ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

– Розроблення методичних основ формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні та стандартизації у сфері “Географічна інформація /Геоматика” (д-р. техн. наук, проф. Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., канд. техн. наук, доц. Лазоренко Н.Ю., канд. техн. наук, ас. Максимова Ю.С., ас. Кінь Д.О.).
– Створення Основної державної топографічної карти як сукупності взаємопов’язаних структурованих геопросторових даних в базі топографічних даних та розміщення її на Геопорталі Основної державної топографічної карти для забезпечення актуальності єдиної цифрової топографічної основи шляхом ведення топографічного моніторингу місцевості та для розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні (д-р. техн. наук, проф. Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., канд. техн. наук, доц. Лазоренко Н.Ю., ас. Кінь Д.О., аспірант Гаврилюк Є.Ю.).
– Створення геоінформаційних моделей, розроблення технологій та систем для сталого розвитку територій, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель (д-р. техн. наук, проф. Карпінський Ю.О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., канд. техн. наук, доц. Нестеренко О.В., канд. техн. наук, доц.  Кравченко Ю.В., канд. техн. наук, доц. Патракеєв І.М., канд. техн. наук,  доц. Лазоренко-Гевель Н.Ю., канд. техн. наук,  доц. Горковчук Д.В., ст. викл. Денисюк Б.І., асистенти: канд. техн. наук, ас. Максимова Ю.С., Плющ Т.М., аспірантка Карпенко О.В.).
– Створення веб-сервісів, розвиток інструментальних геоінформаційних систем, розроблення програмно-методичних комплексів (Лященко А.А., д-р. техн. наук, проф., Зіборов В.В., канд. техн. наук, доц., ас. Кінь Д.О., аспірант Гаврилюк Є.Ю).
– Розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для розв’язання прикладних задач у будівництві та інших галузях економіки (д-р. техн. наук, проф. Катушков В.О., канд. техн. наук, доц. Єгоров О.І., канд. техн. наук,  доц. Горковчук Д.В.).
– Створення геоінформаційних моделей, методів і технологій для кадастрових систем, моніторингу і управління територіями (д-р. техн. наук, проф. Карпінський Ю. О., д-р. техн. наук, проф. Лященко А.А., канд. техн. наук, доц. Лазоренко Н.Ю., аспірантка Карпенко О.В.).
– Розроблення методів, моделей геоінформаційного моніторингу природних та антропогенних територій (д-р. техн. наук, проф. Лященко А. А., канд. техн. наук, доц. Лазоренко Н.Ю., канд. техн. наук, доц. Патракеєв І.М.,  ст. викл. Денисюк Б.І.).
– Розроблення методик та практичних технологій в фотограмметрії близьких відстаней (канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В., канд. техн. наук, доц. Горковчук Д.В.).
– Використання сучасних методів наземного лазерного сканування (канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В., канд. техн. наук, доц. Горковчук Д.В.).
– Розроблення інструментів віртуальної реальності для технічного забезпечення та діджиталізації навчального процесу у вигляді симулятора наземного лазерного сканера (канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В., канд. техн. наук, доц. Горковчук Д.В. детальніше за посиланням DOI: 10.5194/isprs-archives-xliii-b5-2020-91-2020) .
– Застосування високоточного моделювання для реконструкції історичних об’єктів та споруд в сфері археологічних досліджень (канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В., канд. техн. наук, доц. Горковчук Д.В. детальніше за посиланням DOI: 10.4995/arqueologica9.2021.12123).
– Дослідження синтезу методів, математичних моделей та геоінформаційних технологій аналізу значних масивів різнорідних просторових даних для високоточного моделювання об’єктів (проф. д.т.н., Карпінський Ю.О., канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В).
– Розроблення геопросторових методів аналізу та моделювання для вирішення прикладних задач із застосуванням інструментальних геоінформаційних програмних засобів (проф. д.т.н. Лященко А.А., канд. техн. наук, доц. Горковчук Ю.В.).
– Застосування математичних методів і моделей прогнозування економічних показників в туристичній сфері (канд. техн. наук, доц. Зіборов В.В.).
– Геоінформаційні методи в оцінці якості навколишнього середовища (канд. техн. наук, доц. Лазоренко Н.Ю., канд. техн. наук, ас. Максимова Ю.С.).
– Застосування методів логістики в туризмі (ст. викл. Кучеренко Н.М.).
– Дослідження операцій в туризмі (транспортна задача лінійного програмування, ігрова модель, інформаційна модель) (ст. викл. Кучеренко Н.М.).
Методи прикладної фотограмметрії збирання фронтальних планів пам’яток архітектурно-історичної спадщини (д-р. техн. наук, проф. Катушков В.О., канд. техн. наук, доц. Єгоров О.І., канд. техн. наук,  доц. Горковчук Ю.В., ст. викл., Денисюк Б.І., канд. техн. наук, ас. Максимова Ю.С.).
– Нерозривно-смугове знімання демаркації кордонних мереж методами цифрової фотограмметрії (д-р. техн. наук, проф. Катушков В.О., канд. техн. наук, доц. Єгоров О.І., канд. техн. наук,  доц. Лазоренко Н.Ю., ст. викл., Денисюк Б.І., канд. техн. наук, ас. Максимова Ю.С.).
– Моніторинг туристичних зон при аеро-космічному зніманні (д-р. техн. наук, проф. Катушков В.О., ст. викл. Кучеренко Н.М.).
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ГІФ, ЯКА ЗАРЕЄСТРОВАНА В УКРІНТЕІ:
 
“Інфраструктура геопросторових даних для сталого розвитку територіальних громад”
Мета роботи:
Розробка нових науково-обгрунтованих просторових моделей, методів та засобів по управлінню територіальним розвитком, що дозволе підвищити ефективність прийняття рішень по раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу територій.
Державний реєстраційний номер: 0122U201382; дата реєстрації: 06-11-2022.
Терміни виконання роботи: початок 12.2022, закінчення 12.2025.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram