МАНЦЕВИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор економічних наук

Професор кафедри землеустрою і кадастру факультету геоінформаційних систем та управління територіями
 
Scopus Author ID: 
Web of Science
ResearchGate

Google Академія

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: mantsevych.ym@knuba.edu.ua

Гарант  освітньої програми «девелопмент нерухомості» за освітнім рівнем «магістр»

Освіта

1975-1981 Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, кафедра економічної географії, студент

1989-1992 Рада по вивченню виробничих сил України Академії Наук України, аспірант

2008-2010 Рада по вивченню виробничих сил України Національної академії наук України, докторант

Вчені ступені і звання

1992 кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Територіальна організація потенційно небезпечних виробництв на території економічно розвинених регіонів», спеціальність 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

2008 доцент (землевпорядкування і кадастр).

2010 доктор економічних наук,. Тема докторської дисертації – «Удосконалення розвитку житлового господарства міст України» спеціальність 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Напрям наукової діяльності – Просторовий розвиток територій, правове забезпечення розвитку будівництва та містобудування, економіка регіонального розвитку, управління земельними ресурсами, регулювання ринку нерухомості.

Досягнення у професійній діяльності

Під час роботи в Українському державному науково-дослідному інституті містобудування “ДІПРОМІСТО” брав участь у розробленні схем планування Черкаської та Чернігівської областей, схеми планування приміської зони м. Черкаси, генеральних планів міст Євпаторія, Черкаси, Сміла, Маріуполь та ряду інших як інженер-економіст.

За час роботи у секретаріаті Комітетів Верховної Ради України брав участь у розробленні більше як 30 законів України з питань містобудування та будівництва, житлово-комунального господарства, зокрема, Закону України від 20.05.1999 №  687-XIV «Про архітектурну діяльність», Закону України від 12.012006 № 3334-IV «Про житловий фонд соціального призначення», Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України від 09.07.2010 № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України від 17.01.2017 № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності (щодо діяльності архітектурно-будівельної інспекції) та ряд інших,

Член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Автор та співавтор понад 50 наукових публікацій, в тому числі 5 монографій (дві одноосібні) з питань житлового господарства в Україні, будівництва, просторового розвитку, грошової оцінки земель. Одержано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві) на навчальний посібник «Методичні основи грошової оцінки земель в Україні» (2007р. – 624 ст.)

Членство в експертних, наукових радах та кваліфікаційних комісіях

2013-2019рр. – Член спеціалізованої вченої ради Інституту законодавства Верховної Ради України для організації захисту дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора економічних наук.

2015- теперішній час – Член редколегії з економічних наук наукового журналу «Економіка. Фінанси. Право», Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Громадська діяльність та відзнаки

Громадська діяльність. Засновник  громадських організацій «Інститут просторового розвитку» (2015).

Член правління громадської організації «Українське співтовариство будівельного права» (2018-по теперішній час).

У 1985 році за результатами конкурсу на кращий проект 1985 року в сфері містобудування і архітектури за розробку проекту детального планування зони відпочинку «Сокирно» Черкаської області нагороджений Грамотою Держбуду УРСР і Спілки архітекторів УРСР.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2004р.).

У жовтні 2008 року присвоєно третій ранг державного службовця.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2014р.)

Трудова діяльність:

З січня 1975 року по 1976 рік почав працювати у в/ч 44011 (нині ЦПІ Міноборони), технік-топограф.

З 1976 по 1978 працював у Київській філії державного інституту «Союзмашпроект», інженер-геодезист.

1978 -199рр. працював у державному інституті проектування міст «Діпромісто» на посадах інженера, старшого інженера, керівника групи.

1991-1992рр. – начальник відділу Головного управління архітектури і територіального розвитку Держбуду України.

1992-1993рр. начальник відділу Головного управління містобудування Міністерства інвестицій і будівництва.

1993-1994 переведений до Мінбудархітектури на ту ж посаду.

1994-1997 переведений до Держкоммістобудування на ту ж посаду.

у 1997 переведений на посаду заступника начальника управління у Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики, на якій працював до 1999 року.

1999 – 2005 головний консультант, заступник завідуючого секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку (з лютого 2003 року Комітет з питань будівництва, транспорту і житлово-комунального господарства).

2005 – 2016 завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (з грудня 2007 року Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики).

З серпня 2016 року по серпень 2022 року працював на посаді головного наукового співробітника Інституту законодавства Верховної Ради України.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року – начальник науково-дослідного відділу теорії, історії архітектури і містобудування та збереження об’єктів культурної спадщини Проектного інституту СБУ.

З серпня 2023 року по теперішній час працюю на посаді професора кафедри землевпорядкування і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури.

Навчальні дисципліни:

Бакалавр

Просторовий розвиток територіальних громад

Магістр

Просторове планування та забудова територій

Участь в міжнародних проєктах

2019-2020рр. – консультант із регіональної економіки Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» з розроблення проекту методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

2020-2021 – радник із планування використання земель в частині класифікації обмежень у використанні земель Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» з розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території

Підвищення кваліфікації:

Публікації та участь у конференціях

2023 р:

  1. МАНЦЕВИЧ Ю.М., АЙЛІКОВА Г.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО  ЕТАПУ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ), Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Девелопмент нерухомості: інновації та трансформації», 25-26 травня 2023р. КНУБА.

2022 р:

  1. Дунда О.А., Манцевич Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА МІСТОБУДУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ, Монографія Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики україни в умовах воєнного стану, том 2 Економічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки : Колективна монографія : у 4 т. / заг. ред. : Стефанчук Р. О., Мищак І. М., Савченко Л. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во Людмила», 2022. Ст. 279-299.
  2. Манцевич Ю.М. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНОК ПОСЛУГ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Тези III міжнародна науково-практична конференція Інноваційні технології у плануванні територій 06-08 жовтня 2022 року, Одеса https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_Innovatsiyni_tehnologii_u_planuvanni_teritoriy_2022.pdf

2021 р:

  1. Манцевич Ю. Тези: “VІ Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології в будівництві” КНУБА, 26-27 жовтня 2021 року

2020 р:

  1. Манцевич Ю.М. Нормативна грошова оцінка земель: на шляху до уніфікації та оновлення методики  / А. Мартин, А. Кошель, Ю. Палеха, Ю. Манцевич, та ін. / Землевпорядний вісник − 2020. − № 8 − С. 24-31.

2019 р:

  1. Манцевич Ю.М. Ринкові відносини і просторовий розвиток територій / Ю.М. Манцевич. // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.  − К.: ДКС Центр, 2019  − С. 107-109.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram