НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Навчання проводиться для студентів спеціалізацій:

Бакалаври – Туризм, Геодезія, Геоінформаційні системи і технології, Землеустрій і кадастр, Фізичне виховання і спорт.

Магістри – Геоінформаційні системи і технології, Геодезія, Землеустрій і кадастр.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геодезія» на рівні «Бакалавр»:

 • Інформатика і програмування (1 курс);
 • Основи геодезії (1 курс);
 • Навчальна практика з геодезії (2 курс);
 • Основи картографії (2 курс);
 • Основи геоінформатики (2 курс);
 • Основи дистанційного зондування (2 курс);
 • Геодезичні прилади (2 курс);
 • Основи фотограмметрії (3 курс);
 • Технології фотограмметричних знімань (3 курс);
 • Технології цифрової фотограмметрії (3 курс);
 • Основи баз даних (4 курс);
 • Організація геодезичного виробництва (4 курс);
 • Інструментальні ГІС (4 курс);
 • Математичні методи і моделі (4 курс);
 • Основи системотехніки (4 курс).

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології» на рівні «Бакалавр»:

 • Інформатика і програмування (1 курс);
 • Основи геодезії (1 курс);
 • Навчальна практика з геодезії (2 курс);
 • Основи картографії (2 курс);
 • Основи геоінформатики (2 курс);
 • Основи дистанційного зондування (2 курс);
 • Геодезичні прилади (2 курс);
 • Основи фотограмметрії (3 курс);
 • Технології фотограмметричних знімань (3 курс);
 • Технології цифрової фотограмметрії (3 курс);
 • Практикум з ГІС (3 курс);
 • Прикладне програмування в ГІС (3 курс);
 • Навчально-виробнича практика (4 курс);
 • WEB – картографування (4 курс);
 • Основи баз даних (4 курс);
 • Організація геодезичного виробництва (4 курс);
 • Інструментальні ГІС (4 курс);
 • Математичні методи і моделі (4 курс);
 • Основи системотехніки (4 курс);
 • Інфраструктура просторових даних (4 курс).

Спеціальність 242 «Туризм» спеціалізація «Туризм» на рівні «Бакалавр»:

 • Основи туризмознавства (1 курс);
 • Інформатика і програмування (1 курс);
 • Топографія з основами геодезії (1 курс);
 • Загальне землезнавство (1 курс);
 • Інформаційні системи і технології (1 курс);
 • Навчальна практика з топографії (2 курс);
 • Навчальна практика з туризму (2 курс);
 • Картографія (2 курс);
 • Геоінформаційні методи в туризмі (2 курс);
 • Практика (3 курс);
 • Організація готельно-ресторанної справи (3 курс);
 • Планувальна структура систем туризму (3 курс);
 • Технологія туристичної діяльності (3 курс);
 • Туроперейтинг (3 курс);
 • Виробнича практика (4 курс);
 • Організація та планування туристичного середовища та послуг (4 курс);
 • Комплексна оцінка туристичних ресурсів (4 курс);
 • Спортивно-оздоровчий туризм (4 курс);
 • Організація екскурсійної діяльності (4 курс);
 • Транспортне забезпечення в туризмі (4 курс).

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Землеустрій і кадастр» на рівні «Бакалавр»:

 • Інформатика і програмування (1 курс);
 • Основи геодезії (1 курс);
 • Навчальна практика з геодезії (2 курс);
 • Основи картографії (2 курс);
 • Основи геоінформатики (2 курс);
 • Основи дистанційного зондування (2 курс);
 • Геодезичні прилади (2 курс);
 • Основи фотограмметрії (3 курс);
 • Технології цифрових знімань (3 курс);
 • Технології цифрової фотограмметрії (3 курс);
 • Організація і управління геодезичним виробництвом (4 курс);
 • Математичні методи і моделі (4 курс).

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» спеціалізація «Фізичне виховання і спорт» на рівні «Бакалавр»:

 • Інформаційні технології в спорті (1 курс).

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геодезія» на рівні «Магістр»:

Обов’язкові дисципліни:

 • Дистанційне зондування Землі частина 1.
 • Бази геопросторових даних частина 1

Вибіркові дисципліни:

 • ГІС в кадастрових системах.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології» на рівні «Магістр»:

Обов’язкові дисципліни:

 • Геоінформаційний моніторинг;
 • Дистанційне зондування Землі частина 1;
 • Дистанційне зондування Землі частина 2;
 • Бази геопросторових даних частина 1;
 • Бази геопросторових даних частина 2;
 • Геопросторовий аналіз;
 • Нормативне забезпечення геоінформаційної діяльності;
 • 3D ГІС.

Вибіркові дисципліни:

 • Планування та управління ГІС проектами;
 • ГІС в кадастрових системах;
 • ГІС в містобудуванні.

Спеціальність 242 «Туризм» спеціалізація «Туризм» на рівні «Магістр»:

Обов’язкові дисципліни:

 • Інноваційні технології в туризмі;
 • Туризмологія;
 • Методологія туристичного супроводження;
 • Міжнародний туризм.

Вибіркові дисципліни:

 • Логістика туризму.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Землеустрій та кадастр» на рівні «Магістр»:

Обов’язкові дисципліни:

 • Бази геопросторових даних.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram