Бондаренко Наталія В’ячеславівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Завідувач кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-6078-9467
Google Академія
Scopus Author ID 36349907400

e-mail: bondarenko.nv@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 30.06.23 р. про підвищення кваліфікації

Сертифікат підвищення кваліфікації 2018 р.

Освіта

2003 р. – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет. Спеціальність – математика, кваліфікація – магістр математики. Диплом з відзнакою.

2006 р. – закінчила аспірантуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистила за спеціальністю 01.01.06 «алгебра і теорія чисел» в 2006 році.

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 16 років:
2006 – 2008 р. – асистент кафедри вищої математики
2009 – 2021 р. – доцент кафедри вищої математики
2021 р. – по теперішній час завідувач кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика
2. Теорія ймовірностей

Сфера наукових інтересів

Групи та алгебри Лі.
Застосування чисельних методів до моделювання динамічних систем.

Науково-методична робота

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік основних публікацій:
Наукові праці

1. Sushchansky V. I., Bondarenko N.V. Wreath product of Lie algebras and Lie algebras associated with Sylow p-subgroups of finite symmetric groups // Algebra and Discrete Mathematics – 2005., V.1 – p. 122-132.
2. Сущанский В.И., Бондаренко Н.В. Алгебры Ли, ассоциированные с силовскими р-подгруппами конечных симметрических групп // Математичні студії. – 2005. – Т. 24. – С. 127-138.
3. Бондаренко Н.В. Енгелеві ряди алгебр Лі, асоційованих з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2005. – Вип. 4. – С. 47-51.
4. Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких класичних лінійних груп // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2006. – Вип. 2. – С. 21-27.
5. Bondarenko N.V. Lie algebras associated with wreath products of elementary abelian groups // Математичні студії – 2006. – Т. 26. – С. 3-16.
6. Бондаренко Н.В. Максимальні підалгебри та підалгебра Фраттіні алгебри Лі, асоційованої з силовською р-підгрупою скінченної симетричної групи // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2008. – Вип. 3. – С. 21-26.
7. Bondarenko N.V., Gupta C.K., Sushchansky V.I. Lie algebra associated with the group of finitary automorphisms of p-adic tree // Journal of algebra – 2010 – Том. 324 – С. 2198-2218.
8. Bondarenko N.V. Characteristic subalgebras of Lie algebra associated with the Sylow p-subgroup of symmetric group // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – Вип. 4. – С. 7-12.
9. Бонадренко Н.В. Алгебраїчні методи розв’язання оптимізаційної задачі по територіальному плануванню лісових насаджень // Містобудування та територіальне планування. –2012 – Випуск 46 – С. 87 – 92.
10. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. В. Математическая оценка использования магний содержащих материалов в технологических процессах очистки воды // Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки. – Випуск 21 – 2013. c. 64-76.
11. Bondarenko I.V., Bondarenko N.V., Sidki S.N., Flavia R.Z. On the conjugacy problem of finite-state automorphisms of regular rooted tree // Groups, geometry, and Dynamics, – 2013. –
Issue 2. – С. 323-355.
12. Юрков Е.В., Бондаренко Н.В., Юрков А.Д. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита // Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки. – Випуск 23 – 2014, c. 27-44.
13. Юрков Е.В., Бондаренко Н.В., Юрков А.Д. Растворение недообож-женного доломита в ре-жиме фильтрирования воды // Проблеми водопоста-чання, водовідведення і гідравліки. – Випуск 25 – 2015, c. 294-305.
14. Бондаренко Є.В., Бондаренко Н.В. Чи справді ми розуміємо, що таке натуральні числа? // У світі математики. – Випуск 4, том 22 – 2016. C. 29-34.
15. Бондаренко Н.В. Деякі застосування лінійної алгебри, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Математика в сучасному технічному університеті”, Київ, 2018, с. 212-216.
16. Бондаренко Н.В. Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу // Містобудування та територіальне планування. –2018 – Випуск 68 – С. 32 – 38.
17. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Моделювання динамічних систем із запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутта // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2019. – Випуск 96, с. 3- 11.
18. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Побудова явних методів Рунге-Кутти для моделювання динамічних систем із запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 16-27.
19. Печук В.Д., Бондаренко Н.В. Явні гібридні методи п’ятого порядку збіжності для динамічних систем із запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 101 – 2021, ст. 168-180.
20. Бондаренко Н.В., Соколова Л.В., Отрашевська В.В. Геометричний підхід до дослідження стійкості динамічних систем із запізнюванням у часі // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 104 – 2023, ст. 16-29.

Навчально-методичні праці

1. Бондаренко Н.В., Забарило О.В., Кириченко А.А. Типовий розрахунок з лінійної алгебри. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів 1-го курсу будівельних спеціальностей// КНУБА, 2007, 40 с.
2. Бондаренко Н.В., Забарило О.В., Отрашевська В.В., Пастухова В.В., Соколова Л.В. Інтеграли та їхнє застосування. Практичний посібник. // КНУБА, 2009, 64 с.
3. Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Аналітична геометрія. Навчальні завдання з вищої математики // КНУБА, 2013, 36 с.
4. Бондаренко Н.В., Килимник О.О., Отрашевська В.В., Пастухова М.С. Аналітична геометрія в просторі. Методичні вказівки, самостійні та контрольні роботи з вищої математики // КНУБА, 2013, 40 с.
5. Бондаренко Н.В., Є.В. Бондаренко, М.С. Пастухова Лінійна алгебра. Методичні вказівки та самостійні завдання з вищої математики // КНУБА, 2015, 80 с.
6. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С. Теорія ймовірності. Навчальний посібник // КНУБА, 2017, 111 с.
7. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С., Печук В.Д. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 64 с.
8. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Печук В.Д., Якимів Я.М. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №2 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 48 с.
9. Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Аналітична геометрія. Конспект лекцій // Київ: КНУБА, 2022. – 84 с.
10. Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Лінійна алгебра. Навчальний посібник // Київ: КНУБА, 2023 – 180 с.
11. Бондаренко Н.В., Отрашевська В.В. Числові та функціональні ряди. Конспект лекцій // Київ: КНУБА, 2024 – 84 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram