МАГІСТР _ 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ _ ЗЕМЛЕУСТРІЙ І КАДАСТР

ГАРАНТ ОПП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

СИЛАБУСИ

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ОСВІТНІЙ САЙТ КНУБА

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

Освітня магістерська програма «Землеустрій і кадастр» користуються попитом на ринку праці, тому що вона є:

  • актуальною (створення системи землекористування максимально прибуткової, юридично дозволеної, екологічно сталою);
  • міждисциплінарною (поєднує соціальні, правові, економічні та технічні аспекти здійснення сучасного землеустрою та ведення кадастру).

В процесі навчання студенти опановуватимуть ґрунтовні знання з питань:

  • нормативно-правового забезпечення та адміністрування діяльності із землеустрою і кадастру,
  • управління земельними ресурсами;
  • моніторингу та охорони земель;
  • геоінформаційних систем та ведення державних кадастрів;
  • оцінки землі та нерухомого майна.

За умов руйнування території України нагальними постають питання:

Відновлення меж адміністративно-територіальних одиниць та земельних ділянок;

Запровадження заходів оптимізації використання та охорони земель;

Відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель;

Проведення інвентаризації земель;

Відновлення інформації щодо стану земель та внесення змін в Державний земельний кадастр;

Проведення оцінки зруйновного нерухомого майна тощо.

На вирішення цих питань спрямована підготовка фахівців, які в подальшому можуть працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та комерційних установах.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram