ГОРКОВЧУК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Геодезія, фотограмметрія і картографія»
Освіта
2012 – закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури.
2017 – закінчив навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж складає 8 років:
2012-2015 рр. – інженер-проектувальник в ПрАТ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС “КУРС”
2013-2014 – провідний спеціаліст в Українському державному науково-дослідному та проектному інституті “УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ”
2014-2015 – науковий співробітник в науково-дослідному інституті геодезії і картографії.
У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Уніфіковані моделі баз геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру».
З 2015 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента, а з 2020 р. – доцента.
Перелік навчальних дисциплін
– Фотограмметрія;
– Фотограмметрія близьких відстаней;
Сфера наукових інтересів
Фотограмметрія, лазерне сканування, віртуальна і доповнена реальність, ГІС-технології, програмування.
Напрями наукової роботи
Дослідження сучасних методів тривимірної фіксації та реконструкції об’єктів.
Розроблення віртуальних симуляторів.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53836 «Комп’ютерна програма та база даних «Програмний комплекс міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м.Києва» («МІАС ЗМД») від 25.02.2014 р.
Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B2;
Наукова робота
Опублікував 18 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 17 публікації (одноособові та у співавторстві), 1 свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір. Основні теми публікацій: фотограмметрична реконструкція об’єктів, віртуальна симуляція, містобудівний кадастр, геоінформаційне моделювання.
Основні публікації за категоріями:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

 1. Gorkovchuk, J. Gorkovchuk, B. Hutnyk: Low-cost UAS photogrammetry in Ukraine. GIM International 31 (11), 20-23
 2. Luhmann, T., Chizhova, M., Gorkovchuk, D., Hastedt, H., Chachava, N., and Lekveishvili, N.: COMBINATION OF TERRESTRIAL LASERSCANNING, UAV AND CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY FOR 3D RECONSTRUCTION OF COMPLEX CHURCHES IN GEORGIA, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W11, 753–761, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-753-2019, 2019.
 3. Chizhova, M., Popovas, D., Gorkovchuk, D., Gorkovchuk, J., Hess, M., and Luhmann, T.: VIRTUAL TERRESTRIAL LASER SCANNER SIMULATOR FOR DIGITALISATION OF TEACHING ENVIRONMENT: CONCEPT AND FIRST RESULTS, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIII-B5-2020, 91–97, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B5-2020-91-2020, 2020.
 4. Luhmann, T.; Chizhova, M.; Gorkovchuk, D. Fusion of UAV and Terrestrial Photogrammetry with Laser Scanning for 3D Reconstruction of Historic Churches in Georgia. Drones 2020, 4, 53, https://doi.org/10.3390/drones4030053

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 1. Горковчук Д.В. Аналіз інтегрування геоінформаційних ресурсів систем просторового планування територій в Європейську інфраструктуру геопросторових даних INSPIRE / Д.В. Горковчук // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 50. – С.118-125.
 2. Айлікова Г.В. Структура та принципи побудови каталогу класів об’єктів профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації / Г.В. Айлікова, В.В. Янчук, Д.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко, О.І. Сингаївська // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 47. – С.27-36.20
 3. Лященко А.А. Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну оцінку земельної ділянки населених пунктів / А.А. Лященко, Ю.В. Кравченко, Д.В. Горковчук // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С.310-319.
 4. Горковчук Д.В. Сховище інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи геоінформаційної системи містобудівного кадастру / Д.В Горковчук // Інженерна геодезія: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 61. – С.97-105.
 5. Лященко А.А. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Ю.В. Кравченко, Д.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – №6 (93). – С.21-27.
 6. Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко, Ю.В. Кравченко, Д.В. Горковчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів: НУ ЛП, 2015. – Випуск 2 (30). – С. 61–68.
 7. Лященко А.А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – №4 (97). – С. 31-37.

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

 1. Лященко A.А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / A.А. Лященко, Ю.В. Кравченко, Д.В. Горковчук // Землевпорядний вісник. – К.: «Преса України», 2015. – № 11. – С. 28-33.
 2. Горковчук Д.В. Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру / Д.В. Горковчук //21 Scientific Journal «ScienceRise». – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016 – Том 12, № 2 (29). – С.11-18 DOI: 10.15587/2313-8416.2016.86173
 3. Лященко А.А. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному і містобудівному кадастрах / А.А. Лященко, Ю.В. Кравченко, Д.В. Горковчук // Збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги», 5-6 листопада 2014 року, м. Рівне. – Рівне: НУВГП, 2014.– С. 89–91.
 4. Лященко А.А. Особливості реалізації стандартів доступу до баз геопросторових даних в середовищі універсальних СКБД / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук // Збірник тез І міжнародної науково-технічної конференції Геопростір 2015, 12-14 листопада 2015 р., м. Київ. – Київ: КНУБА, 2015. – С.33-36.
 5. Горковчук Д.В. Методика перетворення даних просторового планування заповідника «Тустань» для використання в ГІС / Д.В. Горковчук, С.Ю. Марков, В.А. Бабченко // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання: матеріали ІІІ міжнар. наук. конф., 7-8 квітня 2016 р., Львів; Урич. – Львів, 2016. – С.174-175.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram