Про кафедру вищої математики

Загальна інформація

Керівництво і співробітники кафедри забезпечують викладацьку, консультаційну, методичну і наукову роботу у сфері вищої математики, приймаючи безпосередню участь у підготовці фахівців зі спеціальностей, яка здійснюється у рамках освітнього простору КНУБА, в міру наявних сил, можливостей і ресурсів сприяючи його стабільній роботі і сталому розвитку. Також кафедра разом з іншими підрозділами КНУБА приймає посильну участь у інших видах життєдіяльності його спільноти, зокрема у проведенні різних загальноуніверситетських заходів, соціальній роботі, забезпеченні належних умов праці студентів і співробітників тощо.

Завідувач кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Бондаренко Наталія В’ячеславівна

Історія кафедри

Кафедра вищої математики належить до числа кафедр Університету (КНУБА), які були створені при його заснуванні (1930) і є його ровесницею. Офіційна історія кафедри починається з жовтня 1930 року і тісно пов’язана зі створенням КНУБА на базі Київського Політехнічного Інституту, що і не дивно, враховуючи роль і значення математики у освітній підготовці і професійній діяльності майбутніх інженерів і будівельників, в усіх без винятку країнах світу.

Першим керівником кафедри з 1930 по 1969 рік став відомий київський і український вчений родом з Кубані Соколов Юрій Дмитрович (1896-1971) – відомий фахівець з теорії диференціальних рівнянь динаміки, розробки нових методів наближеного обчислення диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь, автор 106 друкованих праць, зокрема “Особые траектории свободных материальных точек”, “Метод осреднения фунциональных поправок”, київський і український механік і математик, доктор фізико-математичних наук, професор кількох київських ВНЗ, член-кореспондент АН УРСР, знайомий і співробітник відомого київського і українського архітектора, випускника Київського і Санкт-Петербургського Університетів, професора КПІ Осьмака Василя Олександровича, одного з ідейних натхненників власне появи самого Будівельного Інституту (нинішнього КНУБА) у Києві у 1930х рр.

Керуючи кафедрою впродовж майже 40 років, цей видатний вчений і педагог багато сил та уваги віддав створенню і вдосконаленню курсу вищої математики, пошуку шляхів підвищення рівня математичної підготовки майбутніх інженерів-будівельників.

У 1969 році завідувачем кафедри був обраний кандидат фізико-математичних наук Олександр Юрійович Василенко (1921-1999).

Свій внесок у розвиток кафедри зробив доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Омелянович Дундученко (1926 р.н.). У КІБІ він прийшов у 1976 році і вже за рік став керівником кафедри. Вивчав теорію аналітичних функцій та конформні відображення. Опублікував понад 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких: “Некоторые экстремальные свойства аналитических функций, заданных в круге и круговом кольце”, “Метод структурных формул в теории специальных классов аналитических функций”, “Элементы теории эллиптических функций”, “Элементы конформного отображения”.

Упродовж 1978-1982 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Віктор Мефодійович Михайленко (1937 р.н.) – дійсний член Академії будівництва України, Соросівський професор у галузі точних наук.

Працюючи в КІБІ з 1977 р. обіймав за сумісництвом посаду проректора з наукової та навчально-методичної роботи Європейського університету, був директором Українського науково-дослідного інституту системних досліджень (1995-2000). Займався моделюванням та оптимізацією процесів управління у багатовимірних комунікаційних мережах.

У творчому доробку В.М. Михайленка понад 300 наукових праць, серед яких вісім підручників, 21 посібник, п’ять монографій. Основні праці “Спеціальні розділи математики”, “Алгебра та геометрія для економістів”, “Математичний аналіз для економістів”, “Вища математика”, “Вступ до ком’ютерних інформаційних технологій”, “Дискретна математика”, “Комп’ютерний практикум з фізики”, “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”, “Звичайні диференціальні рівняння”.

Серед видатних математиків, яким кафедра завдячує своїми досягненнями, – доктор фізико-математичних наук, професор Анатолій Федорович Шестопал (1936-1993), лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР (1990). Він працював у КІБІ з 1979 р., очолював кафедру вищої математики у 1981-1993 рр., працював над задачами математичної фізики та теорії нелінійних коливань.

Автор 70 наукових праць, зокрема “Разложения по фундаментальным решениям эллиптических операторов”, “Об оценке допущений Киргофа-Лява в теории гибких тел”, “Интегральные преобразования с неразделенными переменными”, “Геометрия операторов Лапласа”, “Елементи мережевого аналізу і лінійного програмування”, “Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії”.

У 1993 р. завідувачем кафедри став кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярослам Михайлович Якимів (1944 р.н.) – відмінник освіти України, на даний момент співробітник кафедри. Серед кола його наукових інтересів дослідження в галузі аксіоматичної теорії поля і функціонального аналізу, математичного моделювання біохімічних процесів. Опублікував понад 40 наукових і методичних праць, серед яких посібник “Усна та письмова математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах”.

З 1994 р. роботою кафедри керує доктор технічних наук, професор Валерій Кузьмич Чибіряков (1939 р.н.) – відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Випускник КІБІ (1961), ветеран вишу. Він плекає молоді кадри для будівельної галузі з 1963 р. Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом (1977), професором кафедри будівельної механіки (1990-1994).

У колі наукових інтересів ученого – розробка розрахункових моделей несівних елементів конструкцій та розвиток чисельних методів будівельної механіки. Опублікував більше 130 наукових та науково-методичних праць.

На кафедрі у різні роки працювали видатні вчені та педагоги: член-кореспондент АН УРСР А.М. Боголюбов, доктори наук, професори С.М. Білоносов, О.Г. Завадський, Б.І. Коренблюм, кандидати наук, професори Г.М. Кононенко, М.А. Сотніченко, викладачі О.П. Ковальчук, Ю.М. Койпиш, А.Н. Чепелєва та ін.

Серед наукових уподобань співробітників кафедри розробка теорії чисел, теорії ймовірностей, теорії функції комлексної змінної, диференціальних рівнянь, теорії фільтрації, теорії тепло- та масообміну, рівнянь математичної фізики тощо.

Співробітники кафедри видали понад 50 наукових публікацій у провідних періодичних виданнях за кордоном. Викладачі брали участь у міжнародних конгресах та конференціях у США, Японії, Канаді, Німеччині, Норвегії, Польші, Мексиці, Колумбії, професори кафедри читали лекції у закордонних університетах, зокрема в Кабулі (Афганістан), Мехіко (Мексика), Боготі (Колумбія) тощо.

Для забезпечення студентів літературою співробітники кафедри випустили низку методичних видань, зокрема збірку конспектів лекції “Рівняння математичної фізики (практикум)” (Г.М. Кононенко, В.К. Чибіряков), посібники “Комплексні числа і многочлени” (Т.І. Ісакова, М.С. Пастухова) та “Елементи векторного аналізу і теорії поля” (Г.М. Кононенко), практичний посібник для студентів будівельних спеціальностей “Теорія ймовірностей” (укладачі – В.В. Бакун, Н.В. Бондаренко, Т.І. Ісакова та ін.), практичний посібник з вищої математики “Інтеграли та їх застосування” (укладачі – Н.В. Бондаренко, О.В. Забарило, В.В. Отрашевська та ін.), “Вказівки та завдання для самостійних та розрахункових модульних робіт” (понад 20 видань).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Інститутом механіки імені С.П. Тимошенка НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені І. Франка, Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Є. Пухова НАН України, багатьма кафедрами вищої та прикладної математики інших вишів України.

За період 1930х-2000х рр. на кафедрі працювали чимало працьовитих викладачів і дослідників і просто непересічних особистостей. Зокрема на кафедрі багато років викладали: професор Кононенко Григорій Миколайович, Ісакова Т.І. та ін.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram