Чорноіван Юрій Олексійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-0805-4017
Google Академія
Scopus Author ID 6603227520

e-mail: chornoivan.iuo@knuba.edu.ua
тел. (098) 903-51-05, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Освіта

1999 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – механіка, кваліфікація – магістр механіки.
2003 р. – закінчив аспірантуру в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистив за спеціальністю 01.02.04 «механіка деформівного твердого тіла» у 2003 році.
2007 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «механіка деформівного твердого тіла».
2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 15 років:
1999- по теперішній час співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка
2003 -2004 р. – асистент кафедри вищої математики
2004- по теперішній час доцент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика

Сфера наукових інтересів

В’язкопружність
Контактна механіка
Механіка руйнування

Науково-методична робота

Є автором понад 60 науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій:

1. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Напряжённое состояние вязкоупругой ортотропной полуплоскости, нагруженной сосредоточенной силой // Прикладная механика. – 2000.–36, №2.–с.124-130.
2. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Вязкоупругое деформирование ортотропного тела (полуплоскости) под действием жёсткого штампа // Прикладная механика. – 2000. – 36, №7. – с.81-91.
3. Чорноіван Ю.О. Контактна задача для в’язкопружної ортотропної півплощини і жорсткого тіла з поверхневою нерівністю // Доп. НАН України, 2001. – №7. – с.62-66.
4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. On deforming of a linear viscoelastic orthotropic half-space under the turning rigid cylindrical roller // European Journal of Mechanics – A/Solids. – 2001. – 20. – pp.953-968.
5. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. Closing of cleavage crack in isotropic viscoelastic body // International Journal of Fracture. – 2002. – V.113, №3. – P.9-14.
6. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. On a crack in viscoelastic isotropic media opened by a rigid growing wedge // International Journal of Fracture. – 2002. – V.117, №3. – P.15-19.
7. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. О расклинивании вязкоупругого ортотропного тела жёстким клином, толщина которого возрастает во времени // Прикладная механика. – 2004. – 40, № 5. – С. 59–64.
8. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. Closing of wedged crack in orthotropic viscoelastic composite // International Journal of Fracture. – 2004. – V.130, №3. – P.635–649.
9. Chornoivan Y.O. Evolution of the wedged crack in viscoelastic composite // 7th International Fracture Conference. Theses of Conference Reports. – Kocaeli. Turkey. – 2005. – pp. 569–574.
10. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. A combined approach of the Laplace transform and Pade approximation solving viscoelasticity problems // International Journal of Solids and Structures. – 2007. – V.44, №1. – P.66–76.
11. Chornoivan Y.O. A semianalytical method for solution of the linear viscoelasticity problems // Proceedings of 8th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey. – 2007. – pp. 212–217.
12. Черноиван Ю.А. Об одном численно-аналитическом методе решения краевых задач линейной теории вязкоупругости анизотропного тела // Прикладная механика. – 2009. – 45, №3. –C.143.
13. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of the effective characteristics of a viscoelastic composite with relaxation of its components in the form of fractional exponents of different orders // Journal of Mathematical Sciences – 2010. – 165, N 2 – P.240-253.
14. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On subcritical development of a shear crack in a composite with viscoelastic components // Journal of Mathematical Sciences – 2011 – V. 176, 5, – P. 616–630.
15. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Initial fracture of viscoelastic plate with two equal collinear cracks // Proceedings of 9th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey. – 2011. – P.581–589.
16. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Дослідження переміщення берегів двох колінеарних тріщин рівної довжини // Доповіді НАН України. – 2011, № 11 – С. 51-60.
17. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. Computational optimization of characteristics of composites of viscoelastic components // Journal of Engineering Mathematics – 2012. – 74. – 91–100.
18. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Модель зростання і злиття двох колінеарних тріщин у в’язкопружному тілі // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2012. – 55, № 1 – С.61–71.
19. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Початковий етап руйнування в’язкопружної пластини з двома колінеарними тріщинами однакової довжини // Доповіді НАН України – 2012. – № 6, — С.54–59.
20. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determining of three collinear cracks opening displacement using the process zone model // International Journal of Solids and Structures – 2013. – 50, N19. – pp.2929–2942
21. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Model of growth and coalescence of two collinear cracks in a viscoelastic body // Journal of Mathematical Sciences – 2013. – 190, N5. – pp.697–709.
22. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова-Панасюка // Математичні методи і фізико-механічні поля – 2012 – 55, № 4. — С.74–84.
23. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про межі застосовності наближених підходів до дослідження макроскопічних тріщин поперечного зсуву у в’язкопружних анізотропних композитах // Доповіді НАН України – 2013 – № 7, – С.57–63.
24. Максименко Д.В., Мельничук В.Ф., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. Практичний посібник. — Видавництво КНУБА, 2013 р.
25. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of displacements of the faces of two collinear cracks of different lengths within the framework of the Leonov–Panasyuk model // Journal of Mathematical Sciences, – 2014. – 198, No. 1, – pp. 87-102.
26. Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. The initial period of mixed-mode crack growth in viscoelastic composite with Rabotnov’s relaxation law // International Journal of Mechanics. — 2014. — Vol. 8. — P. 371-376.
27. Соколова Л.В., Кіндибалюк А.Ю., Максименко Д.В., Чорноіван Ю.О. Елементи теорії кривих і поверхонь. — К.: Видавництво КНУБА. — 2015. — 80 с.
28. Камiнський А. О., Селiванов М. Ф., Чорноiван Ю. О. Визначення контактних напружень мiж берегами трiщини нормального вiдриву // Доповіді НАН України. — 2016. – №5. – С. 36–41.
29. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On the long-term deformation process in viscoelastic composites around an elliptical hole // Mechanics of Time-Dependent Materials. — 2016, — 20(2), — P. 233-243
30. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення // Доповіді НАН України. – 2017. – №7. – С. 29–36.
31. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Kinetics of Mode I Crack Growth in a Viscoelastic Polymeric Material with Nanoinclusions // International Applied Mechanics. — 2018. — 54, 1. — pp. 34–40.
32. Selivanov M. F., Chornoivan Y.O. A semi-analytical solution method for problems of cohesive fracture and some of its applications // International Journal of Fracture. 2018. — 212, 1, — pp. 113–121.
33. Selivanov M. F., Chornoivan Y.O., Kononchuk O.P. Determination of crack opening displacement and critical load parameter within a cohesive zone model // Continuum Mechanics and Thermodynamics. – 2019. — 31, 1, — pp. 101–118.
34. Kaminsky A.A., Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. Fractional-Order Operators in Fracture Mechanics // Encyclopedia of Continuum Mechanics. –2020. – pp. 982–989.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram