Петраковська Ольга Сергіївна

Доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри Землеустрою і кадастру

Scopus Author ID 57208029712

ORCID 0000-0002-9437-9730

Web of Science AAC-8135-2019

ResearchGate

Google Академія

Каб. №424, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Освіта:

1980-1985 Київський інженерно-будівельний інститут, кафедра міського будівництва, студент

1987-1990 Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут міського планування, аспірант

2001-2001 Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра міського будівництва і господарства, докторант

Вчені ступені і звання:

1994 кандидат технічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Транспортне обслуговування перехідних зон міських центрів великих міст»

2000 доцент (міське будівництво)

2007 доктор технічних наук, кадастр та моніторинг земель. Тема докторської дисертації – «Методологія управління системою землекористування великих міст»

2008 професор ,кадастр та моніторинг земель

Трудова діяльність:

З січня 1976 року почала працювати в Київському інженерно-будівельному університеті. До 1987 року працювала на посадах лаборанта, інженера кафедри міського будівництва.

З 1986- 1987 працювала в  Державному комітеті УССР у справах будівництва на посаді старшого інженера управління науково-дослідних робіт та нової техніки, і звідки поступила в аспірантуру  в Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Містобудування».

Закінчила аспірантуру в 1990 році і повернулась до Київського інженерно будівельного інституту. Працювала інженером малого науково-виробничого підприємства «Коло», молодшим науковим співробітником, завідуючою «Галузевої науково-дослідницької лабораторії проблем автоматизації містобудівного проектування».

З 1993 по 1994 рік працювала в комерційній установі ТОВ «КАСТ» на посаді заступника директора.

З 1995 по 2000 працювала на кафедрі міського будівництва на посаді асистента, доцента. В 2001 по 2004 рік навчалась в докторантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

В 2004 році перейшла працювати на кафедру землевпорядкування і кадастру де працює до теперішнього часу. В 2006 році захистила докторську дисертацію, з 2007 року обіймає посаду завідувачки кафедри.

З 2004 року по 2023 рік – заступник декана   факультету Геоінформаційних систем і управління територіями.

Нагороджена Почесною відзнакою Українського товариства геодезії і картографії та Подяка Київського міського голови, нагрудними знаками МОН «Відмінник освіти» (2017) та «За наукові та освітні досягнення» (2022).

Громадська діяльність. Засновник  громадських організацій «Спілка землевпорядників міста Києва» (2011), «Інститут просторового розвитку» (2015). Заступник голови (2020-по теперішній час) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників».

Членство в експертних, наукових радах та кваліфікаційних комісіях

 2013-2015рр. – Член експертної ради «Матеріалознавство та архітектура» при акредитаційні комісії МОН.

2012-2017 – позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства  регіональної політики

2014 – теперішній час – член міжнародної академії з використання та розвитку земель (European Academy of Land Use and Development).

2013-2019 – член державної кваліфікаційної комісії з сертифікації інженерів землевпорядників та інженерів геодезисті.

2017-2018 – член науково-технічної ради Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2016 – по теперішній час – експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019 – по теперішній час – Голова підкомісія 193 «Геодезія і землеустрій», науково-методичної комісії МОН, галузь знань «Архітектура та
будівництво».

Міжнародна діяльність

Участь у 12 міжнародних проектах наукового та учбового спрямування в галузі управління земельними ресурсами, землеустрою і кадастру, в тому числі національний координатор 6 міжнародних проектів.

 • 2000 – Створення системи реєстрації земель в Україні /  World bank
 • 2004-2009 – Магістерська програма з управління земельними ресурсами (Швеція та Україна)/ Swedish Institute, SI, координатор
 • 2003-2007 – Формування кооперації  між Королівським технічним інститутом та КНУБА у сфері міського планування та транспорту(Швеція та Україна / Swedish Institute, SI, координатор
 • 2010-2013 – Розвиток навчання в сфері  управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (Македонія, Польща, Фінляндія, Швеція та Україна),159184-TEMPUS-SE-TEMPUS-JPCR/ TEMPUS, координатор
 • 2009-2012 – Нарощування потенціалу у сфері сталого містобудування та розвитку в Литві, Росії, Швеції та Україні /(Visby programme, Sweden), координатор
 • 2013-2015 – Архітектура та сталий розвиток на основі екогуманістичних принципів та передових технологій без втрати ідентичності/ TEMPUS
 • 2015 – Кооперація країн Балтійського регіону в сфері розвитку земель (Литва, Латвія, Естонія, Польща, Росія, Швеція та Україна )/ Visby programme, Sweden, координатор
 • 2013-2015 – Архітектура та сталий розвиток на основі екогуманістичних принципів та передових технологій без втрати ідентичності/ TEMPUS
 • 2015-2018 – Співробітництво університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні /ERASMUS+
 • 2018-2021 – Захоплення суспільної вартості при зростанні вартості нерухомості (50 країн)/  COST Європейське співробітництво в галузі науки і техніки https://www.cost.eu/actions/CA17125/#tabs+Name:Management%20Structure
 • 2018-2021 – Міжнародна кредитна мобільність (КНУБА Університет Західної Аттики (Греція)/ ERASMUS+
 • 2021-2022 – Підтримка громад в управління землями. USAID,  США, координатор

Сфера наукових інтересів:

Правове, економічне, планувальне та технологічне забезпечення управління земельними ресурсами урбанізованих територій,  просторовий розвиток територій, девелопмент нерухомості.

Керівник наукової теми «Механізми вирішення проблем землеустрою та просторового розвитку територіальних громад в умовах децентралізації», 0121U110127.

Член постійної спеціалізованої вченої ради КНУБА Д 26.056.09 за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель та одноразових спеціалізованих вчених рад.

Підготувала 6 кандидатів наук, 1 Phd, 1 доктора наук

Автор 3 посібників та понад 160 наукових та методичних праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Рецензент наукових статей у міжнародних виданнях Land, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability

 Навчальні дисципліни:

Бакалавр

 • Земельне право
 • Основи землеустрою і кадастру
 • Економіка землекористування
 • Землевпорядні вишукування та проектування
 • Планувальні обмеження використання та забудови територій

Магістр

 • Управління земельними ресурсами
 • Основи девелоперської діяльності

Аспіранти

 • Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність
 • Соціально-екологічні проблеми землекористування
 • Спецкурс за науковою спеціальністю

Підвищення кваліфікації

 • Містобудівна і землевпорядна документація в процесі оцінки земель
 • Система містобудівної документації на місцевому рівні та зв’язок із завданнями землеустрою
 • Новітні зміни законодавства у галузі землеустрою і просторового планування
 • Законодавче забезпечення містобудівної діяльності в громадах.

У 2015 році читала лекції (англійська) для студентів-магістрів у Вільнюському технічному університеті Гедіміно (Литва) – «Містобудування та розвиток»

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Член АЕК за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма “Землеустрій та кадастр”

Гарант освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

В 2020 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Застосування ВІМ технологій при управління земельними ресурсами» – 6 ESTC

В 2021 році –  Цифрові інструменти Google для освіти – 1,7 ESTC

Підвищення кваліфікації:

Публікації та участь у конференціях

2024 р.

 1. Просторовий розвиток / О. С. Петраковська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]  К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2024. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-882793
 2. Ольга Петраковська. Землевпорядна складова при просторовому плануванні територій МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2024»  10-12 квітня 2024 , Львівська політехніка, Львів- Брюховичі, стор. 114-115. Режим доступу: http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C_2024.pdf

2023 р.

 1. Lizunova A., Petrakovska O., Mykhalova M. Modern role of stakeholders in Ukrainian land and environmental management Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(2):69–77 DOI: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2023.22.2.05
 2. Petrakovska O., Mykhalova M., Lizunova A. Interrelation of state information systems for land management Book of Abstracts 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2023 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 21-23 June 2023, Krakow, Poland p.38 https://enviro.urk.edu.pl/zasoby/125/ENVIRO_2023_Book_of_Abstracts.pdf
 3. Lizunova A., Petrakovska O., Mykhalova M. Modern role of stakeholders in Ukrainian land and environmental management Book of Abstracts 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2023 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 21-23 June 2023, Krakow, Poland p.31 https://enviro.urk.edu.pl/zasoby/125/ENVIRO_2023_Book_of_Abstracts.pdf
 4. Петраковська О.С., Трегуб М.В. Передумови розвитку земель промисловості територіальних громад Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник / Київ – КНУБА, 2023. – Вип.83, стор. 239-253
 5. Петраковська, О., & Михальова, М. (2023). СТРУКТУРИЗАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ. Просторовий розвиток, (3), 134–143. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.3.134-143
 6. Olga Petrakovska, Mariia Mykhalova DIVERSITY OF LAND USE RESTRICTIONS IMPACT ON SOCIAL LIFE. 12th International Conference “Environmental Engineering” http://enviro.vgtu.lt/index.php/enviro/2023/index
 7. Петраковська О.С., Михальова М.Ю Просторовий розвиток і просторове планування Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування» . 07 – 09 липня 2023 року. ОДЕСА – 2023

2022 р: 

 1. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Регулювання питань комплексного відновлення територій. Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/162756/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%202022-161-162.pdf?sequence=1
 2. Петраковська, О., Михальова, М. (2022). ПІДХОДИ ДО ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН. Просторовий розвиток, (1), 117–128. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.1.117-128
 3. Петраковська, О.,  Михальова, М. (2022). УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Просторовий розвиток, (2), 258–264. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.2.258-264
 4. Петраковська О.С., Беспалько Р.І., Штефанюк М.В. АНАЛІЗ ДОМІНУЮЧИХ ТИПІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ. Містобудування та територіальне планування К.: КНУБА №79, 2022, c. 313-332 https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2022/202279.pdf
 5. O. S. Petrakovska , M. V. Trehub , Yu. Ye. Trehub, Yu.O.Zabolotna. (2022) Planning models of sanitary protection zone around mode-forming objects. Mining of Mineral Deposits. 2022. Vol. 5. P. 122-111. DOI:10.33271/видобуток14.01.107 Scopus.
 6.  

2021 р:

 1. Petrakovska O, Mykhalova M, Reutova O Stakeholders of land&property development process Conference proceedings International scientific and practical conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS» May 20-21, 2021 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine pp.6-8 URL
 2. Petrakovska O, Mykhalova M, Reutova O, Bohatyr D. Land use limitations as object of cadastral system Conference proceedings  XX International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects» May 11-14, 2021Kyiv, Ukraine URL
 3. Богатир Д.В. Петраковська О.С. КАДАСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ. АНАЛІЗ НАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТЯМИ ПРО ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В ПУБЛІЧНІЙ КАДАСТРОВІЙ КАРТІ УКРАЇНИ. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. c. 204-207 URL
 4. Bohatyr Dariia, Petrakovska Olga. CADASTRATION OF STRICT PROTECTION LANDS. INFORMATION INTERACTION OF CADASTERS. The  International  Scientific  Periodical  Journal  “SWorldJournal”, Svishtov, Bulgaria, Issue 7, part 3, pp. 105-113 URL
 5. Петраковська О.С., Михальова М.Ю.  Джерела фінансування розвитку міських земель в Україні Містобудування та територіальне планування К.: КНУБА №77, c. 388-397 http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/238431/237033
 6. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Еволюція розвитку обмежень у використанні земель  // Збірник тез доповідей. Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 листопада 2021 року). – К. ДКС Центр, 2021.
 7. Mariia Mykhalova. Regulation of land use restrictions by urban planning and land legislation, BMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”   01-03 December 2021, Kyiv, Ukraine
 8. Vaida Vabuolytė, Marija Burinskienė, Sílvia Sousa, Olga Petrakovska, Mykola Trehub, Michela Tiboni Increase in the Value Added of Land Due to the Establishment of Industrial Parks Sustainability202113(15), 8541; https://doi.org/10.3390/su13158541 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8541

2020 р:

 1. Богатир Д.В., Петраковська О.С.  Визначення факторів ефективності формування земель природних та біосферних заповідників. Практичні та теоретичні питання розвитку науки і освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.  Львів – 2020 рік, ч.3, С. 46-48. URL
 2. Петраковська О.С., Реутова О.Г. Сучасні виклики щодо планування територій територіальних громад. Тези доповіді  на Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у плануванні територій», Одеса, 2020, стор.79-83
 3. Петраковська О.С., Реутова О.Г. Просторове планування в умовах адміністративної реформи Тези доповіді  на іі міжнародній науково-практичній конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації», Київ, 2020?  Стор.127-129.
 4. Olga Petrakovska, Marharyta Dubnytska. Structuring and Evaluation of the Factors Affecting the Efficiency of Decision Making Regarding the Use of Water Bodies Journal of Geography and Earth Sciences, 7(2), pp. 1-14 URL
 5. Petrakovska O., Mykhalova M. The main stakeholders of the compulsory purchase process “SCIENTIFIC PROBLEMS OF ENGINEERING ECONOMICS OF CONSTRUCTION AND REAL ESTATE MANAGEMENT, REGIONS AND TERRITORIES DEVELOPMENT ICEREE’2019” Organized within 61 TH International Scientific Conference of Riga Technical University 1 – 3 October 2020 Riga, Latvia BOOK OF ABSTRACTS p.19 URL
 6. Petrakovska O., Mykhalova M. Land Use Limitations: Environmental and Socioeconomic Impacts. Journal “BALTIC SURVEYING” – 2020 – №13 pp.49-54 DOI: 10.22616/j.balticsurveying.2020.vol13.007 URL
 7. Petrakovska O., Mykhalova M. Financing Instruments for the Urban Land Development in Ukraine. EUROPEAN ACADEMY OF LAND USE AND DEVELOPMENT Methods and Concepts of Land Management. Diversity, Changes and New Approaches pp.283-292 ISBN 978-3-7281-4026-5. 10 р. URL
 8. Petrakovska O., Trehub, M., Trehub, Yu., & Yankin, O. (2020). Determining and determinable factors influencing the size of zone of land-use restriction. Mining of Mineral Deposits14(1), 107-111.  URL

2019 р:

 1. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Види обмежень у використанні земель та їх вплив на просотровий розвиток // Збірник тез доповідей. Матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 жовтня 2019 року). – К. ІІНО КНУБА, 2019. – C.124-126. URL
 2. Olga Petrakovska, Marharyta Dubnytska Structuring and Evaluation of the Factors Affecting the Efficiency of  Decision Making Regarding the Use of Water Bodies  Journal of Geography and Earth Sciences, 7(2), pp. 1-14   URL
 3. Петраковська О.С. Аналіз проблем впровадження сталого розвитку в Карпатському Єврорегіоні // О.С. Петраковська, Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк / Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник / Осєтрін М.М. (гол. ред.) Київ – КНУБА, 2019. – Вип. 70. URL
 4. Петраковська О. С., Р. І. Беспалько, Принципи формування екологічної мережі Українських Карпат на засадах стратегії Карпатської Конвенції / Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2019. – Вип. 1. – С. 23-31. URL
 5. Петраковська О.С., Богатир Д.В. Стан формування земель природних та біосферних заповідників. – Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», 26 – 27 березня 2019 року м. Кременчук, С.221-227. URL
 6. Петраковська О.С., Богатир Д.В. Топологія просторової організації земель суворої охорони природно-заповідного фонду – VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасний рух науки”, 3 – 4 жовтня 2019 року, м. Дніпро С.18-23 URL
 7. Петраковська О.С., Богатир Д.В., Берова П.І. Роль біосферних та природних заповідників у формуванні сталого просторового розвитку – І Міжнародна науково-практична конференція “Просторовий розвиток територій традиції та інновації, 10 – 11 жовтня 2019 року, м. Київ С.122-124 URL
 8. Петраковська О.С., Реутова О.Г., Михальова М.Ю., Передача земель об’єднаним територіальним громадам: задачі та реальність Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн.  і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 252-254  URL

2018 р:

 1. Petrakovska O., Kuznetsova D. Peri-urban area and particular qualities of land use / O.Petrakovska, D.Kuznetsova // Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. – 2018, vdf Hochschulvertag AG an der ETH Zurich
 2. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Методика забезпечення необхідними земельними ресурсами при будівництві об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури// Інженерна геодезія вип. 65. – Київ, КНУБА, 2018. – с. 84-92. URL
 3. Petrakovska Olga, Mykhalova Mariia Socio-economic and ecological aspects of land management 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2018 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 16-18 May 2018, Krakow, Poland URL
 4. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Problem of spatial planning for the territory development//Influence of the bioecoomy of spatial planning of territory//p. 87-90, 2018 Збірник праць міжнародної науково-технічної конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій»
 5. Петраковська О.С., Трегуб Ю.Є.  Систематизація факторів, що впливають на визначення розмірів обмежень у використанні земель// Інженерна геодезія вип. 65. – Київ, КНУБА, 2018. – с. 92-104. URL
 6. Olga Petrakovska, Marharyta Dubnytska Features of Cadastral Accounting and Monitoring of Water Facilities in Ukraine. Transfer of Innovative Technologies, 2018 Vol 1 (1). – Kyiv National University of Construction and Architecture. – P. 26-35. URL
 7. Петраковська О.С., Дубницька М.В. Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2018. – Вип. 67. – с. 369-377. URL
 8. Petrakovska Olga Mykhalova Mariia Sustainability Factors in Land Compulsory Purchase DecisionsOpportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional Development Integrated Knowledge, Factors and Trade-offsISBN: 978-3-7281-3928-3DOI: 10.3218 / 3928- URL
 9. Petrakovska Olga, Mykhalova Mariia SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT  ACTA Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus Zeszyt 17 (4) 2018
 10. Петраковська О.С. Тацій Ю.О. Михальова М.Ю. Проблеми використання земельних ресурсів об’єднаних територіальних громад. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика», 23 листопада 2018 року, КНУБА, Україна
 11. Петраковська О.С. Тацій Ю.О. Михальова М.Ю. Роль містобудівного права при регулюванні землекористуванняДруга Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики» 6 грудня 2018 року, КНУБА, Україна

2017 р:

 1. Petrakovska O., Mykhalova M. Land resources for the construction of transport facilities. URL
 2. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земель для суспільних потреб // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2017, № 64, с. 290-296. URL
 3. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Гармонізація законодавства щодо просторового розвитку територій // Геопростір 2017. Збірник тез доповідей. Матеріали IIІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 4-6 грудня 2017 року). – К. КНУБА, 2017. – C.82-84. URL

2016 р:

 1. Петраковська О.С., Кузнецова Д.С. Приміська зона як складова урбанізованої системи // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2016, № 59, с. 250-261  URL
 2. Petrakovska Olga, Tregub Mykola. Land Ownership and Land Use Development. The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies. Europian Acadamy of land use anв development. Zurich 2016. P.319-325
 3. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Значення містобудівної документації в процесі відчуження земель для суспільних потреб // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2016, № 58, с. 405-414
 4. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Фактори що впливають на обгрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земель для суспільних потреб // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2016, № 60, с. 281-286.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram