Філонов Юрій Петрович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-1100-4854
Google Академія
Scopus Author ID 8700772600

e-mail: filonov.iup@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 05.07.2019 р. про підвищення кваліфікації

Освіта

1972 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
cпеціальність – математика

1974-1977 р. – аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистив за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірності і математична статистика» в 1977 році.
Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно в 1983 році.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 49 років:
1972 -1974, 1977 -1979 р. – асистент кафедри вищої математики
з 1979 – по теперішній час доцент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика
2. Теорія ймовірностей
3. Математична статистика
4. Теорія випадкових процесів

Сфера наукових інтересів

Теорія ймовірності і математична статистика ,теорія випадкових процесів, розвиток складних систем

Науково-методична робота

Є автором біля 100 науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій:

1. Филонов Ю.П Возвратность марковских цепей со значениями во множестве целых чисел. // ДАН УССР с.А,7,1977.
2. JU Filonov Stability of the properties of transience and recurrence of Markov chains // Theory Prob. Math. Statist 19, 1980, p. 155-167.
3.Y. Filonov Expectations of the moments of reaching the level by the range type functionals for Markov chain // Докл. АН СССР 252 (4), 1983, p. 780-784
4. Filonov Yu., Tsygan M., A certain class of Foster Lyapunov functions // Theory of Stochastic Procecces 3(19).1997
5. Isakova, T.I., Filonov, Y.P. Integral conditions for the invertibility of Markov chains on a half-line with general measure of irreducibility // Ukr Math J, 2004. V. 56, p. 852-861.
6. МоисеенкоВ.Г., ФилоновЮ.П. Модель гравитационного зондирования донных грунтов // Известия ВУЗОВ, Строительство и Архитектура, Т. 3, 1991.
7. Filonov Y. The stability of recurrence and dissipativity for general kernels // Theory of Probability and Mathematical Statistics, V.1, 1997, p. 153-160.
8. Filonov Y. Markov chains with finite -component state space // Theory Probab. and Math. stat. , Nо 40., 1990, p.110-115.
9.Філонов Ю.П. Регулярність в R-теорії та часткові потенціали, Математичні методи в науково-технічних дослідженнях, ін-т математики НАН України ,1996, с. 254 -258
10.Філонов Ю.П. Індивідуальні завдання з лінійного програмування, теорії Ігор, теорії графів . Київ, КНУБА-1999.
11.Філонов Ю.П та ін., Теорія ігор. Матричні ігри. Методичні вказівки, КНУБА, Київ, КНУБА – 2006.
12.Філонов Ю.П та ін. Теорія ймовірностей. Марківські процеси. Методичні вказівки. КНУБА , К. – 2012.
13.Філонов Ю.П та ін. Лінійне програмування, КНУБА, Київ-2001 48 с.
14. Моисеенко В.Г., Сукач М.К., ФилоновЮ.П Определение сопротивления резанию донных отложений, Строительные и дорожные машины, Москва -1990,
Ν 5, с.21-23.
15. Філонов Ю.П, Наголкіна З.І. Стохастична модель роботи витратного резервуару // Містобудування та територіальне планування V. 69, 2019, Київ – КНУБА.
16. Mikhaylenko V., Filonov Yu. Unlimiteness by the probability system that are guided by common homogeneous Markov chain, Management of Development of Complex systems, 22 (1), 2015, p. 107-115.
17.Филонов Ю.П. Средние времена достижения множеств для марковских цепей // УМЖ 1989, Ν 9.
18 Сукач М.К., Филонов Ю.П., Литвиненко И.Н. Модель косоугольного щелевого резания грунта широким острым ножом // Техніка будівництва.–К.: КНУБА, 2006.
19. Filonov Yu.. Non-positivity of Markov chains with increasing oscillations, Theory Probab. and Math.stat., Nо 56., 1999, p. 66-71.
20. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Загальна умова прийнятного функціонування марківської системи з кількома режимами // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 104 – 2023, ст. 119-126.
21. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Малі випадкові збурення рівняння теплопровідності // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 106 – 2024, С. 10-24.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram