НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ЗІК

На кафедрі землеустрою і кадастру ведуться наукові дослідження  за напрямами:

  • Вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо землеустрою, просторового планування, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М., к.ф-м.н. доцент Реутова О.Г., к.т.н., доц. Лізунова А.П.).
  • Відчуження земель для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Лізунова А.П.)
  • Девелопмент нерухомості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).
  • Комплексна реконструкція міста та міської забудови; функціонально-планувальна оптимізація та підвищення ефективності використання й забудови міських територій, (д.т.н., проф. Плешкановська А.М., ас. Берова П.І.).
  • Механізми оптимізації плати за землю при збільшенні її вартості за рахунок заходів з державних бюджетів  (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю.)
  • Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.т.н., доц. Лізунова А.П., ст. викладач Литвиненко І.В.).
  • Проблеми та завдання інвентаризації земель державної і комунальної власності (к.ф-м.н. Реутова О.Г., ас. Лапань І.А.)
  • Розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій при вирішенні завдань землеустрою, кадастру та просторового планування (д.т.н., проф. Лященко А.А., ас. Лапань І.А.).
  • Удосконалення методів землеустрою при формуванні  природних та біосферних (д.т.н., проф. Петраковська О.С., ас. Богатир Д.В.)
  • Механізми уніфікації містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.,  к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.ф-м.н., доц.. Реутова О.Г.).

Науково-дослідні роботи кафедри ЗІК, зареєстрована в УкрІНТЕІ

“Механізми вирішення проблем землекористування та просторового розвитку територіальних громад в умовах децентралізації ” Терміни виконання роботи: початок 03.2021, закінчення 05.2023. Номер держреєстрації: 0121U110127

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram