Про кафедру

Загальна інформація про кафедру землеустрою і кадастру

Кафедра землеустрою і кадастру забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», освітнього рівня «Землеустрій і кадастр» та «Девелопмент нерухомості».

При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель». 

Завідувач кафедри – Петраковська Ольга Сергіївна

Доктор технічних наук, професор

Голова підкомісія 193 «Геодезія і землеустрій», НМК МОН, галузь знань «Архітектура та будівництво», Експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Гарант освітньої програми «Землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «магістр». Член редколегії науково-технічного збірника «Інженерна геодезія». Національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі. Член Міжнародної європейської академії розвитку земельних ресурсів (European Academy Land Development). «Відмінник освіти України»

Каб. №424, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 2003 році. Першим завідуючим кафедри був Лихогруд Микола Григорович (1950-2007) – доктор технічних наук, професор. У 1972 р. він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював в КиївЗНДІЕП (1972-1984). В КНУБА він пройшов шлях від старшого викладача (1984) до професора (2007). Напрям наукової діяльності – методологія ведення кадастру нерухомості; розробка та інтелектуалізація автоматизованих кадастрових систем; дослідження моделей геоданих кадастрових баз даних; геоінформаційні технології ведення кадастру; вдосконалення методики грошової оцінки земель. Підготував 1 кандидата наук.

З 2007 року завідувачем кафедри стала Петраковська Ольга Сергіївна (1957) – доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями (2004). У 1981 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. З 1977 року працює в КНУБА асистентом (1994), доцентом (1997), професором (2007). Напрям наукової діяльності – правове, економічне, планувальне та технологічне забезпечення управління земельними ресурсами урбанізованих територій. Підготувала 3 кандидатів наук. Автор понад 90 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях. З 2003 р. національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі. З 2014 р. член Міжнародної європейської академії землекористування та розвитку земельних ресурсів. З 2014 р. член Державної Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, «Відмінник освіти України».

На кафедрі землеустрою і кадастру ведуться наукові дослідження  за напрямами:

  • Вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо землеустрою, просторового планування, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М., к.ф-м.н. доцент Реутова О.Г., к.т.н., доц. Лізунова А.П.).
  • Відчуження земель для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Лізунова А.П.)
  • Девелопмент нерухомості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).
  • Комплексна реконструкція міста та міської забудови; функціонально-планувальна оптимізація та підвищення ефективності використання й забудови міських територій, (д.т.н., проф. Плешкановська А.М., ас. Берова П.І.).
  • Механізми оптимізації плати за землю при збільшенні її вартості за рахунок заходів з державних бюджетів  (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю.)
  • Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.т.н., доц. Лізунова А.П., ст. викладач Литвиненко І.В.).
  • Проблеми та завдання інвентаризації земель державної і комунальної власності (к.ф-м.н. Реутова О.Г., ас. Лапань І.А.)
  • Розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій при вирішенні завдань землеустрою, кадастру та просторового планування (д.т.н., проф. Лященко А.А., ас. Лапань І.А.).
  • Удосконалення методів землеустрою при формуванні  природних та біосферних (д.т.н., проф. Петраковська О.С., ас. Богатир Д.В.)
  • Механізми уніфікації містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.,  к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.ф-м.н., доц.. Реутова О.Г.).

Науково-дослідні роботи кафедри ЗІК, зареєстрована в УкрІНТЕІ

“Механізми вирішення проблем землекористування та просторового розвитку територіальних громад в умовах децентралізації ” Терміни виконання роботи: початок 03.2021, закінчення 05.2023. Номер держреєстрації: 0121U110127

Викладацький склад Кафедри
Викладацький склад Кафедри
Викладачі кафедри та студенти
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram