Соколова Людмила Віталіївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-6078-9467
Google Академія
Scopus Author ID 36638419700

e-mail: ludvitso@gmail.com, sokolova.lv@knuba.edu.ua
тел. (044)241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 23.12.21 р. про підвищення кваліфікації
Сертифікат підвищення кваліфікації

Освіта

1984 р. – закінчила механіко – математичний факультет Ростовського-на-Дону державного університету, спеціальність – математика, кваліфікація – математик, викладач.
2011 р.- захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики

Трудова діяльність

1984-2005 р.р. – вчитель математики
2006 –2013 р.р. – асистент кафедри вищої математики КНУБА
З 2013 року – доцент кафедри вищої математики

Перелік навчальних дисциплін

Вища математика

Сфера наукових інтересів

Механіка деформівного твердого тіла; оболонки, коливання.
Методика викладання математики у вищих навчальних закладах.

Перелік основних публікацій:

1. А. Я. Григоренко , Т. Л. Ефимова , Л. В. Соколова Об одном подходе к исследованию свободных колебаний цилиндрических оболочек переменной в круговом направлении толщины в уточненной постановке //Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. T. 52, № 3, c. 103-115.
2. А. Я. Григоренко , Т. Л. Ефимова , Л. В. Соколова Влияние характера изменения толщины цилиндрической оболочки на спектр частот свободных колебаний //Теоретическая и прикладная механика, 2012. Вып. 4(50), c.152—159
3. Г.Г Влайков, А.Я. Григоренко, Л.В. Соколова Свободные колебания анизотропных цилиндрических оболочек с переменными параметрами //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков: Технологический центр, 2013. – №3/12(63). С.13 – 16
4. Соколова Л.В., Максименко Д.Ф. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії (практичний посібник) //Видавництво КНУБіА, 2012
5. Кіндибалюк А.Ю., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О. Теорія поверхонь (практичний посібник) //Видавництво КНУБА, 2014
6. Кіндибалюк А.Ю., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О., Якимів Я.М. Сферична тригонометрія (практичний посібник) //Видавництво КНУБА, 2020.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram