Кириченко Анатолій Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-4082-2290
Google Академія

e-mail: kyrychenko.aa@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 28.12.23 р. про підвищення кваліфікації
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Освіта

1999 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет. Спеціальність – математика, кваліфікація – спеціаліст математики.

2003 р. – закінчив аспірантуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистив за спеціальністю 01.01.06 «алгебра і теорія чисел» в 2004 році.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно в 2014 році.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 24 рік.
1999 -2004 р. – асистент кафедри вищої математики
2004- по теперішній час доцент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика.
2. Вища та прикладна математика.
3. Теорія ймовірності та математична статистика.

Сфера наукових інтересів

Теорія зображень *-алгебр.

Науково-методична робота

Є автором 20 науково-методичних праць.
1. Kyrychenko A.A., Kruglyak S.A. On Four Orthogonal Projections that satisfy the linear relation α1P+α2P+α3P+α4P=I, αi>0. Proceeding of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine. 2002. Vol. 43, Part 2, p. 461-465
2. Кириченко А.А. Про лінійні комбінації ортопроекторів, Вчені записки Тавр. нац. унів., серія “Матем. Механ. Інфор. і кіберн.”, 2003, №2, c. 24-31
3. Kyrychenko A.A. The structure of algebras Qn,α generated by linear connected idempotents, Proceeding of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine. 2004. Vol. 50, Part 3, p. 1128–1130
4. Кириченко А.А., Стрілець О.В. Структура набору ортопроекторів, пов’язаних з циклом і антеною, Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2012, №4, с. 82-85
5. Кириченко А.А., Самойленко Ю.С., Тимошкевич Л.М. Структура систем ортопроекторів, пов’язаних із зліченними деревами Кокстера, Укр. мат. журн., 2014, т. 66, №9, с. 1185-1192
6. Кириченко А.А., Терлецька К.В., Філонов Ю.П., Чеплева А.Н. Аналітична геометрія. Практичний посібник. КНУБА, 2006, 44 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram