНУБА,
2013
14.Шульц Р.В.
Медведський Ю.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Супутникова геодинаміка»36К.: КНУБА,
2013
15.Шульц Р.В. Медведський Ю.В.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Моніторинг акваторій та лазерне сканування»36К.: КНУБА, 2013
16.Ісаєв О.П.
Чуланов П.О.
Литвин Г.М.
Адаменко О.В.
Методичні вказівки до лабораторних робіт «Геодезія». Кутові та лінійні виміри в полігонометрії згущення40К.: КНУБА,
2013
17.Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Вища геодезія
Системи висот.
Методичні вказівки до вивчення дисциплін
75К.: КНУБА,
2014
18.Войтенко С.П.
Шульц Р.В.
Кузьмич О.Й.
Чуланов П.О.
Вирівнювання геодезичних мереж45К.: КНУБА,
2014
19.Дем’яненко Р.А.GPS-технології.
Методичні вказівки до виконання геодезичних робіт
45К.: КНУБА,
2014
20.Ісаєв О.П.
Шульц Р.В.
Єгоров О.І.
Робота з електронним тахеометром Leica
Частина 2
25К.: КНУБА,
2014
21.Литвин Г.М.
Ісаєв О.П.
Адаменко О.В.
Ковальов М.В.
Методичні вказівки до виконання літньої практики з геодезії20К.: КНУБА,
2014
22.Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Вища геодезія. Системи координат
Методичні вказівки до вивчення  дисципліни
75Видана електронна версія, 2015
23.Литвин Г.М.
Адаменко В.О.
Бондар С.А.
Геодезія.
Виконання літньої практики з геодезії для 2-го курсу
28Видана електронна версія, 2016
24.Медведський Ю.В.
Шульц Р.В.
Методичні вказівки
до лабораторних робіт для студентів спеціальностей
7.070901 «Геодезія» і 7.070908 «Геоінформаційні системи та технології» Геодезичні роботи в «CREDOОбъем»
26Видана електронна версія, 2016 р
25.Медведський Ю.В.
Шульц Р.В.
Методичні вказівки
до лабораторних робіт для студентів спеціальностей
7.070901 «Геодезія» і 7.070908 «Геоінформаційні системи та технології» Геодезичні роботи в «CREDO DAT»
12Видана електронна версія, 2017 р
26.Войтенко С.П.
Чуланов П.О.
МОГВ ч.1
Методичні вказівки. Теорія ймовірностей, математична статистика, теорія похибок вимірювань
99Видана електронна версія, 2017
27.Войтенко С.П.
Чуланов П.О.
Стрілець В.С.
Медведський Ю.В.
МОГВ ч.2
Методичні вказівки.
Параметричний спосіб вирівнювання
75Видана електронна версія, 2018
28.Ісаєв О.П.
Гуляєв Ю.Ф.
Інженерна геодезія.
Методичні вказівки.
Геодезичні роботи при будівництві комплексу висотних споруд
25К.: КНУБА,
2017
29.Лапицький І.В.
Циколенко О.В.
Методичні вказівки до проведе-           ння навчальног практикуму з інженерної геодезії К.: КНУБА,
2017
30.Ісаєв О.П.
Гуляєв Ю.Ф.
Чуланов П.О.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з інженерної геодезії (геодезичне забезпечення будівництва комплексу висотних будівель) К.: КНУБА,
2018
31.Ковальов М.В.
Старовєров В.С.
Опенько І.А.
Вища геодезія: підручник370МВЦ «Медінформ». – К.: 2018.
32.Литвин Г.М.
Войтенко С.П.
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геодезія» К.: КНУБА,
2018
33.Циколенко О.В.
Адаменко О.В.
Методичні вказівки з інженерної геодезії для будівельних спеціальностей К.: КНУБА,
2019
34.Р.В. Шульц
С.А. Бондар.
Вступ до фаху. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів 1 курсу, що навчаються за напрямком «Геодезія, землевпорядкування і кадастр» К.: КНУБА,
2019
35.Дем’яненко Р.А.
Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Основи сферичної астрономії. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», Спеціалізація 193.01 Геодезія К.: КНУБА,
2019
36.Дем’яненко Р.А.
Старовєров В.С.
Ковальов М.В.
Сферична астрономія. Методичні вказівки з дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія» до вивчення дисципліни, виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» К.: НУБіП України. – 2019 р.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram