Литвиненко Ірина Валентинівна

Кандидат технічних наук

старший викладач кафедри ЗІК

ORCID 0000-0002-4350-8563

Web of Science AAC-8918-2019

ResearchGate

Google Академія

Каб. №426, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: lytvynenko.iv@knuba.edu.ua

Освіта

1987-1991 – студент, Київський національний університет Тараса Шевченка, кафедра геодезії та картографії. 1996-1998 – аспірант, Київський  державний технічний університет будівництва та архітектури, 2000 – студент магістратури, Стокгольмський королівський технологічний інститут,

Напрям наукової діяльності – планувальні та правові обмеження на урбанізованих територіях

Автор 16 наукових та методичних праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Каб. №426, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: lytvynenko.iv@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:

 • Оцiнка нерухомостi
 • Формування iнфраструктури територій
 • Управлiння земельними ресурсами
 • Планувальні обмеження щодо використання земель
 • Туристичне районування територій
 • Ринок нерухомості
 • Керівництво дипломними роботами – бакалаврат, магістратура
 • Виробнича переддипломна практика

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Методичні праці

 1. Петраковська О.С., Литвиненко І.В. Управління земельними ресурсами: методичні вказівки до виконання курсового проекту: для студ. спец. 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”/О.С.Петраковська; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА,2012 .-48 с.
 2. Петраковська О.С., Литвиненко І.В., Мосійчук Ю.А., Формування інфраструктури територій : методичні вказівки до розрахунково- графічної роботи : для студ.спец. 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр”/Петраковська О.С.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА,2010 .-36 с.
 3. Литвиненко І.В., Тацій Ю.О. Виробнича практика: методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”/І.В.Литвиненко, Ю.О.Тацій; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА, 2014 .-24 с.
 4. Литвиненко І.В., Лапань І.А. Туристичне районування територій: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студ.спец. 242 “Туризм”. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.-Київ: КНУБА, 2019. 40 с.
 5. Литвиненко І. В. Туристичне районування територій: конспект лекцій для студ.спец. 242 “Туризм”. Київ. нац. Ун-т буд-ва і архітектури .-Київ: КНУБА, 2023. 90 с.

Підвищення кваліфікації:

Курси для освітян «Основи ГІС з використанням ArcGIS Online» НЦ «Мала академія наук України» 19.10.2022-21.06.2023 рр. Програма Курсу

Програма спецкурсу «Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування» дистанційна форма навчання в обсязі 45 годин 18–31 березня 2024 року Програма курсу

Публікації та участь у конференціях

2023p:

 1. Ірина Литвиненко Євген Білецький Дослідження щодо відображення обмежень у використанні земель навколо об’єктів енергетичної інфраструктури в комплексних планах просторового розвитку території BMC-2023 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023”.29.11-01.12.2023, Київ, Україна с. 
 2. Литвиненко І. В. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ КОМПЛЕКСНИМИ ПЛАНАМИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук, 9 травня 2023 р.: у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. С.62-63
 3. Литвиненко І. В.  ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ International Scientific and Practical Conference «land & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONs AND TRANSFORMATIONS», May 25-26, Kyiv, Ukraine, 2023 С. 56-58

2022р:

 1. Литвиненко І. В. ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Просторовий розвиток, Науков збірник, №2, К, КНУБА, 2022,  246-257
 2. Лізунова А. Литвиненко І. Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури із застосуванням примусового відчуження земель та земельних сервітутів // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2022. Pp. 813-816 URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/
 3. Литвиненко І.В., Богатир Д.В., ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ. Збірник матеріалів XII Всеукраїнської науково-технічної конференції аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 23-24 травня 2022, с.46-48 https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna.php
 4. Литвиненко І. В. ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Просторовий розвиток, Науков збірник, №2, К, КНУБА, 2022,  246-257 http://spd.knuba.edu.ua/article/view/276035
 5. Литвиненко Ірина ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА // Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the ХХIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2022. Pp. 646-648 URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/  Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.23 https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/06/THEORETICAL-AND-SCIENCE-BASES-OF-ACTUAL-TASKS.pdf посилання на збірник

2021 р:

 1. Lizunova A, Lytvynenko I. Infrastructure development: compulsory purchase or land easement Conference proceedings International scientific and practical conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS» May 20-21, 2021 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine pp.38-40 URL
 2. Литвиненко І.В. Проблеми формування земельних сервітутів при розробленні детальних планів території. International Scientific and Practical Conference «land & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONs AND TRANSFORMATIONs», May 20-21, Kyiv, Ukraine, 2021
 3. Литвиненко І.В. Деякі аспекти резервування земель для розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНОВАЦІЇ», ХНАДУ, 11-12 листопада 2021
 4. Литвиненко І. В. Особливості проведення державної реєстрації земельних ділянок для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ: МІСТОПЛАНУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА, ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ВИПУСК ІІ, Частина 2, КИЇВ 2021 С. 59-62

2020 р:

 1. Дарія Богатир, Ірина Литвиненко. Значення публічних сервітутів для розвитку туризму на землях біосферних резерватів. BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. Листопад, 2020, Київ, Україна URL
 2. Литвиненко І. В. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ НАВКОЛО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ РОЗРОБЦІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСЦЕВОГО РІВНЯ. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – 440 с.  Стр. 389-390
 3. Литвиненко І. В. ЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Урбаністичний форум 2020, 19-21 листопада 2020 року, КНУБА, Київ, Україна

2019 р:

 1. Богатир Д.В., Литвиненко І.В., Туристична діяльність на землях біосферних резерватів// Зб.: «Містобудування та територіальне планування». Наук.-техн. зб. – Вип. 71. – К.; КНУБА, 2019, С. 51-59. URL 
 2. Литвиненко І.В. Особливості державної реєстрації земельних сервітутів в Україні. – Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві»,26 – 27 березня 2019 року м.Кременчук URL 

2018 р:

 1. Литвиненко І.В. Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. – Вип. 68. – К.:КНУБА. 2018. – С. 316-324
 2. Литвиненко І.В. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ  СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ V Міжнародна науково-практичній конференція “РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, УРБАНІСТИКА, ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА” 22 листопада 2019 р, Київ, КНУБА, стр 247-350 URL 
 3. Yuriy Tatsiy, Mariia Mykhalova , Iryna Lytvynenko. Types of land easements, which ensure the engineering and transport infrastructure functioning, BMC-2018 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”   November 2018, Kyiv, Ukraine, 152-154
 4. Литвиненко І.В. Забезпечення права доступу до транспортної та інженерної інфраструктури правовими та планувальними методами – Збірник тез доповідей Другої міжнародної
  науко-технічної конференції «Геопростір», 27-29 жовтня 2016, с. 61-62.
 5. Литвиненко І.В. Обґрунтування витрат при встановленні земельних сервітутів Збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції «Інформаційні технології та землеустрій в управлінні територіальним розвитком», м. Полтава, 6 квітня 2016 року, ст. 108-109.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram