Про кафедру

Загальна інформація про кафедру землеустрою і кадастру

Кафедра землеустрою і кадастру забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Землеустрій і кадастр», «Оцінка землі та нерухомого майна» та «Девелопмент нерухомості». При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель». 

Завідувач кафедри – Петраковська Ольга Сергіївна

Доктор технічних наук, професор, Заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями

Голова підкомісія 193 «Геодезія і землеустрій», НМК МОН, галузь знань «Архітектура та будівництво»,  Експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,  Гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «магістр», Член редколегії науково-технічного збірника «Інженерна геодезія»Національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі, Член Міжнародної європейської академії розвитку земельних ресурсів (European Academy Land Development), «Відмінник освіти України»

Каб. №424, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 2003 році. Першим завідуючим кафедри був Лихогруд Микола Григорович (1950-2007) – доктор технічних наук, професор. У 1972 р. він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював в КиївЗНДІЕП (1972-1984). В КНУБА він пройшов шлях від старшого викладача (1984) до професора (2007). Напрям наукової діяльності – методологія ведення кадастру нерухомості; розробка та інтелектуалізація автоматизованих кадастрових систем; дослідження моделей геоданих кадастрових баз даних; геоінформаційні технології ведення кадастру; вдосконалення методики грошової оцінки земель. Підготував 1 кандидата наук.

З 2007 року завідувачем кафедри стала Петраковська Ольга Сергіївна (1957) – доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями (2004). У 1981 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. З 1977 року працює в КНУБА асистентом (1994), доцентом (1997), професором (2007). Напрям наукової діяльності – правове, економічне, планувальне та технологічне забезпечення управління земельними ресурсами урбанізованих територій. Підготувала 3 кандидатів наук. Автор понад 90 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях. З 2003 р. національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі. З 2014 р. член Міжнародної європейської академії землекористування та розвитку земельних ресурсів. З 2014 р. член Державної Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, «Відмінник освіти України».

На кафедрі землеустрою і кадастру ведуться наукові дослідження  за напрямами:

  • Вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо землеустрою, просторового планування, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М., к.ф-м.н. доцент Реутова О.Г., к.т.н., доц. Лізунова А.П.).
  • Відчуження земель для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Лізунова А.П.)
  • Девелопмент нерухомості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).
  • Комплексна реконструкція міста та міської забудови; функціонально-планувальна оптимізація та підвищення ефективності використання й забудови міських територій, (д.т.н., проф. Плешкановська А.М., ас. Берова П.І.).
  • Механізми оптимізації плати за землю при збільшенні її вартості за рахунок заходів з державних бюджетів  (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю.)
  • Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.т.н., доц. Лізунова А.П., ст. викладач Литвиненко І.В.).
  • Проблеми та завдання інвентаризації земель державної і комунальної власності (к.ф-м.н. Реутова О.Г., ас. Лапань І.А.)
  • Розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій при вирішенні завдань землеустрою, кадастру та просторового планування (д.т.н., проф. Лященко А.А., ас. Лапань І.А.).
  • Удосконалення методів землеустрою при формуванні  природних та біосферних (д.т.н., проф. Петраковська О.С., ас. Богатир Д.В.)
  • Механізми уніфікації містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.,  к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.ф-м.н., доц.. Реутова О.Г.).
Наукова діяльність
Навчальна та методична діяльність
Викладацький склад
Ми на facebook
Міжнародні проєкти
Міжнародне співробітництво
новини кафедри зік
Контактні дані
 
Викладацький склад Кафедри
Викладачі кафедри та студенти
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram