Зворотній зв’язок

Зворотній зв’язок з аспірантом.

Шановний апіранте! З метою поліпшеня якості навчаннями ми цікавимось Твоєю думкою щодо навчальної та наукової роботи в аспірантурі. Вислови свою думку в наступних анонімних опитуваннях:

Анкета вивчення задоволеності аспірантів організацією процесу навчання підготовки

Відповідність якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників

Матеріальне забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів

Якість організації навчання в аспірантурі КНУБА

Шановні стейкхолдери!

Нам також цікава Ваша думка щодо якості робочих навчальних програм, необхідності їх вдосконалення та актуальних задач виробництва, які можуть бути досліджені нашими аспірантами під час проходження навчання в аспірантурі.

Будемо раді отримати інформацію зручним для Вас способом.

Популярні запитання

1.Як надіслати зауваження та пропозиції до Освітньо наукової програми, навчального плану, робочої програми навчальної компоненти.

1.1. Звернутись до наукового керівника, завідувача кафедри або гаранта освітньої програми із пропозиціями  щодо внесення  змін  до ОНП, навчального плану, робочої програми навчальної компоненти . 

1.2.Підготувати обґрунтування  і доповісти на засіданні кафедри. 

1.3.Кафедра приймає рішення щодо пропозиції доцільності внесення змін в Освітньо наукової програми, навчального плану, робочої програми навчальної компоненти.  

2.Якзмінити тему наукового дослідження. 

2.1.Підготувати обґрунтування щодо необхідності зміни теми наукового дослідження. 

2.2. Зробити доповідь на засіданні кафедри. 

2.3.У разі позитивного рішення кафедри щодо необхідності зміни теми наукового дослідження: 

  • Пі підготувати витяг з протоколу засідання кафедри, 
  • П провести  винести питання зміни теми наукового дослідження  через на засідання Вченої ради факультету, 
  • надати витяги з протоколу засідання кафедри та вченої ради факультету до надати в відділ аспірантури, 
  • Відділ аспірантури готує документи для Вченої ради університету, 
  • Вчена рада університету затверджує зміну теми. 

3. Як сформувати учбовий план в частині вибіркових дисциплін.О.С.

3.1. У відділі аспірантури з’ясувати перелік вибіркових дисциплін із кількістю кредитів. 

3.2. Обрати дисципліни із урахування 15 кредитів , складова вибіркової складової в навчальному плані. 

3.3. Написати заяву в відділ аспірантури щоб до вашого навчального індивідуального плану включили обрані дисципліні, із зазначенням їх назв і кількості кредитів. 

4. Як дізнатись про наявні дисципліни вільного вибору? пропоную  прибрати О.С.) 

Зайшовши на сторінку своєї кафедри на освітньому сайті шукайте розділ “Аспірантура” або одразу за наступними посиланнями: 

На кафедрі ЗІК http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2717 

На кафедрі ІГ http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2693 

На кафедрі ГІФ http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2738 

5. Де знайти опис дисципліни вільного вибору?  пропоную  прибрати О.С.) 

Загальний опис дисциплін вільного вибору наведено в робочих програмах (РП), скорочений в силабусах до цих дисциплін. Інформація так само на сторінках кафедр в розділі “Аспірантура”  на освітньому сайті, або за прямими посиланнями: 

На кафедрі ЗІК http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2717 

На кафедрі ІГ http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2693 

На кафедрі ГІФ http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2738 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram