Лізунова Аліна Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент,

Член Міжнародної наукової асоціації з питань планування, права і прав власності (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights)

Член громадської організації «Університет лідерства та інновацій»

Scopus Author ID 57205077277

ORCID 0000-0003-1571-4463

Web of Science AAC-2839-2019

ResearchGate

Google Академія

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: lizunova.ap@knuba.edu.ua

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України, 2023 рік.

Освіта

1996-2001 – Студент, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність Кадастр.

2002-2003 – Магістр, Королівський Технологічний Інститут, Стокгольм, Швеція.

2001-2005 – Аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра землеустрою і кадастру.

Вчені ступені і звання

2007 – Кандидат технічних наук.  Тема дисертації: «Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем».

2008 – Доцент кафедри землеустрою і кадастру.

Напрям наукової діяльності – правове та нормативно-технічне забезпечення землевпорядної діяльності, відчуження земельних ділянок приватної власності для задоволення суспільних потреб. Автор понад 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Навчальні дисципліни:

 • Нормативно-технічне забезпечення діяльності із землеустрою і кадастру
 • Екологічне, будівельне та планувальне право
 • Адміністрування землекористування
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестування у нерухомість
 • Оцінка нерухомості
 • Оцінка землі та нерухомого майна

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Член АЕК за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма “Землеустрій та кадастр”

Підвищення кваліфікації:

Курси для освітян «Основи ГІС з використанням ArcGIS Online» НЦ «Мала академія наук України» 19.10.2022-21.06.2023 рр. Програма Курсу

Публікації та участь у конференціях

2023  р.

 1. Lizunova A., Petrakovska O., Mykhalova M. Modern role of stakeholders in Ukrainian land and environmental management Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(2):69–77 DOI: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2023.22.2.05
 2. Alina Lizunova Modern realities of land alienation for public needs in Ukraine International Scientific and Practical Conference «land & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONs AND TRANSFORMATIONS», May 25-26, Kyiv, Ukraine, 2023 С. 78-79 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/conference-proceedings-ii.pdf
 3. Lizunova A., Petrakovska O., Mykhalova M. Modern role of stakeholders in Ukrainian land and environmental management Book of Abstracts 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2023 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 21-23 June 2023, Krakow, Poland p.31 https://enviro.urk.edu.pl/zasoby/125/ENVIRO_2023_Book_of_Abstracts.pdf
 4. Petrakovska O., Mykhalova M., Lizunova A. Interrelation of state information systems for land management Book of Abstracts 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2023 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 21-23 June 2023, Krakow, Poland p.38 https://enviro.urk.edu.pl/zasoby/125/ENVIRO_2023_Book_of_Abstracts.pdf
 5. Lizunova A.P. COMPULSORY PURCHASE OF LANDS DURING THE CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE FACILITIES CHAPTER 3 Prospective global scientific trends: Informatics, Architecture, Innovative technology, Ecology. Monographic series «European Science». Book 19. Part 2. 2023. Pp. 91-121 ISBN 978-3-949059-88-9 DOI: 10.30890/2709-2313.2023-19-02 https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/issue/view/sge19-02
 6. Лізунова А.П., Свиридовська С.М. Особливості нерухомості як об’єкта інвестування. Тези доповіді  XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and applied aspects of the development of science», 09-12 травня 2023 р., Більбао, Іспанія С.468-470 URL https://isg-konf.com/uk/theoretical-and-applied-aspects-of-the-development-of-science/
 7. Лізунова А.П. Оцінка впливу будівництва автомобільних доріг на навколишнє середовище Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук, 9 травня 2023 р.: у 2 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. С.59-60 URL

2022 р:

 1. Лізунова А. Відчуження земель під час воєнного стану// Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the ХХIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2022. Pp. 649-651 URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/
 2. Лізунова А. Литвиненко І. Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури із застосуванням примусового відчуження земель та земельних сервітутів // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2022. Pp. 813-816 URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/

2021 р:

 1. Lizunova A, Lytvynenko I. Infrastructure development: compulsory purchase or land easement Conference proceedings International scientific and practical conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS» May 20-21, 2021 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine pp.38-40 URL

2020 р:

 1. Lizunova A Factors Affecting Compulsory Purchase of Land for Public Needs in Ukraine International Scientific Journal “BALTIC SURVEYING” – 2020 – №12 pp.28-32 URL
 2. Lizunova A Compulsory purchase of land in the Context of the Concept of sustainable development EUROPEAN ACADEMY OF LAND USE AND DEVELOPMENT Methods and Concepts of Land Management. Diversity, Changes and New Approaches pp.273-282 ISBN 978-3-7281-4026-5. 10 р. URL

2019 р:

 1. Lizunova A Consideration of Ecological Factors in Compulsory Purchase of Land when Placing Objects of Transport Infrastructure, Journal of Ecological Engineering Vol 20(1), 2019, pp. 220-227 (Scopus, Web of Science) URL
 2. Лізунова А.П. Прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів у транспортній галузі//Управління розвитком складних систем. – 2019. – No 38.–С.186–192 URL

2018 р:

 1. Лізунова А.П. Екологічні аспекти відчуження земель при будівництві та реконструкції автомобільних доріг загального користування. Містобудування та територіальне планування. – К. : КНУБА, -№66 С 392  URL
 2. Lizunova A. Compulsory purchase of land when placing objects of transport infrastructure 23 st International Scientific Conference PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT, Poland  URL
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram