НЕСТЕРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

народилася у м. Києві

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія, картографія

Освіта

У 1999 – закінчила з відзнакою Київський топографічний технікум;
2004 – закінчила з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури («Геодезія», магістр в галузі геодезії, картографії та землевпорядкування);

Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 16 років:
З 2004 – по теперешній час працює в Київському Національному університеті будівництва і архітектури. Пройшла шлях від асистента кафедри геоінформатики і фотограмметрії до декана факультету Геоінформаційних систем і управління територіями
Перелік навчальних дисциплін
– Основи геодезії;
– Основи топографії;
– Організація, управління та планування топографо-геодезичного виробництва.

Сфера наукових інтересів
Система управління якістю, геодезія, системи координат.Напрями наукової роботи

Розроблення інтегрованої системи управління якістю топографо-геодезичної продукції, моделювання місцевих референцних систем координат.Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Патент на винахід. Відбивач лазерного променя, Бурачек В.Г., Малік Т.М., Нестеренко О.В. Зареєстровано в ДДІВ МОіН Укр. – 2005. –№74259.
Сертифікати професійної діяльності
Громадська діяльність
Член Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії»

Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B1;
Німецька – В1.

Наукова робота
Опублікувала 24 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 21 публікації (одноособові та у співавторстві), 2 методичних вказівок, 1 свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір. Основні теми публікацій: системи управління якістю топографо-геодезичної продукції, сучасна геодезична освіта
Основні публікації за категоріями:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

  1. Nesterenko O., Shults R., Urazaliev, A., Annenkov, A., Kucherenko, O., Kim, K Different Approaches to Coordinate Transformation Parameters Determination of Nonhomogeneous Coordinate Systems 11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7 https://doi.org/10.3846/enviro.2020.XX

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

  1. Нестеренко О.В. Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління Містобудування та територіальне планування.– К.:КНУБА, 2015. Вип. 58. – С. 300-304.
  2. Нестеренко О.В., Горковчук Ю.В. Сучасні виклики освітньої підготовки фахівців в галузі геодезії, картографії, землеустрої та геоінформатики / Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 14-15 березня 2019р., м.Київ, Україна. – К.: НАУ. -2019. – 148с.
  3. Нестеренко О.ВДослідження необхідності застосування статистичних методів при розробленні, впровадженні і експлуатації системи управлінння якістю Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-технічної конференції Геопростір 27 – 29 жовтня 2016р. м. Київ, Україна. – К.: КНУБА. – 2016. – 41-43с
  4. Нестеренко О.В., Савчук І.А. Тенденції розвитку системи управління якістю в топографо-геодезичній галузі Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку» – ДП «УкрНДНЦ» – 2018 (Тези доповідей, сертифікат про участь)
  5. Нестеренко О.В., Савчук І.А. Перспектива розвитку системи технічного регулювання у сфері геодезії, картографії, землеустрою та геоінформатики в Україні
  6. Нестеренко О.В., Савчук І.А. Перспективи застосування стандартів серії ISO 19100 – «Географічна інформація/геоматика» при впровадженні систем управління якістю Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Build-Master-Class-2019» – КНУБА – 2019 (Тези доповідей, сертифікат про участь)
  7. Нестеренко О.В., Яковенко М.С. Огляд видів геодезичного моніторингу деформацій будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах Сучасні проблеми архітектури та містобудування – К.:КНУБА, 2019 – №55
  8. Нестеренко О.В., Яковенко М.С. Аналіз методів геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд та зсувних процесів ґрунтових масивів Сучасні проблеми архітектури та містобудування – К.:КНУБА, 2020 – №56, 341-364с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram