Печук Василь Дмитрович

Асистент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0001-9360-8522
Google Академія

e-mail: pechuk.vd@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат підвищення кваліфікації

Освіта

2011 р. – закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, cпеціальність – математика, кваліфікація – магістр математики.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 4 роки:
2018 – по теперішній час – асистент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика

Сфера наукових інтересів

Застосування чисельних методів до моделювання динамічних систем.

Перелік основних публікацій:

Наукові праці
1. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутта // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2019. – Випуск 96, с. 3- 11.
2. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Побудова явних методів Рунге-Кутти для моделювання динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 16-27.
3. Печук В.Д., Бондаренко Н.В. Явні гібридні методи п’ятого порядку збіжності для динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 101 – 2021, ст. 168-180.
4. V.D. Pechuk , T.S. Krasnopolskaya , E.D. Pechuk “Accuracy Improvement of the Highest Lyapunov Exponent Estimation” CHAOS 2021 International Conference, Greese, 8-11 June, 2021, Proceedings, p. 351-359.
5. Vasiliy D. Pechuk, Tatyana S. Krasnopolskaya , Evgeniy D. Pechuk Maximum Lyapunov Exponent Calculation //materials CHAOS 2021: 14th Chaotic Modeling and Simulation International Conference , Springer Proceedings in Complexity. Springer, 2022, pp 327–335.
6. Печук В.Д., Краснопольска Т.С. Про оцінку старшого показника Ляпунова моделі хрестоподібних хвиль у прямокутному каналі скінченних розмірів / Математичні методи та фізико-механічні поля, Львів, Т. 65, № 1-2, 2022, с. 209-215.

Методичні праці
1. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Пастухова М.С., Печук В.Д. Вища математика. Методичні вказівки та завдяння до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 64 с.
2. Бондаренко Н.В., Наголкіна З.І., Печук В.Д., Якимів Я.М. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №2 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання // КНУБА, 2019, 48 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram