Наголкіна Зоя Іванівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-2722-5176
Google Академія

e-mail: nagolkina.zi@knuba.edu.ua, zonagol@ukr.net
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 05.07.2019 р. про підвищення кваліфікації

Освіта

1972 р. – закінчила Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка.

Cпеціальність – математика, кваліфікація – магістр математики.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук захистила за спеціальністю 01.01.05 « теорія імовірностей і математична статистика» в 1980 році.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєне в 1994 році.

Трудова діяльність

Науково- педагогічний стаж складає 43 роки:

1979-1987р. – науковий співробітник в Інституті технічної теплофізики
АН України

1987-1992 –асистент кафедри диференціальних рівнянь НТУУ (КПІ)

1992-2009 – доцент кафедри диференціальних рівнянь НТУУ (КПІ)

2009- по теперішній час доцент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика
2. Теорія ймовірностей і математична статистика

Сфера наукових інтересів

Стохастичні диференціальні рівняння в гільбертовому просторі.
Випадкові флуктуації еволюційних рівнянь.
Чисельні методи в задачах конвективного теплообміну

Науково –методична робота

Є автором 47 науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій:

Наукові праці
1. Белопольская Я.И., Наголкина З.И. О мультипликативных представлениях решений нелинейных стохастических уравнений // В сб.: Вероятн. Распределения в бесконечномерном пространстве, К., Наукова думка, 1978.
2. Гречанный О.А., Наголкина З.И., Сенатос В.А. Теплообмен при струйном обтекании произвольной неизотермической поверхности // Промышленная теплотехника №6, 1984.
3. Nagolkina Z.I. Small fluctuations of evolution equation // The third Ukrainian-Scandinavian Conference in Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts. Kyiv, 1999.
4. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Аналітичний опис мінімальних поверхонь на основі ізотропних ліній за допомогою інтегральних залежностей // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 97 – 2020. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97 – ст. 110-118.
5. Гречанный О.А., Наголкина З.И. Кинетическая терия тепловых гидродинамических флуктуаций в неравновесных потоках многоатомного газа // В сб.: Теплообменные процессы. К., Наукова думка, 1986.
6. Белопольская Я.И., Наголкина З.И. Об одном классе стохастических уравнений с частными производными // Теория вероятностей и ее применение, 3, 1982.
7. Філонов Ю.П., Наголкіна З.І. Розвиток багаторежимної накопичувальної марковської системи. // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 200-207.
8. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Мультиплікативна апроксимація випадкового процесу.// Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 100 – 2021. ст. 205-214.
9. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Cхема мультиплікативних представлень для стохастичного рівняння з двома вінерівськими процесами .// Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 102 – 2022. ст. 136-148.
10. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Загальна умова прийнятного функціонування марківської системи з кількома режимами // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 104 – 2023, ст. 119-126.

Методичні праці
1. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С. Теорія ймовірності. Навчальний посібник // КНУБА, 2017, 111 с.
2. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С., Печук В.Д. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 64 с.
3. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Печук В.Д., Якимів Я.М. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №2 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 48 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram