МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КНУБА ТА УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК (НІМЕЧЧИНА) В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

18.04.2019

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КНУБА ТА УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК (НІМЕЧЧИНА) В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Університет прикладних наук (УПН) є провідним закладом вищої освіти північної Німеччини та об’єднує низку профільних підрозділів в трьох містах Олсен, Вільхельмсхафен та Ольденбург. Інститут прикладної фотограмметрії та геоінформатики (Institute of Applied Photogrammetry and Geoinformatics), що є структурним підрозділом Факультету геоінформатики УПН, орієнтований на освіту, дослідження й розробки в галузі фотограмметрії, геоінформатики та суміжних областях. Ці напрямки діяльності є спільними для кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

2222-768x481

Договір про співпрацю в освітньому просторі між кафедрою Геоінформатики і фотограмметрії КНУБА та Інститутом прикладної фотограмметрії та геоінформатики УПН було укладено в 2013 році, в рамках якого діють програми підготовлення та проведення спільних конференцій, презентацій, семінарів, стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університет, а також проекти студентського обміну з метою підвищення якості освіти в сфері фотограмметрії та ГІС. Керівниками та відповідальними кураторами міжнародної співпраці є завідуючий кафедрою геоінформатики і фотограмметрії КНУБА проф., д.т.н. Карпінський Ю.О. та директор Інституту фотограммтерії і геоінформатики, проф., д.т.н. Люман Томас(Luhmann Thomas).
Щорічні наукові візити викладачів КНУБА до УПН сприяють сталому розвитку наукової співпраці та дозволяють запроваджувати міжнародні заходи в сфері фотограмметрії, геодезії, ГІС. Програма наукового візиту включає відвідування профільних державних установ, провідних приватних компаній та навчальних закладів, учбові тренінги з сучасного геодезичного та фотограмметричного устаткування, підготовлення та оновлення навчальних і методичних матеріалів для практичних робіт, тощо.
В рамках співробітництва між навчальними закладами започатковані щорічні заходи для студентів та викладачів. Робочий семінар «Фотограмметрія близьких відстаней та лазерне сканування» під керівництвом проф. Т. Люмана вже в пяте проведений на при кінці листопада 2018 р. в КНУБА. До участі залучено студентів 3 курсу спеціальностей: «Геоінформаційні системи і технології», «Геодезія», «Землевпорядкування і кадастр». В теоретичній частині кожного курсу викладено наукові, методичні та практичні результати досліджень фахівців Інституту прикладної фотограмметрії м. Ольденбург.  Під час практичних занять студенти ознайомились з новітніми досягненнями в сфері макрофотограмметрії та лазерного сканування, набули практичні навички отримання даних з застосуванням сучасного устаткування, зокрема фотограмметричної камери та лазерного сканеру, а також вивчили методи оброблення результатів в програмних засобах PhoX, iWitness, AICON 3D Studio та Cyclon.
Навчальний проект в сфері геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування започаткований як щорічний захід та проводиться у два етапи: польові роботи на території КНУБА та камеральна обробка в комп’ютерній лабораторії університету прикладних наук Ольденбурга. Головними результатами проекту обміну є набуття студентами значного практичного досвіду вирішення прикладних завдань із застосуванням найсучасніших технологій та встановлення міжнародних зв’язків між студентами України і Німеччини. Така освітня інтеграція надає можливість молоді отримати професійну підготовку міжнародного рівня та підвищити компетенцію майбутніх фахівців.

plakats_Germany-2-768x542
1-768x357
Модель головного корпусу КНУБА у вигляді хмари точок Point cloud model KNUCA main building
2-768x231
Тріангуляційна модель побудована за хмарою точок Mesh created from point cloud
Полігональна модель монументу, побудована за фотограмметричними даними Polygonal model of a monument, created from photos
Полігональна модель в’їзду на парковку, побудована за фотограмметричними даними Polygonal model of a parking entrance, created from photos
5-768x512
Екскурсія Києвом Excursion by Kyiv
6-768x511
Екскурсія Ольденбургом Excursion by Oldenburg
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram