Самойленко Олександр Миколайович

 

директор науково-виробничого інституту геометричних, механічних і віброакустичних вимірювань

професор кафедри інженерної геодезії Київського Національного університету будівництва і архітектури

samoilenko.om@knuba.edu.ua
ORCID: 0000-0002-9426-8707

Самойленко О. М. народився 17 листопада 1958 р. у м. Києві.

У 1981 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), спеціальність «Прикладна геодезія».

З 01.11.81 р. по 30.11.85 р. асистент кафедри інженерної геодезії КІБІ.

З 01.12.85 р. по 30.11.88 р. навчався в аспірантурі КІБІ за спеціальністю «Геодезія».

У квітні 1989 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 29.05.91 р. по 01.07.97 р. доцент кафедри інженерної геодезії КНУБА.

З 02.07.97. р. перейшов на постійну роботу до Українського центру стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ) на посаду начальника відділу метрологічного забезпечення вимірювань геометричних величин.

З 26.11.2004 р. переведений на посаду директора науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань ДП «Укрметртестстандарт» (до цього моменту – УкрЦСМ).

З 01.09.97 р. по 30.06 2013 р. доцент кафедри інженерної геодезії КНУБА за сумісництвом на 0,25 ставки.

З 1997 року читає розроблений ним курс «Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання» для студенті 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання напрямку 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.070901 «Геодезія». Керує підготовкою магістерських та дипломних робіт студентів.

У грудні 2011 р. захистив докторську дисертацію.

З 01.09.2013 р. по цей час професор кафедри інженерної геодезії КНУБА за сумісництвом на 0,25 ставки.

За час роботи в ДП «Укрметртестстандарт» керував виконанням біля 30 держбюджетних та госпрозрахункових науково дослідних тем, основні з яких:

  • «Створення державного первинного еталона одиниці площинного кута».
  • «Створення державного первинного еталона одиниці сили».
  • «Дослідження локальних деформацій земної поверхні на Сімеїзському геодинамічному полігоні геодезичними методами».

За планом НДКР ДП «Укрметртестстандарт» керував розробкою Автоколімаційної установки для повірки нівелірів і теодоліті АУПНТ, яка є одним з найкращих зразків обладнання для метрологічного забезпечення геодезичних приладів. Організував постачання біля 150 АУПНТ метрологічним та сервісним центрам України, Білорусі, Литви, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Грузії та найбільше до Російської Федерації.

Розробив, або приймав участь у розробці біля 30 нормативно-методичних документів з метрології на методи та засоби повірки різноманітних приладів, а також методик виконання вимірювань.

Розробив п’ять національних стандартів України та чотири міждержавних стандарти за «Планом міждержавної стандартизації», в яких успішно вирішив проблему впровадження геодезичних приладів при повірці (калібруванні) вертикальних та горизонтальних циліндричних, а також сферичних резервуарів та танків суден. Ще два стандарти розробив на технічні вимоги до геодезичних приладів.

Має 93 публікацій, з них 85 наукових (44 у фахових виданнях та 9 у провідних іноземних виданнях) та 8 робіт навчально-методичного характеру.

Нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», знаком «За заслуги» Держспоживстандарту України. Дійсний член Академії метрології України.

Список публікацій

НазваВихідні даніАвтори
1Технічні аспекти створення системи координатно-часового забезпечення роботи УкрзалізниціЗалізничний транспорт України. – Київ: Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця», – 2017. – №1. – С. 60-66.

Самойленко О. М.

Сикал С. А.

2Решение проблемы повышения точности определения вместимости резервуаров при их поверке (калибровке)Материалы международной научно-технической конференции «Метрология – 2017», – Минск: – 2017.  – С. 100-104

Самойленко О. М.

Заец В. В.

3Пути повышения точности определения массы нефти и нефтепродуктов объемным статическим методомМатеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», – Київ: – 2017.  – С. 15-16

Самойленко О. М.

4Відповідальність, компетентність, демократичність – основи політики держави в сфері метрології та метрологічної діяльності

Метрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2017. – № 3

О. Гіленко,

Ю. Кузьменко,

М. Жалдак,

Ю. Попруга

І. Потоцький,

С. Проненко,

О. Самойленко,

С. Черепков

5Щодо діяльності технічного комітету стандартизації ТК 156Метрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2017. – № 4

О. Самойленко

С. Ціпоренко

Б. Салганік

6Калібрування комбінованих, встановлених на резервуарах систем для визначення маси рідинМетрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2017. – № 6

Самойленко О. М.

7Проблема відтворення еталонної горизонтальної оптичної осі при повірці та калібруванні геодезичних приладівІнженерна геодезія. – К.: “Будівельник”, – 2017. – Вип. 64

О. Самойленко О. В. Адаменко,

Б.Кукарека

8Основні принципи створення та використання колійної системи координат Укрзалізниці КСКУ-20ххІнженерна геодезія. – К.: “Будівельник”, – 2017. – Вип. 64

Самойленко О. М.

С. Сикал

9Calibration and operation of a system for measuring the mass of liquids in tanksOIML bulletin, – Paris.: Volume LIX, Number 2, April 2018

O. Samoylenko

10Оброблення за методом найменших квадратів  результатів вимірювань за ключових, регіональних та додаткових звірень еталонівМетрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2018. – № 2

Ю. Кузьменко

Самойленко О. М.

11Щодо розроблення національного нормативного документа з метрологічної термінологіїМетрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2018. – № 2

Ю. Кузьменко

О. Величко

М. Рожнов

Самойленко О. М.

12Методика та результати прямих звірень пересувних лазерних інтерферометрів Renishaw XL-80Метрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2018. – № 4

О. Самойленко

О. Адаменко

В. Калініченко

13Interlaboratory comparisons of tank capacity calculated by laboratories’ own software – key stage of their proficiency testingOIML bulletin, – Paris.: Volume LIX, Number 4, October 2018

O. Samoylenko

V. Zaets

14

Дослідження точності еталонних приладів

для вимірювання вертикальних кутів

за референсною методикою їх калібрування

Метрологія та прилади. – Харків: ВКФ «Фавор», – 2019. – № 6, с. 3-15

О. Самойленко

О. Адаменко.,

Б. Кукарєка

15Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіМіжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» – 2019. – Вип. 90 – с 15-28

О. Самойленко

О. Адаменко

16дсТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги– Київ, ДП “УкрНДНЦ, – 2018Робоча група
17ДСТУ 8955:2019. Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та технічні вимоги– Київ, ДП “УкрНДНЦ, – 2020Робоча група
18ДСТУ 8926:2019. Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування  оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги– Київ, ДП “УкрНДНЦ, – 2020Робоча група

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram