ГОРКОВЧУК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Горковчук Юлія Вікторівна
Кандидат технічних наук за спеціальністю «Кадастр та моніторинг земель»
Освіта
2007 – закінчила з відзнакою Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології»
2009 – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 10 років:
2007 р. – ТОВ «Універсал-Експерт», Харків, картограф
2007 – 2010рр. – ТОВ «Експерт України, Київ, Оцінювач,
2007 – 2011рр. – Громадська організація «Спілка оцінювачів Землі», секретар
2010р. – до сьогодні – Київський національний університет будівництва та архітектури
Перелік навчальних дисциплін
– Інструментальні ГІС
– Просторовий аналіз
Сфера наукових інтересів
Наукова сфера інтересів включає просторовий аналіз, геоінформаційне моделювання, фотограмметричні методи вимірювання, високоточне лазерне сканування, новітні підходи до навчання, в тому числі VR  та AR.
Напрями наукової роботи
просторовий аналіз, геоінформаційне моделювання, фотограмметричні методи вимірювання, високоточне лазерне сканування, новітні підходи до навчання, в тому числі VR та AR.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Стажування, курси підвищення кваліфікації
 —
Сертифікати професійної діяльності
 —
Громадська діяльність
 —
Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B2;
Наукова робота
Основні публікації за категоріями:
Підручники:

 1. Геопросторовий аналіз, 2014, Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Кравченко Ю.В.. К.: КНУБА. – 2014
 2. Математичне оброблення геодезичних вимірів: Підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. С.П. Войтенка. — К. : Знання, 2015. — 654 с.

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

 1. Shults R., Kravchenko J, Luhmann Th. Сoncept and practice of teaching technical university students to modern technologies of 3d data acquisition and processing: a case study of close-range photogrammetry and terrestrial laser scanning // ISPRS WG VI/3 – Promotion of International Collaborative Education Programs – Full Papers, Prague, 2016
 2. Shults R., Kravchenko J., Kvartych T. Using Different Types of Initial Data for Monitoring of the Coastline Inland Seas // ISPRS WG IV/2 Workshop “Global Geospatial Information and High ResolutionbGlobal Land Cover/Land Use Mapping”, April 21, 2016, Novosibirsk, Russian Federation
 3. Shults R., Kravchenko J., P.Krelshtein, O.Rogoza, O.Kyselov Low-cost photogrammetry for culture heritage // «Environmental Engineering» 10th Internetional conference, Vilnius Gediminas Technical University, Luthuania, 27-28 April 2017, eISSN 2029-7092, VGTU Press
 4. Gorkovchuk, D., Gorkovchuk, J., Hutnyk, B. Low-cost UAS photogrammetry in Ukraine (2017) GIM International, 31 (11), pp. 20-23
 5. Chizhova, D. Popovas, D. Gorkovchuk, J. Gorkovchuk, M. Hess, and T. Luhmann Virtual terrestrial laser scanner simulator for digitalisation of teaching environment: concept and first results, ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences / 2020-08-24 | journal-article DOI: 10.5194/isprs-archives-xliii-b5-2020-91-2020Часть ISSN: 2194-9034

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 1. Горковчук Ю.В. Проблеми та шляхи уніфікації інформації про зони обмежень для їх реєстрації у землевпорядному та містобудівному кадастрах // Інформаційні системи, механіка та керування – 16, 2017 DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380416201798736
 2. Ю.В. Горковчук Дослідження крену споруди баштового типу методом наземного лазерного сканування /Ю.В. Горковчук, Д.В. Горковчук, Н.В. Куліченко // Інженерна геодезія, – 2018. – вип. 65. – c.209-217

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

 1. Roman Shults, Iulia Kravchenko, Denys Gorkovchuk Getting a Correct Geometrical Information from TLS Data for Building  Constructions Control Surveying // FIG Working Week 2017, Helsinki, Finland, May 29 – June 2, 2017

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

 1. Кузнєцова А. Геоінформаційний аналіз місць розміщення сміттєзбиральних контейнерів на території міських кварталів (на прикладі м. Києва) / А. Кузнєцова, Ю. Горковчук // Матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конференції «Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів» Дубляни 8 квітня 2021 р. – Львів: Львівський національний аграрний університет.  –  С. 19-21.
 2. Стадник І. Геоінформаційне моделювання санітарно-захисних зон навколо атомної електростанції (на прикладі Рівненської атомної електростанції) / І. Стадник, Ю. Горковчук // Матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конференції «Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів» Дубляни 8 квітня 2021 р. – Львів: Львівський національний аграрний університет.  –  С. 29-30.http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/72777277_Матеріали_ВСНК_08.04.2021.pdf
 3. Нестеренко О.В., Горковчук Ю.В.      Сучасні виклики освітньої підготовки фахівців в галузі геодезії, картографії, землеустрої та геоінформатики / Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 14-15 березня 2019р., м.Київ, Україна. – К.: НАУ. -2019. – 148с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram