Чибіряков Валерій Кузьмич

Чибіряков Валерій Кузьмич – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

https://orcid.org/0000-0002-8839-7262
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OAk0kvYAAAAJ

chybiriakov.vk2@knuba.edu.ua
(044) 241-55-59, кімната 453

Освіта

Трудова діяльність

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика

Сфера наукових інтересів
Будівельна механіка,
Прикладна геодезія
Чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи

Науково-методична робота

Є автором понад 100 науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій:

1. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих // Містобудування та територіальне планування, Випуск 74, 2020, ст. 341-359.
2. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи// Містобудування та територіальне планування, Випуск 70, 2019, ст. 595-616.
3. ВК Чибіряков, ВС Старовєров, КО Нікітенко моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів // Iнженерна геодезія, Випуск 67, 2019, ст. 22-33.
4. Чибіряков В.К., Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень // Опір матеріалів і теорія споруд, Выпуск 99, 2017, ст. 123-141.
5. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск №67, Одеса 2017, с.71–77.
6. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ – КНУБА, 2017. с.475-478.
7. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О. Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ, КНУБА, 2017, с.462-474.
8. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Старовєров В.С., Акчуріна Г.С., Шорін О.А. Про одну розрахункову модель для дослідження деформацій дамб і гребель та обґрунтування точності геодезичних спостережень. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 21 -32.
9. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Загальний підхід до моделювання напружено- деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 14 -19.
10. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Левківський Д.В., Мельничук В.Ф. Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016 р., Випуск № 61, С. 412 – 423.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram