КАТУШКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Народився у м. Чернівці

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.24.01– Геодезія, картографія, фотограмметрія.

Освіта
1966 – закінчив Чернівецький житлово-комунальний технікум;за спеціальністю «Геодезія» з відзнакою;
1971 – закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури.
Трудова діяльність
Робочий безперервний стаж з 1962 р. Науково-педагогічний стаж складає 48 років:
1971-1973 військова служба, майстер, виконроб БУ-4, КМБ-1.
1973 – 1991 рр. –  ст.. інженер, викладач,асистент, відповідальний працівник науково-дослідного сектора Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко.
1988 – захист кандидатської роботи «Автоматизация геодезических и фотограмметрических измерений при крупномасштабной съемка памятников истории и культуры».
1988 – 1991 рр. – асистент кафедри «Геодезії та картографії» КНУ ім. Т.Г. Шевченко.
1991 – 2011 рр. – доцент, кафедри автоматизації геодезичних вимірювань, та кафедри геоінформатики і фотограмметрії.
2011 –  захист докторської роботи «Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві».
З 2011 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі «Геоінформатики та фотограмметрії» на посаді професора.

Перелік навчальних дисциплін
– Картографія;
– Технології цифрової фотограмметрії;
 
Сфера наукових інтересів
Напрями наукової роботи
Дослідження та розроблення технологій наземного та аерокосмічного знімання неметричною апаратурою, використання комп’ютерної технології оброблення та графіки.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
 1. Патент на винахід UA 19005 A, «Спосіб картографування по аерокосмічних знімках». Зареєстровано в Державному патентному відомстві 25.12. 1997 р. Сердюков В.М., Катушков В.О., Онисько Б.М., Олійник С.В.
 2. Деклараційний патент UA 40212 А, «Спосіб аерофотознімання або космофотознімання». Зареєстровано в Державному департаменті інтелектуальної власності на винахід 16.07.2001 р. Готинян В.С., Катушков В.О., Малашевський А.С., Онисько Б.М., Сердюков В.М.
 3. Патент на винахід UA 75886 C2, «Спосіб аерофотознімання лінійних мереж». Зареєстровано в Державному департаменті інтелектуальної власності на винахід 15.06.2006 р. Катушков В.О., Бурачек В.Г., Крельштейн П.Д.,Суковенко О.В.
Стажування, курси підвищення кваліфікації
1974  –  факультет повышення квалификации руководящих работников и специалистов Минприбора СССР по специальности  программирование на ЭВМ МИР-1.
1983 –  в Киевском филиале Московского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприбора СССР по програмному обеспечению САПР на базе АРМ.
1986 – во всесоюзном институте повышення квалификации руководящих и инженерно-технических работников в области стандартизации, качества продукции и метрологии по специализации «Теория и практика стандартизации».
Кожнорічні планові стажування на підприємствах, участь у наукових конференціях.
Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Наукова робота
Опубліковано понад 120 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 6 монографій та навчальних посібників,  3 патенти, більше 20 методичних вказівок.
Основні теми публікацій: оцінювання стану міського середовища, геоінформаційний моніторинг, знімання та визначення просторової інформації з гелікоптерів, віртуальне (аналітичне) дослідження знімальної апаратури.
Основні публікації за категоріями:
Монографії:
 1. Руководство по применению фотограмметрических методов для составления обмерных чертежей инженерных сооружений. Сердюков В.М.. Патыченко Г.А., Катушков В.А., Шумилова И.К., др. М: «Стройиздат», 1984. 311 С.
 2. Прикладня фотограмметрия. Катушков В.А., Мархвида В.Г., Панкратьев Ю.Н., Бучинский Т.И., Сердюков В.М. К:, «Витич-гео», 1993, 284 С..
 3. Прикладна фотограмметрія. Катушков В.О., Мархвіда В.Г., Панкратьєв Ю.М.,Пастух В.В..Сердюков В.М. Мін. осв. Укр., Інст. сист. дослідж. освіти, КДТУБіАБ К.:, ф.» «ВІПОЛ», ISBN 5-7763-1885-81994, 278 С.
 4. Применение мотодельтапланов для топографической съэмки и подспутниковых исследованй. Сердюков В.М., Катушков В.А., Готынян В.С., Крельштейн П.Д. К:, «Знання україни», ISBN 966-7999-16-52002, 59 С.
 5. Катушков В.О., Сулима В.О., Шульц Р.В., Денисюк Б.І. Цифрова фотограмметрія. Обробка сканерних знімків на цифрових фотограмметричних станціях. МОНУ, КНУБА, Навч., посібн. К.: 2006, 145 С. Фахове видання.
 6. Катушков В.О., Денисюк Б.І. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції. МОНУ, КНУБА, Навч., посібн. К.: 2017, 108 С. Фахове видання.
 7. Ліпський В.Т., Катушков В.О. Картографія. Головні процеси складання топографічних карт. Методичні вказівки до виконання лабораторних і контрольних робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».КНУБА, 2013.45 С.
Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:
 1. Катушков В.О., Гончаренко О.С. Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору. Містобудування та територіальне планування. Вип. 67, 2018, с.201-205. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdf, IndexCopernicus
 2. Катушков В.О. Отримання фотограмметричної інформації на стереокамері СКІФ. Містобудування та територіальне планування. Вип. 57,2015,с.190–193. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdfIndexCopernicus
 3. Катушков В.О., Сосса Б.Р.,Шульц Р.В. Спрощення геодезичної основи при виконавчих зніманнях пам¢яток історичної спадщини. Управління розвитком складних систем. – 2019. №37.- С.73 – 77. ISSN2219-5300http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-37IndexCopernicus
 4. Катушков В.О., Сосса Б.Р. Дослідження деформації одиночного аналітичного знімка з дрона. Інж. геодезія, Вип. 67, 2019, с.95 – 101. Фахове видання. Режим доступу: DOI:  https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.95-101Index Copernicus.
 5. Катушков В.О., Радченко С.Б. Векторизація споруд на цифровій моделі місцевості. Інж. геодезія, Вип. 63, 2016 , с.122 – 128. Фахове видання. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/10/201663.pdf, Index Copernicus.
 6. Катушков В.О. Векторна інформація ліній електропередач. Містобудування та територіальне планування. Вип.63, 2017, с.185–188. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf, фахове виданняIndex Copernicus.
 7. Гончаренко О.С., Гладілін В.М., Катушков В.О. Використання картографічного сервісу «Wikimapia» для оперативного визначення планових координат топографічних об’єктів. Вісник Астрономічної школи, Том14, №2, 2018, с. 78-80. http://astro.nau.edu.ua/uk/issues/2018_V.14_Iss.2/, Фахове видання. Index Copernicus.
 8. Катушков В.О., Радченко С.Б. Використання квадрокоптера при аналізі дорожньо-транспортної пригоди. Управління розвитком складних систем. –№42.- С.199–203. ISSN 2219-5300,  http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-42
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram