КІНЬ ДАНИЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Народився у м. Люботин, Харківської обл.
Магістр, геоінформатик-дослідник за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Освіта
2018 – закінчив з відзнакою Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова (193 Геодезія та землеустрій, бакалавр, інженер-геодезист);
2020 – закінчив з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури (193 Геодезія та землеустрій, магістр, геоінформатик-дослідник);
2020 – почав навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж складає 3 роки:
З 2016 по 2018 рр. –  помічник геодезиста ТОВ «ЛІК-ПРОЕКТ», м. Харків.
З 2019 по 2020 рр. працював інженером у ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (за сумісництвом).
З 2020 р. по теперішній час працює науковим співробітником у ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (за сумісництвом).
З 2020 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента.

Перелік навчальних дисциплін

– Інструментальні ГІС;
– Геодезія;
– Геопросторовий аналіз.

Сфера наукових інтересів
Геоінформатика, ГІС-технології, інфраструктура геопросторових даних, вища геодезія.

Напрями наукової роботи
Дослідження геодезичних і картометричних операцій в середовищі ГІС; розроблення геоінформаційних систем та баз геопросторових даних для земельного і містобудівного кадастру, органів місцевого самоврядування; реалізація Національної інфраструктури геопросторових даних України.

Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Стажування, курси підвищення кваліфікації
2022 Сертифікат закінчення курсів «The EuroSDR Educational Service (EduServ) scholarship», EuroSDR
2022 Сертифікат закінчення курсів «INTERNATIONAL GEOINFORMATICS SUMMER SCHOOL Scholarship», State Key Lab of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University
2021 Сертифікат закінчення курсів «FIG e‑Working week 2021», FIG

Сертифікати професійної діяльності
2021  Сертифікат закінчення курсів «Strengthening Geospatial Information management: Using the Integrated Geospatial Information Framework (Facilitated)», The World Bank
2021  Сертифікат закінчення курсів «The Socio‑economic Benefits of Geospatial Information and Systems», Statens Kartverket, ConsultingWhere, StateGeoCadastre
2020  Сертифікат учасника серії вебінарів Integrated Geospatial Information Framework (IGIF), Kadaster, Нідерланди
2019  Сертифікат учасника воркшопу: Моделювання даних і бази даних, Statens Kartverket, Хонефос, Норвегія

Громадська діяльність
Член Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”, 2020 р.
Відзнака “За заслуги в геодезії і картографії” – ІІІ ступеня від Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії» (2023 р.)

Рівні володіння мовами
Українська – С2;
Англійська – B1;
Французька – A2;

Наукова робота
Опублікував 44 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 40 – публікації (одноособові та у співавторстві), 4 – навчальних посібники у співавторстві.
Основні публікації за категоріями за останні 5 років:

Монографії, навчальні посібники:

 1. Метешкин, К. А., & Конь, Д. А. (2018). От студента до профессора:«Живое» автобиографическое учебное наглядное пособие. 363 с. https://www.researchgate.net/publication/344327572_Ot_studenta_do_professora_Zivoe_avtobiograficeskoe_ucebnoe_nagladnoe_posobie
 2. Метешкин, К. А., Конь, Д. А., Ахмедова, Р. Х., Логачева, Д. А., Левченко, А. Р., Рифаи, Д. Б., … & Минасян, Ж. К. (2016). Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения «Партнерство»: учеб. пособие. 236 с. https://www.researchgate.net/publication/322661178_Osnovy_teorii_sistem_innovacionnaa_avtorskaa_tehnologia_obucenia_Partnerstvo_uceb_posobie
 3. Основи створення інтероперабельних геопросторових даних. / Ю. О. Карпінський та ін. – Київ: КНУБА, 2023. – 302 с. https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/maket_r1-5_25_05_2023.pdf

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

 1. Kin D. & Karpinskyi Yu. Peculiarities of the method of calculation feature’s geodetic area on the reference ellipsoid in GIS. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p.  https://www.researchgate.net/publication/349036169_Some_aspects_of_the_edge_matching_method_of_digital_topographic_maps_in_the_scale_of_150_000_for_creation_the_main_state_topographic_map
 2. Lazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi Some aspects of the edge matching method of digital topographic maps in the scale of 1:50 000 for creation the main state topographic map. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p.  https://www.researchgate.net/publication/349032198_Peculiarities_of_the_method_of_calculation_feature’s_geodetic_area_on_the_reference_ellipsoid_in_GIS
 3. Lazorenko, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2022). Some aspects of the creation of complex geospatial features in modern geoinformation systems. Paper presented at the 2022 International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2022, https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590017 Retrieved from scopus.com
 4. Lazorenko-Hevel N., Karpinskyi Yu. & Kin D. Some peculiarities of creation (updating) of digital topographic maps for the seamless topographic database of the Main State Topographic Map in Ukraine. (2021). Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LVIII, n. 1, p 19-24. DOI: https://doi.org/10.19199/2021.1.1121-9041.019 (SCOPUS)
 5. Karpinskyi Yu., Lyashchenko A., Lazorenko-Hevel N., Cherin A., Kin D. and Havryliuk Ye.. (2021) Main state topographic map: structure and principles of the creation a database // Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6. https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521043. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521043 (SCOPUS)
 6. Kin D. & Karpinskyi Yu. (2021) Ontology of geodetic, cartometric and morphometric methods in the geoinformation environment // Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6. https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521101 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521101 (SCOPUS)

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 1. Kin D. & Karpinskyi Yu. (2022). The phenomenon of topological inconsistencies of frames of map sheets during the creation of the Main state topographic map. ISTCGCAP. Volume 95. p. 103 – 112. DOI: http://dx.doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.103
 2. Кінь Д. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю., Шудра Н. С. (2021). Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі. Містобудування та територіальне планування, 76. С 119-131. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.119-131 (INDEX COPERNICUS)
 3. Лазоренко-Гевель Н., Карпінський Ю., Кінь Д. (2021). Особливості створення (оновлення) цифрових топографічних карт для формування основної державної топографічної карти./  Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, I (41). С. 113-122. http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/15.pdf, DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-41-113-122 (INDEX COPERNICUS)
 4. Karpinskyi Y., Lazorenko-Hevel N., Kin D.(2020) INSPIREID implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine. Веб ISTCGCAP, Vol. 91, No. 91, pp. 20–27. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.020 (INDEX COPERNICUS)
 5. Карпінський Ю.О., Кінь Д.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Київ.: Містобудування та територіальне планування. -Науково-технічний збірник. Вип. 68.- 2018. -С. 706-711. (INDEX COPERNICUS). https://www.researchgate.net/publication/330385151_Doslidzenna_kartometricnih_
  operacij_v_seredovisi_GIS
 6. Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь (2019). МЕТОДИКА ЗВЕДЕННЯ ЦИФРОВИХ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ МАСШТАБУ 1: 50 000 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСНОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ. Інженерна геодезія, (67), 56-66. https://www.researchgate.net/publication/347024410_THE_EDGE_MATCHING_METHOD_OF_DIGITAL_TOPOGRAPHIC_MAPS_IN_THE_SCALE_OF_150_000_FOR_CREATION_THE_MAIN_STATE_TOPOGRAPHIC_MAP
 7. Боровий, В. О., Зарицький, О. В., & Кінь, Д. О. (2017). Технологія координатного перетворення та трансформування при геодезичних та землевпорядних роботах. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 15. (INDEX COPERNICUS)
 8. Пілічева, М. О., & Кінь, Д. О. (2018). Масштаб інфраструктури геопросторових даних місцевого рівня. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Технічні науки, (29 (68),№ 2), 337-341. https://www.researchgate.net/publication/325951181_Masstab_infrastrukturi_geoprostorovih_danih_na_miscevomu_rivni
 9. Пілічева, М. О., Кінь, Д. О., & Поморцева, О. Є. (2018). Інтеграція топографічної і кадастрової інформації базового набору геопросторових даних земельної ділянки. Містобудування та територіальне планування, (66), 523-531. (INDEX COPERNICUS) https://www.researchgate.net/publication/324706289_Integracia_topograficnoi_i_kadastrovoi_informacii_bazovogo_naboru_geoprostorovih_danih_zemelnoi_dilanki
 10. Поморцева, Е. Е., Мауссе, Ф. С., & Конь, Д. А. (2018). Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, (1), 172-179. (INDEX COPERNICUS) https://www.researchgate.net/publication/324739557_Opyt_ispolzovania_transdisciplinarnosti_pri_resenii_prakticeskih_zadac
 11. Пеньков, В. О., & Кінь, Д. О. (2018). Особливості конфігурації земельних ділянок у містах. Містобудування та територіальне планування, (66), 493-499. (INDEX COPERNICUS) https://www.researchgate.net/publication/344332949_FEATURES_OF_CONFIGURATION_OF_LAND_PARCELS_IN_CITIES

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

 1. Kin D., Lazorenko N., Karpinskyi Y. NSDI development during the War for the reconstruction of Ukraine. Advances in Topographic Mapping : International conference, Poznan, 27–28 October 2022. https://topo.icaci.org/wp-content/uploads/2022/10/s4p2_kin.pdf
 2. Lazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., Kin, D., and Lets, O.: Automation of quality control of digital topographic maps at the scale 1:50 000 of the Main State Topographic Map in Ukraine, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 4, 65, https://doi.org/10.5194/ica-proc-4-65-2021, 2021. (INDEX COPERNICUS)
 3. Kin, Danylo & Lazorenko-Hevel, Nadiia. (2021). The method for the quality evaluation of open geospatial data for creation and updating of datasets for National Spatial Data Infrastructure in Ukraine. Polish Cartographical Review. 53. 13-20. https://doi.org/10.2478/pcr-2021-0002.

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

 1. ОСОБЛИВОСТІ КАТАЛОГУ ОБ’ЄКТІВ СПЕЦИФІКАЦІЇ НАБОРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ОСНОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ / Ю. Карпінський та ін. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2023». – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2023», 19–21 квітня 2023 р., Львів– Брюховичі. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – Режим доступу: http://zgt.com.ua/wpcontent/uploads/2023/04/ТЕЗИ_ГЕОФОРУМ_2023- Відновлено_111__nove.pdf вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. і англ. ISBN 978-966-941-811-1
 2. Карпінський Ю. Дослідження переходу від картометричних до аналітичних операцій / Ю. Карпінський, Д. Кінь // Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”, 1-3 квітня 2020- Львів: НУ “Львівська політехніка” – 134-137 c. DOI: 13140/RG.2.2.34353.40806.
 3. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.// Тези доповідей “GEOFORUM’2019”. 24-та Міжнародна науково-технічна конференця, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10–12 квітня 2019 р., Львів–Брюховичі–Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 172 с. ISBN 978-966-941- С.14-16 DOI: 13140/RG.2.2.14220.74880
 4. Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь Трансформування моделі бази геопросторових даних із UML моделі у SQL моделі.: Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – НУ «Львівська політехніка». – Львів. – 2019.– С. 76–79. DOI: 13140/RG.2.2.23854.54087
 5. Карпінський Ю.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.// Київ: Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. 2018. Вип. 68.- с. 706-711 https://www.researchgate.net/publication/330385151_Research_cartometric_operations_in_the_environment_of_GIS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram