БАКАЛАВР _ 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ _ ЗЕМЛЕУСТРІЙ І КАДАСТР

ГАРАНТ ОПП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

СИЛАБУСИ

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ОСВІТНІЙ САЙТ КНУБА

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

Освітня програма бакалавра «Землеустрій і кадастр» користуються попитом на ринку праці, та базується на вивченні сучасного стану щодо:

  • об’єктів землеустрою,  топографо-геодезичної та картографічної діяльності, державних кадастрів та інших геоінформаційних систем;

  • методів, технології та обладнання збору й аналізу геопросторових даних, їхнього відображення на картах і планах;

  • спостереження за зміною стану об’єктів у просторі і часі.

Чому ти навчишся в процесі навчання?

  • Брати участь у створенні державних геодезичних мереж;

  • Організовувати та виконувати топографічні та кадастрові знімання, геодезичні вимірювання для проектування, будівництва та експлуатації об’єктів будівництва;

  • Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і камеральні роботи

  • Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження;

  • Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову документацію і документацію з оцінки земель із застосуванням комп’ютерних технологій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram