НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ КАФЕДРИ ГІФ

ЗДОБУВАЧІ:
1. Нестеренко О.В., декан факультету ГІСУТ, к.т.н., тема запланованої докторської дисертації: “Моделювання місцевих референцних систем координат”. Науковий консультант д.т.н., професор Карпінський Ю.О.
2. Лазоренко Н.Ю., к.т.н., доцент каф. ГІФ, тема запланованої докторської дисертації: “Методологічні основи формування базових геопросторових даних”. Науковий консультант д.т.н., професор Карпінський Ю.О.
3. Патракеєв І.М., к.т.н., доцент каф. ГІФ, тема запланованої докторської дисертації: “Методологічні основи геоінформаційного моніторингу міського середовища”. Науковий консультант д.т.н., професор Лященко А.А.
4. Горковчук Ю.В., к.т.н., доцент каф. ГІФ, тема запланованої докторської дисертації: “Методичні засади синтезу даних для високоточного моделювання просторових об’єктів”. Науковий консультант д.т.н., професор Карпінський Ю.О.
5. Плющ Т.М., старший викладач ГІФ, тема запланованої докторської дисертації: “Геоінформаційні моделі топографічного моніторингу місцевості”. Науковий консультант д.т.н., професор Лященко А.А.

АСПІРАНТИ:
1. Кінь Данило Олексійович, тема “Удосконалення методів геодезичних і картометричних обчислень у геоінформаційному середовищі”. Науковий керівник д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2024.
2. Ніколаєнко Дмитро Вадимович, тема “Методи та моделі інтегрування геопросторових даних в віртуальне середовище”. Науковий керівник к.т.н., доцент Горковчук Ю.В. Запланований рік захисту: 2025.
3. Бакова Катерина Павлівна, тема “Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень вулично-дорожньої мережі”. Науковий керівник д.т.н., пр офесор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2025.
4. Мамедов Заур Гусейн огли, тема “Удосконалення геоінформаційних технологій грошової оцінки нерухомості”. Науковий керівник д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2026.
5. Бондарчук Олександр Юрійович, тема “Геоінформаційні методи і моделі забезпечення логістики транспортного забезпечення доставки харчових продуктів”. Науковий керівник к.т.н., професор Нестеренко О.В. Запланований рік захисту: 2026.
6. Літяк Кирило Вадимович, тема “Методи і моделі геоінформаційного моніторингу енергетичних потоків міського середовища”. Науковий керівник к.т.н., доцент Патракеєв І.М. Запланований рік захисту: 2026.
7. Третяк Владислав Максимович, тема “Геоінформаційні технології створення і використання бази геопросторових даних морфометричних індикаторів міської забудови”. Науковий керівник д.т.н., професор Лященко А.А. Запланований рік захисту: 2026.
8. Малюк Олександр Олексійович, тема “Методичні основи інтегрування національної інфраструктури геопросторових даних у глобальну та європейську інфраструктури географічної інформації”. Науковий керівник д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026.
 9. Примак Олексій Володимирович, тема “Геоінформаційні технології великомасштабних аерофототопографічних знімань”. Науковий керівник д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026.
10. Зіненко Роман Олексійович, тема “Методи і моделі геовізуалізації на національному геопорталі національної інфраструктури геопросторових даних”. Науковий керівник д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026.
11. Гур’янов Владислав Ігорович, тема “Методичні основи розроблення електронного кабінета геодезиста на геопорталах місцевого рівня”. Науковий керівник д.т.н., професор Карпінський Ю.О. Запланований рік захисту: 2026.
12. Жень Лей, тема дисертації: “Застосування методів ДЗЗ для моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення”. Науковий керівник к.т.н., доцент Лазоренко Н.Ю. Запланований рік захисту: 2026.
13. Яковенко Михайло Сергійович, тема дисертації: “Комбіновані геодезичні та інклінометричні технології моніторингу деформацій інженерних споруд”. Науковий керівник к.т.н., професор Нестеренко О.В. Запланований рік захисту: 2024.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram