Навчальна та методична діяльність кафедри вищої математики

1.Навчальна діяльність підрозділу.

Кафедра забезпечує підготовку по дисциплінам “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів 1-3 курсів будівельного факультету, факультету інженерних систем та екології, факультету урбаністики та просторового планування та факультету геоінформаційних систем і управління територіями.

Навчальні матеріали кафедри на освітньому сайті КНУБА (org2.knuba.edu.ua)

 

2.Методична діяльність кафедри.

Для забезпечення студентів літературою співробітниками кафедри надруковано навчально-методичні видання:

 • Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Числові та функціональні ряди. Конспект лекцій // Київ: КНУБА, 2024 – 84 с.
 • Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Лінійна алгебра. Навчальний посібник // Київ: КНУБА, 2023 – 180 с.
 • Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Аналітична геометрія. Конспект лекцій // КНУБА, 2022, 84 с.
 • Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С., Печук В.Д. Вища математика.
  Методичні вказівки та завдяння до виконання контрольної роботи №1 для студентів
  спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій»
  заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 64 с.
 • Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Печук В.Д., Якимів Я.М. Вища математика.
  Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №2 для студентів
  спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій»
  заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 48 с.
 • Кіндибалюк А.Ю., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О., Якимів Я.М. Сферична
  тригонометрія (практичний посібник) //Видавництво КНУБА, 2020.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В. Варіаційні
  принципи будівельної механіки. Нариси з історії – К.: Каравела, 2018. – 923 с.
 • Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С. Теорія ймовірності. Навчальний посібник // Видавництво КНУБА, 2017, 112 с.
 • Бондаренко Н.В., Бондаренко Є.В., Пастухова М.С. Лінійна алгебра. Методичні
  вказівки та самостійні завдання з вищої математики // КНУБА, 2015, 80 с.
 • Кіндибалюк А.Ю., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О. Теорія поверхонь (практичний
  посібник) //Видавництво КНУБА, 2014
 • Бондаренко Н.В., Килимник О.О., Отрашевська В.В., Пастухова М.С. Аналітична
  геометрія в просторі. Методичні вказівки, самостійні та контрольні роботи з вищої
  математики // КНУБА, 2013, 40 с.
 • Соколова Л.В., Максименко Д.Ф. Елементи векторної алгебри та аналітичної
  геометрії (практичний посібник) //Видавництво КНУБА, 2012
 • Філонов Ю.П та ін. Теорія ймовірностей. Марківські процеси. Методичні вказівки.
  КНУБА , К. – 2012.
 • Кононенко Г.М., Чибіряков В.К. Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної. Навчальний посібник. К.:КНУБА, 2011. – 108 с.
 • Бондаренко, О.В. Забарило, В.В Отрашевська та ін. Інтеграли та їх застосування: практичний посібник з вищої математики // К.: КНУБА, 2009.
 • Кононенко Г.М., Чибіряков В.К. Рівняння математичної фізики (практикум): конспект лекцій // К.: КНУБА, 2008.
 • Філонов Ю.П та ін., Теорія ігор. Матричні ігри. Методичні вказівки, КНУБА,
  Київ, КНУБА – 2006.
 • Кириченко А.А., Терлецька К.В., Філонов Ю.П., Чеплева А.Н. Аналітична
  геометрія. Посібник. КНУБА, 2006, 44 с.
 • Ісакова Т.І., Пастухова М.С. Комплексні числа і многочлени: Навч. Посібник // К.: КНУБА, 2006.
 • Г.М. Кононенко Елементи векторного аналізу і теорії поля. Навч. Посібник. // К.: КНУБА, 2003.
 • Філонов Ю.П та ін. Лінійне програмування, КНУБА, Київ-2001 48 с.
 • Філонов Ю.П. Індивідуальні завдання з лінійного програмування, теорії Ігор,
  теорії графів . Київ, КНУБА-1999.
 • Вказівки та завдання для самостійних і розрахункових модульних робіт (понад 20 видань).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram