Забарило Олексій Віталійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0003-4951-8882
Google Академія
Scopus Author ID 8965159100

e-mail: zabarylo.ov@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 23.12.21 р. про підвищення кваліфікації

Освіта

1992 р. – закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – математика, кваліфікація – математик. Викладач.
1996 р. – закінчив аспірантуру на кафедрі вищої математики в Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистив за спеціальністю 01.01.06 «алгебра і теорія чисел» в 1999 році.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно в 2002 році.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 30 років:
1992-1993 рр. – асистент кафедри алгебри і геометрії Слов’янського державного педагогічного інституту;
1994-2000 рр. – асистент кафедри вищої математики Київського державного технічного університету будівництва і архітектури;
2000- по теперішній час – доцент кафедри вищої математики Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика

Сфера наукових інтересів

Зображення частково впорядкованих множин.
Застосування математичних методів до розв’язання практичних задач.
Сучасні методи викладання вищої математики.

Науково-методична робота

Є автором 40 наукових та науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Однопараметрические оснащенные частично упорядоченные множества и их представления / “Функциональный анализ и приложения ” – Москва – т.34-№2-2000-с.72-75.
2. Забарило О.В. Про деякі алгоритми диференціювання оснащених частково впорядкованих множин / “Вісник Київського університету ”-Серія фізико-математична – Київ–№3-1998-с.24-29.
3. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств І та ІІ/ “Математичні студії” – Львів – т.11-№1-1999-с.3-16 та т.11-№2-1999-с.119-134.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram